2007-02-25

Om abort

DN Debatt hotar i dag biskopen i svenska katolska kyrkan Anders Arborelius och den svenska pingströrelsens föreståndare Sten-Gunnar Hedin att uppmana kristna att inte rösta på alliansen i valet 2010, om utländska kvinnor ges möjlighet att göra abort i Sverige.

Artikeln ger mig dålig smak i munnen. Författarna väljer att raljera, genom att beskriva Sverige som ett blivande ”abortparadis”. Som om kvinnor som skall genomgå en abort uppfattar sin situation som att de befann sig i ett paradis?! Smaklösheten återkommer när Arborelius och Hedin väljer att också använda ordet ”abortturism” för att beskriva de kvinnor som i förtvivlan väljer att genomföra en abort utomlands, när det egna landets lagar förbjuder det.

Saken blir inte bättre av att Arborelius och Hedin ständigt återkommer till att de uttalar sig ”som kristna”. Men den kärlekslöshet som präglar Arborelius och Hedins artikel är inte kännetecknande för majoriteten av kristna människor i Sverige. Abortfrågan är svår, och varje ståndpunkt innebär moraliska kompromisser. Jag blir därför djupt beklämd över Arborelius och Hedins tvärsäkerhet och bristande empati med de kvinnor som väljer att i förtid avbryta sina graviditeter.

Författarnas självupptagenhet kommer också till uttryck i den politiska analysen. De skriver att kristdemokraternas huvudsakliga väljarbas är kristen, och att partiet riskerar att trilla ur riksdagen om kristna människor väljer att inte rösta på partiet p g a abortfrågan. Men Arborelius och Hedin glömmer att de allra flesta kristna människor i Sverige i dag inte röstar på kristdemokraterna, utan på helt andra partier. Och vilket parti vill de att abortmotståndarna inom kristdemokratin skall rösta på? Det enda parti i Sverige som i dag vill inskränka aborträtten är Sverigedemokraterna.

14 kommentarer:

Magnus R sa...

Jo, tiden kommer ikapp även KD...

Vid senaste stormötet(partistämman?)diskuterades det stora behovet av förändring för att attrahera nya väljare.

Den nya given från KD skulle vara miljö, jämställdhet och andra behjärtansvärda frågor.

Ur led är tiden!
Vilket parti ska nu bekämpa nedmonteringen av den naturliga vuxenauktoriteten och allmänt moraliskt förfall?

Jag tycker att KD är (var?) det intressantaste partiet för där finns det principfasta män och kvinnor med klara åsikter om Israel, homosexuellas rättighter etc etc.

Dessutom verkar KDU fått fram ett riktigt stjärnskott i Ella Bohlin som har pratat om "vikten" av att diskutera Intelligent design. Som sagt...spännande parti

Dogge sa...

Ulf,

Jag tycker att det finns en risk att dina läsare får en felaktigt bild av artikeln på DN-debatt efter att ha läst din bloggpost.

Ta t.ex. den från din sida påstådda frånvaron av empati med de kvinnor som eventuellt ska komma till Sverge för att få en abort utförd. I Aborelius och Hedins artikel talas det om "kvinnor i nöd" som inte får den kurativa hjälp de behöver vid en abort, är detta tecken på det du, enligt min mening, lite väl lättvindigt beskriver som "kärlekslöshet"? Visst kunde artikeln kunnat innehålla fler ord av medkänsla, men kärlekslöshet? Är inte det ett par steg för långt..?

Och sedan att du säger att det hela blir värre av att Aborelius och Hedins beskriver sig själva "som kristna". Ja vad är problemet med detta? Menar du att de inte är kristna? Nej det tror jag naturligtvis inte att du på allvar hävdar. Men din formulering andas en konformism, där kristna ska hålla sig till en mainstreamhållning när de går ut i en debatt under etiketten kristna. Och här kan det ju tilläggas att det är ett mycket rimligt antagande att en majoritet av världens kristna bekännare instämmer i Arborelius och Hedins hållning i abortfrågan.

Vad gäller den kristdemokratiska väljarbasen så säger de bara att en huvuddelen av kristdemokraternas väljare är kristna och att partiet riskerar att åka ur riksdagen om de kristna slutar rösta kristdemokratiskt. De påstår med andra ord inte, vilket du ger sken av, att en majoritet av de kristna skulle rösta på kristdemokraterna.

Men var ligger felet i Aborelius och Hedins kd-analys? 2002 sade sig 52 % av de svarande kristdemokraterna i väljarundersökningen sig vara mycket religiösa...

Till sist begreppet "abortturism", jag kan hålla med om att det är ett mycket olyckligt begrepp (det samma gäller för "abortparadis"). Men för ordningens skull ska vi kanske komma ihåg att det var RFSU som lanserade begreppet abortturism. Även om det naturligtvis inte gör saken bättre...

Ulf Bjereld sa...

Till Dogge: Vi läser artikeln olika. Det är sant att Arborelius och Hedin på ett ställe påpekar att kvinnorna är i nöd - varpå de direkt påpekar att de därför måste få hjälp att få föda sina barn. Men det är knappast empati med de kvinnor som vill genomföra en abort som genomsyrar artikeln.

När Arborelius och Hedin uttalar sig "som kristna" känner jag mig som kristen ofrivilligt inkluderad i något jag inte vill inkluderas i. Jag tycker att deras skrivsätt bidrar till just den känsla att "kristna ska hålla sig till en mainstreamhållning" som du är skeptisk till.

Visst är fleratalet av kristdemokraternas väljare kristna. Men min poäng var ju att att de allra flesta kristna väljer ett annat parti än kristdemokraterna. I den valundersökning du åberopar röstade hela 79 procent av dem som sade sig vara religiösa på ett annat parti än kristdemokraterna. Det var t ex många fler i den religösa väljargruppen som röstade på socialdemokraterna än som röstade på kristdemokraterna.

Jag kände inte till diskussionen om RFSU och uttrycket "abortturism". Efter en miniundersökning på nätet tycks det mig som att RFSU:s ordförande Katarina Lindahl använde uttrycket en gång i en artikel i Aftonbladet den 17 juli 2002. Men i den artikeln används uttrycket för att sätta ord på det lidande och geschäft dessa kvinnor tvingas in i eftersom de inte tillåts göra abort i det egna landet utan i stället får söka sin tillflykt utomlands.

A-K Roth sa...

Jag minns en tid när svenska kvinnor reste till Polen för att göra abort. Det var inte förbjudet i Sverige då men kunde bara utföras när det fanns grava skador på fostret eller när det var risk för mammans liv och hälsa, ungefär skrivet. Många valde att resa till Polen och det var stora notiser i svenska nyheter.

Jag undrar om abortansökningar från utländska kvinnor i Sverige kommer att granskas och rådgivningar ges med den noggrannhet som krävs för varje kvinna som står inför denna situation.

Som det utvecklades i Sovjetunionen blev aborter ett substitut för preventivmedel. Det var också ett sorgligt kapitel för hur man än ser på saken är abort en drastisk lösning. Många som kännt sig tvingade att göra abort har senare ångrat det. Det borde vara ett fritt val baserat på information om alla alternativ till lösningar.

Vilket ansvar svenska staten kommer att anta när det gäller utländska kvinnors fortsatta reproduktiva och känslomässiga liv blir också en juridisk fråga.

Talet om kristna och "kärlekslöshet" är intressant men man kanske då borde tänka på liknelsen om grandet och bjälken. Man behöver bara gå till socialdemokraternas Broderskapsrörelse för att se brist på empati och något jämförbart agerande för somliga människor i utsatta situationer (kristna i Betlehem, raketbeskjutna i Sderot, t.ex)i t.ex. Mellanöstern.

Kärlekslöshet och självgodhet finns sannerligen lite överallt.

jimpan sa...

"Det enda parti i Sverige som i dag vill inskränka aborträtten är Sverigedemokraterna."

Det var just vad jag också slogs av när jag läste artikeln.

Anonym sa...

Hmm,

Härligt med en hög debattnivå där "Guilt-by-association" argument väger tyngst ("Det enda parti i Sverige som i dag vill inskränka aborträtten är Sverigedemokraterna.")!

Har det något med sakfrågan att göra, eller är det snarare en brist på hållbara argument som saknas.

För övrigt ser vi fram mot den "oberoende" televisionens program "Existens" ikväll, då det ska diskuteras om SD är det nya KD. Verkar nästan som om rörelsen agerar efter en ny plan: Traditionellt kristna ståndpunkter drivs av SD - SD är rasistiskt - traditionellt kristna ståndpunkter är rasistiska och behöver därför inte tas på allvar. Hög nivå!

Olaus Petri

jimpan sa...

Olaus Petri: Om du läser mitt inlägg en gång till (eftersom du tar upp Existens så utgår jag från att du läst igenom det en gång) så ser du nog att jag inte var ute efter guilt by association.

Min fråga var: Om Kd inte gör som Arborelius och Hedin vill, vart ska deras sympatisörer ta vägen? Enda partiet som driver den linjen är Sd. Då är det väl ganska naturligt att fråga sig om dessa väljare kommer att stå utan något parti som representerar dem?

Vad är det, mer konkret, för fel på Existens?

Olaus Petri sa...

Vet inte varför någon börjat använda min pseudonym "Olaus Petri". Jag ber därför Ulf Bjereld att vara försiktig med postningar med "mitt" nick.

Det har tråkigt nog hänt på andra ställen också.


mvh

OP

jimpan sa...

Olaus Petri ("originalet"): Skaffa ett bloggerkonto. Du behöver inte skaffa en blogg för den sakens skull, men med ett bloggerkonto undviker du problemet - även om du fortfarande kan vara anonym.

Olaus Petri sa...

Tack för tipset Jimpan!

mvh

OP

Anonym sa...

Intressant att notera att bloggosfärens självupptagenhet har gått så långt att vissa personer tror sig ha patent på att använda sig av namnet på en av svensk historias största personligheter som pseudonym.

Vill man stoltsera med ensmanrätt på ett namn föreslår jag att man använder sig av sitt riktiga namn (även om man nog får finna sig i att dela detta med andra svenskar som råkar vara folkbokförda under samma namn).

I övrigt får man nog finna sig i att olika anonyma skribenter använder sig av nick som man själv om ämnet är passande (Olaus Petri genomförde som bekant reformationen i Sverige och kan därför vara lämplig som nick i en debatt om religiösa frågor)!

Hälsar

Gustav Vasa

Olaus Petri sa...

Det är inte frågan om ensamrätt, det är frågan om att inte någon skall lägga ord i din mun. Det egna riktiga namnet är vidare lika lätt för någon annan att "ta".

Har Mäster Olof lärt dig så lite Gustaf?

Protan sa...

I dag, när Dagen efterpiller finns att tillgå, skulle ingen enda kvinna behöva genomgå en abort. En abort är inget enkelt ingrepp, eftersom man trots allt släcker ett nyligen tillblivet liv.
Dela ut Dagen efterpiller istället, och informera om dessa, så att vi kvinnor slipper göra orimliga val senare under en ev. graviditet.
Fri aborträtt är självklar för alla kvinnor, men gränsen för denna bör kanske flyttas bakåt till 14:e graviditetsveckan. Och som sagt; lär kvinnor att använda de preventivmedel som finns, här har skolhälsovården en viktig uppgift!

A-K Roth sa...

Protan:

Ja. Hur man än ser det, om man är för eller emot, tror jag alla håller med om att abort är ett sorgligt företag. Det blir en temporär lösning på något obekvämt.

En annan sak:
Att låta andra adoptera ett barn man själv inte kan ta hand om borde självklart vara ett alternativ många borde tänka längre på. En oänskad graviditet i Sverige är ju numera tack och lov inte besatt med någon skam; snarare verkar det vara skamligt att inte avbryta graviditeten.

Jag är absolut inte abortmotståndare men tycker abort inte borde vara det första eller det enda alternativet.