2007-07-06

Våldet på Gaza IV

Frisläppandet av den brittiske BBC-korrespondenten Alan Johnston blev förstås en stor prestige- och propagandaseger för Hamas. Organisationen gav en bild av att man nu kontrollerar händelseutvecklingen på Gaza och därmed också utgör en ofrånkomlig samtalspartner inför framtiden.

Dagens Nyheters huvudledare tar i dag explicit avstånd från försöken att isolera Hamas: Insikten om att isoleringsstrategin inte fungerar har också växt sig starkare. För några dagar sedan (29/6) var det biståndsminister Gunilla Carlsson (m) som i en intervju i Sydsvenskan uttryckligen kritiserade EU:s tidigare isoleringsstrategi: Vi måste överpröva att vi inte stöttade den nationella samlingsregeringen för de palestinska områdena. Den hade kunnat bli en samtalspartner med Israel. Men samlingsregeringen blev i stället svag eftersom den saknade pengar för löneutbetalningar. Med en annan politik hade vi kanske kunnat undvika den splittring som nu blivit i Palestina. Nu har vi tvingats ta flera steg tillbaka. Det är utomordentligt ovanligt att en minister är så självkritisk mot en politik hon tidigare stöttat.

Vi är några som sagt det tidigare. Försöken att isolera Hamas har varit kontraproduktiva. Det gäller att kunna göra två saker samtidigt. Å ena sidan ta starkt avstånd från relevanta delar av Hamas politiska program och politiska praktik. Å andra sidan försöka påverka Hamas att ta avstånd från terror och erkänna Israel. En sådan påverkan genomförs bäst genom samtal och politiska påtryckningar - inte genom isolering. Sanna vänner av Israel förmår göra dessa båda saker samtidigt.

Vägen framåt går genom att försöka skapa en dialog mellan Fatah och Hamas så att palestinierna i de framtida förhandlingarna med Israel kan tala med en röst. Hamas måste avsäga sig terrorn och erkänna Israel. Israel måste upphöra med de folkrättsstridiga attackerna mot palestinska mål i Gaza.

14 kommentarer:

Kerstin sa...

Jag är ledsen Ulf, men jag tror inte att det spelar någon roll vad man gör i den här frågan.

Jag har följt politiken i det här området sedan 60-talet och blivit alltmer övertygad om att det bara handlar om en enda sak: Israels maktskikt vill inte ha fred. De styrande i Israel vill ha sitt Storisrael och ett Storisrael som är fritt från palestinier, och de är fullt inställda på att driva saken vidare tills de uppnått detta syfte, om det så ska ta 500 år. Därför kommer Israel alltid att se till, genom provokationer, att man har anledning att attackera palestinierna, oavsett vad dessa gör.

Jag har mycket svårt för att vara optimist vad gäller den här "konflikten" idag. Sedan Sharons provokation tror jag inte på några andra möjligheter än att Västvärlden, och framför allt USA, sätter stopp för Israel, och det tror jag inte heller kommer inte att ske.

A-K Roth sa...

Ah, sagan om Sharons provokation? Har man följt politiken sedan 60-talet så vet man naturligtvis att intifadan var planerad innan promenaden; källa: Marwan Berghouti och andra.

Läsare kan se att inlägget från "Kerstin" enbart representerar en åsikt och en fördomsfull och ignorant sådan. Radio Islam, Ali Esbati, jinge eller nån nynazist som inspirerat?

Anklagelsen att Israeler alltid kommer att se till att ha "anledning att attackera palestinierna" är grov, falsk och folkkränkande.

G. Tikotzinsky sa...

Ulf Bjereld uppfinner sin egen folkrätt med påståendet om Israels "folkrättsstridiga attacker/na/ mot palestinska mål i Gaza."

I verkligheten är det naturligtvis tvärtom: Israel har folkrättens stöd att använda militär makt i självförsvar mot Palestinska Myndighetens konstanta raketbeskjutning. Och inte bara folkrättens stöd, utan även UN Charters stöd.

För den som vill granska det hela lite mer i detalj, så har folkrätten naturligtvis inget med saken att göra. Folkrätten (customary law) gäller allmänt accepterade normer om mänskliga rättigheter, såsom förbud mot slaveri, folkmord, tortyr etc. Israels militära aktioner faller under internationella traktat (treaty law), där UN Charter och Geneve-traktaten utgör kärnan.

Det finns en politisk (och delvis akademisk) tolkning som anser att Geneve-konventionerna faller under customary law. Inom ramverket för en sådan tolkning är det PALESTINIERNA som bryter mot folkrätten genom den konstanta raketbeskjutningen mot civila mål. Lekmän och jurister inom HRW och Amnesty stöder denna tolkning, både vad gäller Geneve och att palestiniernas handlingar utgör brott mot Geneve.

Ett intressant prejudikat är Israels HCJ 769/02 (2007). Vad jag vet är det första gången en konstituerande instans har dömt enligt internationell lag (Geneve-konventionerna) i frågan. I domen fastställer IHCJ klart och tydligt att IDFs attacker mot enskilda stridande personer är legitima militära handlingar.

Avslutningsvis kan jag inte låta bli att uttrycka min förvåning att Ulf Bjereld försöker vilseleda sina läsare med politisk nonsens. För inte kan det väl vara så att statsvetarprofessorn verkligen TROR på det han skriver? Om så skulle vara fallet är det dags för en uppfriskningskurs - i statsvetenskap.

G. Tikotzinsky sa...

Kerstin,

Du som följt konflikten sedan 1960-talet, kan du berätta för oss om några av de källor du använde INNAN Internet?

Och nu sedan Internet finns, läser du originaldokument på hebreiska eller arabiska? Så som du uttalar dig om "Israels maktskikt" måste du ha ganska god inblick i den interna politiken, mer än till och med de flesta israeler. Inte ens Khanan Kristall har så djupgående kännedom om maktskiktets ambitioner. (Du MÅSTE väl bara lyssna på Reshet Beth om du följer israelisk inrikespolitik??)

Kerstin sa...

a-k roth:
Jag har knappast rykte om mig att vara nazist! Jag har snarare genom åren fått hatbrev där man hävdat att jag nog är ett tvättäkta judesvin! Somliga har tom menat att mitt namn skulle vara ett judiskt sådant (vilket det inte är som alla insatta förstår).

De första åren av mitt liv, fram tills jag började studera statskunskap (som ämnet hette då, och vid Göteborgs universitet, men det var före Ulf Bjerelds tid), med inriktning på internationell politik, var jag en mycket enögd Israelvän, och övertygad om att staten Israel hade grundats i ett folktomt ökenområde och att araberna, som inte ville att judarna skulle få en egen stat, var ena riktiga fulingar. Men så lärde jag mig hur staten Israel kom till, och som sagt, sedan dess har jag följt konflikten, via massmedia, via böcker och artiklar i många olika tidskrifter, skrivna av anhängare av båda sidorna. Och idag anser jag att staten Israel för en ren apartheidpolitik och sysslar med etnisk rensning av det vedervärdigaste slag, samt ockuperar områden som de inte har ett dugg att skaffa i, enligt internationell rätt, och dessutom för återkommande anfallskrig i syfte att utvidga sitt terrirorium.

Jag tänker inte dra fram allt jag läst om saken, eftersom det inte ens går att göra det. Tror du G. Tikotzinsky, att du kommer att kunna räkna upp allt du läst genom åren, varenda artikel varenda bok, om en viss fråga som du intresserat dig för, när du blir omkring 65?

Och nu undrar jag bara, och frågan ställs till både A.K Roth och till G. Tikotzinsky:
Ni dyker upp på många bloggar som vågar framför ett enda uns av kritik mot Israel. Det är nämligen så att man därmed till slut inte kan låta bli att undra om ni är betalda för att försvara varje mått och steg Israel tar. Är ni betalda propagandamakare, av vem i så fall, eller vad driver er att så noga bevaka all israelkritik i den svenska bloggvärlden, hur försiktig den än må vara?

G. Tikotzinsky sa...

Kerstin,
Tack för svar. Naturligtvis frågade jag inte efter varenda källa du har läst, utan vilken sorts källor. Knesset-protokoll, Israels HD domar, israeliska politikers uttalanden, declassified IDF dokument, etc? Ja, du vet sånt där som forskare hänvisar till som källdokument. Eller gör du som så många andra och begränsar dig till svenska massmedia, artiklar och böcker, som endast utgör tolkningar av källdokumenten, och oftast politiska tolkningar?

Jag är empiriker. Jag har som hobby (obetald) att leta efter faktafel i diverse anti-Israel bloggar och påpeka dessa fel. Om du sett mig ofta, så har du också sett att jag mycket sällan uttalar åsikter. För det mesta rör jag mig i den empiriska fakta-världen.

Vad gäller Ulfs blogg, så rör jag mig naturligtvis ibland utanför den empiriska världen, men för den skull inte nödvändigtvis i den politiska åsiktsvärlden. Morgenthau's teorier, Genevekonventionerna osv. är mer en fråga om statsvetenskapliga tolkningar som ligger över specifika åsikter om Mellanöstern. Ja, du har säkert läst en massa akademiska artiklar om ämnena utan att dessa hänvisar till MÖ.

Du är alltid välkommen att besöka www.al-hamatzav.org där jag skriver regelbundet.

Du har förresten aldrig svarat på hur du, med en uttalad socialistisk världsåskådning, kunde åstadkomma en så uttalat realpolitisk analys om Putin och raketerna. Det passar inte ihop.

divide et impera sa...

Jag tror inte professorn har rätt här. Optimist som jag är ser jag istället att de utpräglade fredsvägrarna i Hamas från vilka man inte kan hoppas någonting gott, är svagare än någonsin. Fatah är också skurkar men inte lika demonsiska i sin ondska.

De fortsätter i sin media med den utpräglat rasistiska hets mot judar som försett dem med deras tilbedjare i den europeiska extremvänstern men i grund och botten har de bara en allt annat överskuggande karaktär. Korruption.

Nu när Hamas överilning i Gaza reducerat det iranska inflytandet kan man arbeta separat med Fatah där det kanske skulle vara möjligt att forma en demilitäriserad stat på västbansken utan att behöva ha med sig Hamas.

Det är uteslutet att Hamas någonsin går med på en fred som går utanför vad en islamisk hudna tillåter. Den enda möjligheten till fred är att antingen utplåna eller marginalisera Hamas. Hamas har nu haft artigheten att utan hjälp marginalisera sig självt. Alltså kan man hya en försiktig förhoppning om att kunna gå vidare på västbanken.Däremot bör man inte stärka Abu Mazen gent emot sina konkurenter. Hans fredsvilja kommer från hans svaghet och kommer att upphöra om han stärks.

Framsteg är bara möjligt om det i folkets ögon syns att förbättringarna kommer från Israel, inte från våld riktat mot Israel. Vi kan se att Israel i veckan skickat in 4000 ton förnödenheter till Gaza och förser Gaza med el och vatten utan förhoppning om att få betalt. Detta kanske inte imponerar på de som är förblindade av hat i Hamas och den europeiska extremvänstern men det kommer inte att gå obemärkt förbi i Doghmushliknande kretsar eller hos allmänheten.

Kerstin sa...

G. Tikotzinsky skriver:
Du har förresten aldrig svarat på hur du, med en uttalad socialistisk världsåskådning, kunde åstadkomma en så uttalat realpolitisk analys om Putin och raketerna. Det passar inte ihop.

Har du frågat om det?

G. Tikotzinsky sa...

Då frågar jag nu.

Något nytt om källorna?

A-K Roth sa...

Kerstin:

Den sorts retorik du för ser man hos extremister. Du inte bara generaliserar om israeler utan om palestinier, "palestinierna" som du skriver. Jag har ingen aning om vad du anklagats för av andra; jag har inte anklagat dig för något men kom med en fråga; jag undrade varifrån inspirationen kom. Du är nämligen i gott sällskap. Det verkar inte ha stört att jag nämnde Radio Islam, en hatsajt, i sammanhanget?

Kerstin, att gå från en förenklad syn till en annan i en komplicerad och tragisk konflikt mellan två av Mellanösterns folk bådar inte gott. Som du kan jag inte gå in i detalj här och nu om din högst förenklade och ensidiga syn på denna konflikt. Nästan varje mening du kommer med är problematisk. Det handlar när allt är sagt och gjort bara om dina åsikter. Jag kan bara opponera mig när det barkar iväg och blir kränkande.

Och det barkade stort! Nu sitter du med en föreställning som är verklighetsfrämmande samtidigt som du för propaganda full av konspirationsteorier som även går ut över dem som argumenterar emot din syn. Jag talar inte om rättmätig kritik av Israels ageranden; jag talar om uttalanden som dina.

Frågan som stör konspirationstänkaren:

1) "... man därmed till slut inte kan låta bli att undra om ni är betalda för att försvara varje mått och steg Israel tar..."

Jo, man kan låta bli att tänka så men tydligen inte om man är konspiratoriskt lagd. Jag förstår att för dig måste det handla om pengar eller någon internationell konspiration när man går emot dina teorier, men nej, jag skriver alldeles på eget bevåg för att jag kan. Man ska inte låta mobbare och illvillig propaganda stå obesvarade!

Du sätter mig dock i samma bås som andra opponenter i ett ihopsamlat "ni". Och - jag försvarar inte varje[sic] mått och steg...

2) "Är ni[sic] betalda propagandamakare, av vem i så fall, eller vad driver er att så noga bevaka all israelkritik i den svenska bloggvärlden, hur försiktig den än må vara?"

Svar: Jag får inget betalt. Vilka skulle betala mig? Får du betalt för din ensidiga propaganda?
Vidare: Jag bevakar inte så noga[sic]. Jag bevakar inte all[sic] israelkritik men går emot den här märkliga svenska ensidiga demoniseringen när tillfälle ges och när jag känner för det.

Om du tror dig vara "försiktig" i din kritik skulle jag vilja se den alldeles ohämmad. BTW, är det inte bra att det finns folk som alldeles utan betalt synar allt dumt bloggare häver ur sig på nätet?

Kerstin sa...

G. Tikotzinsky
Jag tyckte att du frågade om en helt annan sak nyss, nämligen om hur jag kunde skriva vad jag skrev om Putin?

Vad gäller källorna så har jag redan svarat. Men ett förtydligande : Efter att ha sett det ena försöket tlll fredsinitivativ efter det andra (tagna av diverse olika länder), alltsedan 60-talet gå i kras och hur Israel agerat gång på gång, efter att ha läst och sett massor med bilder av hur det ser ut i Israel idag, tror jag inte längre på att Israel (varmed avses den israeliska regeringen) vill ha fred. Så enkelt är det.

Du talar om empiri och fakta men tycks totalt omedveten om att alla fakta måste tolkas för att bli meningsfulla och att några fakta som talar helt för sig själva knappast finns.

Till A-K Roth;
Jag generaliserar inte. Jag talar inte om "varje enskild israelisk jude" när jag kritiserar Israels politik. Jag talar då om de styrande i Israel, landets regering. Det gör de flesta när de uttalar sig om Israels politik. Det är en språklig konvention att det är detta man gör när man talar om ett lands politik. Säger jag att jag ogillar USA:s agerande i Irak, så säger jag inte att varje enskild amerikan beter sig dumt, eller stödjer denna politik, eller att jag ogillar varje enskild amerikan.

Det där vet du, eller inser direkt om du tänker efter. Dina anklagelser mot mig att jag generaliserar är därmed egentligen bara meningslösa försök att slå sönder varje seriös diskussion om ISRAELS FAKTISKA POLITIK!

Jag är fullt medveten om att det finns israeliska judar som tycker precis som jag, exempelvis Susan Nathan, personer du då brukar vifta bort som människor som man inte kan tro på!

A-K Roth sa...

Kerstin: Jag tycker nog inte att du borde tala om "seriös diskussion" när du själv har för-dömt ett lands ageranden så långt som 500 år framåt. Jag kan bara reagera mot vad du skriver; inte mot vad du tänker. Vad du för fram är ensidigt, propagandistiskt (slagord) och fullt av spekulation. Det märks ju när du blir misstänksam och spekulerar om vilka som betalar (!) mothuggare. Brukar du normalt fråga vilka som betalar dem som tar avstånd fran dina åsikter?

Om du vill tas på allvar borde du tona ner retoriken, skippa vilda slagord som den diskrediterade apartheidstämpeln och tala om faktiska händelser i sitt sammanhang.

Kan man säga som du gjorde att Israel (vare sig du menade israelerna eller dess valda representanter) alltid [sic] kommer att se till att man, genom provokationer, har anledning att attackera palestinierna spelar det knappast någon roll vad mer du säger. Du har rätt till din åsikt och jag har rätt att förkasta den.

Många israeler har djup kritik mot den politik Israel har fört. Men det du kommer med är inte kritik; det är obalanserat och ensidigt. Men det är väl så du ser det. Vill du kunna driva din propaganda helt utan mothugg?

Kerstin sa...

A-K Roth:
Nu vet vi ju att Israel har en mycket effektiv propagandapparat och nätverkare (både betalda och obetalda sådana) som är värvade för att rycka ut så fort Israels politik kritiseras någonstans på nätet. Så frågan var nu inte helt oberättigad.

A-K Roth sa...

Kerstin, ännu en konspirationsidé. Tråkigt. "Nu vet vi ju..." Jaså? Har du nu flyttat från idén att motståndare till dina idéer är betalda eller obetalda "värvade"? Ingen har "värvat" mig; jag kan se på egen hand när det barkar iväg.

Jag tror du håller på att gräva en grop åt dig själv.