2022-08-19

Får Sverige en majoritetsregering med JA-partierna?

I dagens Sifo-mätning drar Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ifrån ordentligt i opinionen. Dessa fyra partier får tillsammans 52.1 procent, mot endast 45.3 procent för Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. 

Tre veckor före valet får Moderaterna med 17.6 procent sitt lägsta stöd i Sifo på två och ett halvt år. Och Sverigedemokraterna får med 16.1 procent sitt lägsta stöd på över fyra år.

Det finns anledning att tolka denna mätning med största försiktighet. En mätning är ingen mätning, och andra mätningar har i närtid visat annorlunda. Men sammantaget skänker förstås dagens Sifo-mätning arbetsro till Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, samtidigt som den skapar oro och frustration inom Moderaterna.

Jag noterar också att de fyra JA-partierna (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna) tillsammans får 49.7 procent, medan de fyra övriga partierna (Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet) endast får 47.7 procent. Se där - plötsligt kan vi ha en majoritetsregering med stark mittenförankring vilket många ju har efterlyst. Liberalerna kanske inte hakar på direkt - men mandatperioden är lång och jag skulle inte bli förvånad om partiet tröttnar på att sitta fyra år till i opposition med M, KD, SD och V. Vänsterpartiet skulle i så fall gå i renodlad opposition och ha goda möjligheter att växa under mandatperioden.

Vi vet inte om den hastiga uppgången för en ny S-ledd regering är en tillfällighet eller ett trendbrott. Därför blir det inte meningsfullt att diskutera tänkbara förklaringar, Däremot erinrar jag mig den gamla devisen Gladast vinner. Säga vad man vill om Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson, men särskilt glada är de inte i årets valrörelse. Oftast är de arga och i full fart med att beskriva Sverige som ett land i kaos och förfall. Hittills har det inte visat sig vara en vinnande strategi inför valdagen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

SvT beställer via Novus den mest ambitiösa statistiken, vid sidan av SCB.
Sammanfattat nedan resultaten kvartalsvis. I går har Mats Knutson
och Co intressanta sammanställningar om väljarströmmar, vilket i grunden är
ett gått betyg åt Svenska väljare. Demokrati går ut på att välja och välja bort,
alltså att byta åsikt. Det är i grunden inga väldig tvära kast som inträffat
sedan 2018. Den stora grejen är Sd 2010, och det var ett tag sedan.

Där framstår förenklade flöden, som tex:
att 2,5% av väljarna bytt från firma C+Mp över till firma S+V.
att 0,8% av väljarna bytt från firma M+Kd+Fp över till firman Sd.
att 0,0" av väljarna bytt från firma vänster över till firma höger, eller tvärt om.

Slutklämmen är nära nog magisk:

... Q3-22# Diff # Val-18
MA: 49,3 # −0,0 # 49,3
UK: 49,0 # −0,1 # 49,1

Det är rätt bra jobbat av väljarna, vissa kast internt, men nog
håller valmanskåren koll på spelplanens mitt. Regeringsbildarna
hålls på sträckbänken, och visar lite vart skåpet ska stå, upp på tå.

För att få snabb nytta av siffrorna räcker det att kolla in
kolumnen q3-22, (som är snittet av Novus juli+Augusti, 2 mätningar)
och jämföra med valresultatet 2018 (kolumn: Val)
Skillnaden/Delta framgår av kolumn <-Diff-> (differens).


Kolumnen* längst till vänster är till som referens, dvs att
jämföra Novus q2-22 med SCB:s majmätning, de korrelerar hyfsat väl.

.... 2021 ...................... 2022
.... q.1. - q.2. - q.3. - q.4. - q.1. - q.2. - q.3. <-Diff-> Val - SCBq2-22*

S. - 27,5 # 27,1 # 25,1 # 27,0 # 30,9 # 31,3 # 30,3 # +2,0 # 28,3 # 33,3
Vp - 09,9 # 09,5 # 11,9 # 10,7 # 09,7 # 08,9 # 08,6 # +0,6 # 08,0 # 07,8
S+Vp 37,4 # 36,6 # 37,0 # 37,6 # 40,6 # 40,2 # 38,8 # +2,5 # 36,3 # 41,1

C. - 08,4 # 08,8 # 08,6 # 08,3 # 07,0 # 06,5 # 06,1 # −2,5 # 08,6 # 06,7
Mp - 04,2 # 04,2 # 03,9 # 04,2 # 03,4 # 03,3 # 04,4 # −0,0 # 04,4 # 03,3
C+Mp 12,5 # 13,1 # 12,5 # 12,4 # 10,3 # 09,8 # 10,5 # −2,5 # 13,0 # 10,0

M. # 23,0 # 22,7 # 21,5 # 22,2 # 20,1 # 21,3 # 19,3 # −0,5 # 19,8 # 21,3
Kd # 04,5 # 04,9 # 04,7 # 04,5 # 05,4 # 06,0 # 06,2 # −0,1 # 06,3 # 05,2
M+Kd 27,4 # 27,6 # 26,2 # 26,7 # 25,5 # 27,3 # 25,5 # −0,6 # 26,1 # 26,5

Fp # 02,9 # 02,7 # 02,3 # 02,8 # 02,3 # 02,7 # 05,3 # −0,2 # 05,5 # 03,3
MKdL 30,3 # 30,3 # 28,5 # 29,5 # 27,8 # 30,0 # 30,8 # −0,8 # 31,6 # 29,9

Sd # 18,5 # 18,7 # 20,9 # 19,2 # 19,8 # 18,2 # 18,3 # +0,8 # 17,5 # 17,0

MA # 49,9 # 49,7 # 49,4 # 50,1 # 50,9 # 50,1 # 49,3 # −0,0 # 49,3 # 51,1
UK # 48,8 # 49,0 # 49,3 # 48,6 # 47,6 # 48,2 # 49,0 # −0,1 # 49,1 # 46,9

Skulle högerlaget vinna skulle jag inte vara nämnvärt deppad i Magdas kläder.
Det tär på krafterna att vara finansminister och sedan statsminister. Fyra år
av vila skulle vara mumma för själen. Det kan mycket väl bli som när 80-talet avlöstes med Bildt/Wible - 3 års tjänstgögring i ren dynga, och sedan ett val med Carlsson
och två med Persson i rad. De kommande fyra åren blir nog ändå "baksmälla of the century" och möjligen inget att trakta efter.

Brittiska progrockarna Supertramp skaldade 1974.
Now they're planning the crime of the century
Well, what will it be?
Read all about their schemes and adventuring
Yes, it's well worth a fee

So roll up and see
How they rape the universe
How they've gone from bad to worse

Who are these men of lust, greed and glory?
Rip off the masks and let's see
But that's not right, oh, no, what's the story?
But there's you and there's me

That can't be

Oljekrisen kom ju 1973 och 70-talet var ingen direkt ekonomisk framgångssaga
i Europa eller världen i övrigt.
Det är många omställningar som kommer att krävas, av alla. Detta med att energi,
inte går att lösa med simpel politik. I grunden väldigt bra -
om energikonsumtionen minskar, för klimatet, det kommer inte vara populärt,
eftersom det har ett ekonomiskt pris. Bara att tugga i sig.
I fjällstugan är det senaste 10 åren alltid max 10 grader, utom när det är eld i brasan. Det är livskvalitet det med, ylleställ på. S.W

Anonym sa...


BTW Albument efter "Crisis what crisis" som kom 1975,
året efter Crime of the century,
har ett ikoniskt omslag, som skulle göra sig riktigt bra inför valet idag
- bara sju resor mer ironiskt. Somliga saker åldras väldigt väl.

Sången "A Soapbox Opera" avslutas med:
I say, Father Washington, you're all mixed up
Collecting sinners in an old tin cup
You tell the children what they need to know
But will they listen when it's time to go

Oh, Sister Robinson, you're all washed up
Collecting teardrops in a paper cup
Can someone tell me what I need to know
Can someone help me to get on with the show

Fördelen är ändå våra åsiktslådor,
även om de tycks lite olika, tycker de ändå
ganska lika.

Det finns några problem, och inte nämnvärt
många sätt att lösa dem på. Är priset på energi högt, för
att det är för låg produktion, så måste man endera öka produktionen,
eller sänka konsumtionen. Problemen i Sverige är ingenting mot nere i Europa.
Har man problem med kriminalitet och mordiska ungdomar, så är ju problemet
brist på manliga förebilder, där fel förebilder tar ledningen. Det kan
inte vara svårt att förstå, hur man sedan får skaffar fram goda förebilder
är en annan klassisk femma.En fördelningsfråga det med.

Vandrade i går genom stan med några
unga, vi höll alla med samtliga oneliners på valaffischerna.
De har lyckats väl med Magda på plåtarna, hon ser farligt vänlig ut.
S.W