2007-07-03

Ett nytt kristet parti?

Nätverket Tillsammans meddelar att man skall bilda ett nytt politiskt parti. Partiet skall bygga på kristen värdegrund och ha sin utgångspunkt i Bibeln.

Den kristna högern förökar sig genom delning.

14 kommentarer:

Dogge sa...

Vilket då måste innebära att det fanns en kristen höger som denna grupp kunde bryta ut sig ifrån. Vilken är denna "ursprungliga" höger-kristna grupp som du avser?

Annars har ju våra kollegor visat att det inte finns någon egentlig kristen höger i Sverige (ok, en och annan individ, men inga mätbara grupper).

Dessutom är initiativtagaren till det nya partiet inte medlem i något parti sedan tidigare. Vilket möjligen också talar mot din "delningstes".

Ulf Bjereld sa...

Kristdemokraternas förespråkar en politik som jag betraktar som en högerpolitik. Samtidigt säger sig partiet basera sin politik på kristen värdegrund. Jag har därför inga problem med att i vardagsspråket beskriva kristdemokraterna som en kristen höger.

Jag är väl medveten om att partiet inte har särskilt mycket gemensamt med den s k kristna högern i USA (mer än möjligen det näranog fundamentalistiska försvaret av allt Israel företar sig i mellanösternkonflikten. Jag minns med stor sorg en artikel av Alf Svensson i Svenska Dagbladet för ett par år sedan, där han förbehållslöst och explicit försvarade Israels rätt att skjuta ihjäl terrormisstänkta palestinier på Västbanken och i Gaza. Även om civila palestinier också dödades).

Att initiativtagaren till det nya partiet inte är medlem av kristdemokraterna blir en poäng om det nya partiet inte lyckas plocka sympatisörer från kristdemokraterna.

Vi får väl se om det blir något parti. Initiativtagarna tycks ju visa upp en icke oäven realism i sina bedömningar framåt. De markerar själva insikt om att fyraprocentsgränsen blir ett oöverstigligt hinder.

Jag tror faktiskt inte att kristdemokraterna tappar väljarstöd på denna avknoppning (om jag får använda det ordet...), om den nu blir av. De tiondelar man kan tappa till det nya partiet kan man nog igen med råge i form av allmänborgerliga väljare.

Gärningsmannen sa...

Anledningen till varför broderskapare använder sig av orden "kristna högern" i svenska sammanhang torde främst bero på de propagandamässiga vinster som antas håvas in genom att associera kristna som inte röstar på s med den amerikanska rörelsen. Att inte låtsas om detta -- samtidigt som en medvetenhet om skillnader mellan kd och amerikanska kristna högern erkänns -- är lite... ja, vad säger man?

A-K Roth sa...

Nu, Ulf, kom det en ton som visar ditt eget fundamentalistiska engagemang: "...det näranog fundamentalistiska försvaret av allt[sic] Israel företar sig i mellanösternkonflikten..."

Fattar jag fel när jag tror du här fundamentalt visar att du har synen att allt Israel företar sig är oförsvarbart? Det är väl så det ständigt framförs så det följer ju mönstret.

Om du kunde komma med en länk till Alf Svenssons uttalande kanske man kan bilda sig en uppfattning om hur han försvarar "allt"; när jag googlar hittar jag mest saker från Radio Islam och det vill jag helst slippa. Jag hittade en länk på SvD om det riktade mordet av Yassin som beordrat attacker mot civila israeler, som var skyldig till mångas död. Olika svenskar intervjuades och Alf Svenssons uttalade var att ta livet av någon är bland det värsta som finns. Dock talade han också om dödande av en som är i akt att ta oskyldiga liv. Det verkade som om han beaktade båda sidor, inte som att han försvarade "allt". Men om så, så balanseras det ju av dig och din sida som verkar se en och endast en syndabock.

Tack och lov att det finns dem som inte följer just din fundamentalistiska linje. Jag och Alf Svensson torde kunna försvara vad Israel tagit sig för dessa dagar och veckor, skickat tonvis med livsförnödenheter till ett Gaza som fortsätter att skjuta på israeler i Sderot. Det är ett faktum att sderotbarnen som varit mål för raketer i flera år nu bryr sig ingen om i svenska antiisraelgrupperna. Detaljerna om transporter finns hos Dick Haas:

http://www.dickhaas.com/swe/index.html

dogge sa...

Om ett parti ska kunna beskrivas som "kristen höger" underlättar det väl om partiet är kristet? Och det säger ju sig kd inte vara.

När du sedan skriver "Att initiativtagaren till det nya partiet inte är medlem av kristdemokraterna blir en poäng om det nya partiet inte lyckas plocka sympatisörer från kristdemokraterna", så hänger jag inte med.

Det är väl en poäng redan nu i relation till din inledande formulering om avknoppning? Om initativtagaren inte är kristdemokrat är det väl svårt att påstå att han har knoppat av från kd?

G. Tikotzinsky sa...

Ulf,
Har du något emot att Israel dödade Abdul Aziz Rantisi - en barnläkare som specialiserat sig på att skicka barn att spränga sig själva och andra barn i luften? Det går naturligtvis inte att mäta med säkerhet hur många oskyldiga liv som räddades när Rantisi eliminerades, men gissningsvis kan det vara hundratals eller tusentals. Jag tror både Israel och världen blev ett bättre ställe att leva när han dog.

Johannes sa...

Sedan blir ju Ulfs bloggpost extra komisk när man erinrar sig vänsterns klyvning i olika fraktioner som, AFA, trotskister,SKP, V och de islamistsympatiserande broderskaparna inom S. Ulf Bjereld har nog blivit professor på någon slags kvot!

Castor sa...

Man bara undrar, kristdemokraterna är inte kristna. Nähä, är det någon som talat om det för väljarna? Så att de kan rösta på de andra borgerliga partierna i stället.

Särskilt de kristna väljarna som utgör KD:s kärngrupp blir nog förvånade...

Ulf Bjereld sa...

Om flera av kristdemokraternas nuvarande väljare och/eller medlemmar väljer att gå över till det nya partiet har vi de facto en avknoppning. Oavsett om inititativtagaren till det nya partiet formellt är medlem av kd eller ej.

God retorik vilar alltid på materiell grund. Kristdemokraterna kan inte föra en högerpolitik, åberopa en kristen värdegrund och därefter bli förnärmade över att man betecknas som en kristen höger. Det är upp till kristdemokraterna själva att i ord och handling ta avstånd från den s k kristna högern i USA. Mellanösternfrågan vore ett utmärkt tillfälle. Göran Hägglund visade ju frimod när han i sitt tal på Rikstinget tog bladet från munnen i fråga om Guantanamo. Nästa steg är en mer modererad syn på israelisk-palestinska konflikten.

Alf Svenssons artikel publicerades på Brännpunkt - jag hittar inte exakt datum här och nu (befinner mig i en stuga på landet...).

Gärningsmannen sa...

Även den som identifierar
sig som kristen vänster har inte bara ett politiskt ansvar, utan även ansvar för epitetet kristen. Genom att komma med begrepp som "kristna högern" kan du få människor utan den detaljkännedom som du har att tro att en stor del av aktivt kristan i Sverige har andra åsikter och trosföreställningar än vad de har. Det är inte ovanligt att människor i det sekuläriserade Sverige har större kännedom om religion i USA en sitt eget hemland. Kristna behöver inte kaste mer skit på varandra än nödvändigt. Det kanske är dags att bestämma sig: kristen socialdemokrat eller socialdemokratiskt kristen?

G. Tikotzinsky sa...

Mellanösternfrågan?? Menar du, Ulf, då diskrimineringen och förföljelsen av de kristna i de muslimska arabländerna? Helt rätt, det är dags för de kristna partierna (inklusive socialdemokraterna) att ta bladet ur mun och engagera sig för kopterna i Egypten, de kristna palestinierna, de olika kristna samfunden i Iraq och Syrien. Det är svårt att förstå Bjerelds enögda och fundamentalistiska tjat om palestinier, när Mellanöstern har så många andra problem. Och framför allt när Bjerelds kristna trosfränder lever under omöjliga förhållanden.

Ulf, varför inte engagera sig lite för de kristna i Iraq och Syrien? Snart har samfunden försvunnit, offer för direkt våld, diskriminering och slutligen emigration.

Ulf Bjereld sa...

Gärningsmannen skrev: "Kristna behöver inte kasta mer skit på varandra än nödvändigt." Den typen av utsagor går ju per definition inte att säga emot.

Men Gärningsmannens text antyder att kristna människor skall positivt särbehandla varandra i politiken. Där är jag inte med. En sådan särbehandling riskerar att dölja i stället för att synliggöra viktiga skiljelinjer.

A-K Roth sa...

Och här sitter jag, Ulf, och önskar att du och andra inom syndabockssocialdemokratien skulle anamma en mer modererad syn på hur verkligheten ter sig i Mellanöstern, vad som krävs för att realla framsteg ska kunna göras mot en tvåstatslösning.

Gärningsmannen sa...

Det finns en skillnad mellan särbehandling och påhittade konflikter. Ett exempel på det sistnämnda skulle vara att frammana en bild av att det finns en betydelsefull svensk politisk rörelse som liknar den kristna högern i USA. En sådan bild kan ha partipolitiska finesser, men det kan knappast ha något att göra med spridandet av Guds rike.