2007-07-09

Almedalen II: Kampen om miljöpolitiken

Miljöminister Andreas Carlgren (c) hade ingen tur med vädret. Cirka 14 grader i luften, lätt blåst och ett kallt ihållande regn utgjorde ramen för hans anförande. Lite drygt 300 personer hukade heroiskt under paraplyerna.

Centern tycks nu göra sitt bästa för att putsa upp partiets något skamfilade rykte i miljöfrågorna och profilera sig som den borgerliga alliansens svar på miljöpartiet. I princip hela Carlgrens tal handlade om miljöfrågorna. Centerns betraktades ju länge som det mest miljömedvetna partiet i Sverige. Men miljöpartiets framgångar har bidragit till att marginalisera centern i miljöfrågorna. Inför socialdemokratins och Göran Perssons respektive Mona Sahlins vision om det gröna folkhemmet har den borgerliga alliansen som helhet riskerat att framstå som grå betong och oljeutsläpp. Borgerligheten behöver ett grönt parti och centern känner sig manat att axla rollen. Kristdemokraterna hade chansen men tappade sin trovärdighet genom hjärnsläppskravet på sänkt bensinskatt i förra valrörelsen.

Men ännu är det svårt att formulera de politiska skiljelinjerna i miljöpolitiken. Centern tävlar med socialdemokraterna och miljöpartiet om att utlova flest förbättringar och mest resurser och politisk kraft på frågan. Alla är vi för en bättre miljö. Men hur skall det göras? Och vem skall betala? Här är de politiska skillnaderna mellan partierna ännu outvecklade. Dessa skillnader måste utvecklas om väljarna på allvar skall mobiliseras ideologiskt i denna fråga. Annars är det risk att miljöfrågornas betydelse reduceras till ett politikens mantra - något som alla samlas kring men som inte leder till politisk handling.

4 kommentarer:

HiGH TiDE sa...

En skiljelinje jag kan se mellan mp och de övriga är att mp är det enda partiet som berör frågan om en miljöanpassad livsstil. De andra partierna håller krampaktigt fast vid övertygelsen att det räcker att byta ut bensinen mot etanol och att utvecklande av ny teknik mirakulöst kommer att minska energi- och resursslöseriet, och att vi sedan kan fortsätta leva precis som vi gör idag. Och visst finns det stora vinster i teknikomställningar, men i slutänden handlar det ändå om att vi måste ändra våra transportvanor, ändra våra matvanor, bo tätare och snåla med energianvändningen - inga billiga politiska poänger att plocka där direkt...

Nu åker jag till Arvika, blogga på!

Gärningsmannen sa...

Vem röstar på socialdemokraterna på grund av miljöpolitiken?

Ulf Bjereld sa...

High tide har rätt i att miljöpartiets politik innebär livsstilsförändringar på ett helt annat sätt än vad övriga partiers miljöpolitik gör. Lycka till i Arvika!

Till Gärningsmannen: Inte särskilt många. Men visionen om det gröna folkhemmet skapade onekligen oro i den borgerliga alliansen.

A-K Roth sa...

Man behöver inte rösta på något "hurra-va-vi-är-bra" grönt parti för att föra en miljöanpassad livsstil. Vi är många som snålar med energianvändningen, äter vegetariskt och miljövänligt men som inte anammar MP's hela politiska agenda.