2020-02-25

Hur stöttar Sverige bäst Gui Minhai?

Den svenske författaren och bokförläggaren Gui Minhai dömdes i måndags av en kinesisk domstol till 10 års fängelse för att ha fört statshemligheter till utlandet. I domen uppges också att Gui Minhai frivilligt har avsagt sig sitt svenska medborgarskap för att åter bli kinesisk medborgare.

Den kinesiska diktaturen förnekar sig inte. Förtrycket mot oppositionella är en del av den kinesiska vardagen. Människorättsorganisationer över hela världen rasar mot domen. Amnesty International beskriver den som "chockerande".

Den svenska regeringen har hela tiden varit tydligt i sitt stöd för Gui Minhai och i sin kritik av Kinas agerande. Men vad ska regeringen göra nu? Domen är fälld, och den kinesiska staten påstår att Gui Minhai inte längre är svensk medborgare.

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna menar att Sverige borde utvisa den kinesiska ambassadören. Det tycker jag är ett dåligt förslag. Sverige behöver fortsatta diplomatiska förbindelser på högsta nivå med Kina, för att på ett effektivt sätt kunna kommunicera och framföra kritik. Och när ska ambassadören få komma tillbaka? Om ambassadören tillåts komma tillbaka innan Gui Minhai släpps fri kommer Kina att utnyttja återkomsten som en signal om att de svensk-kinesiska förbindelserna nu är normala igen - även om Gui Minhai fortfarande försmäktar i sitt fängelse.

Det är lätt att bryta diplomatiska förbindelser. Det är desto svårare att återuppta dem.

Förslag har också väckts om att åtminstone tillfälligt döpa om Grönsakstorget i Göteborg (där Kinas generalkonsulat ligger) till Gui Minhais torg. Spontant tyckte jag det var en bra idé. Men generalkonsulatet planerar att flytta till andra lokaler - och då förlorar namnbytet sin udd. Och att "tillfälligt" byta namn på torget är ett osäkert projekt. När ska namnet bytas tillbaka igen? När Gui Minhai är frisläppt? Men han frisläpps ju kanske inte. Eller när han är död? Då blir det ju en än märkligare signal att byta tillbaka namnet på torget. Nej, namnbyten ska vara beständiga - inte tillfälliga.

Det är förstås viktigt att Sverige fortsätter att kraftfullt protestera mot behandlingen av Gui Minhai. Ingenting tyder på att tyst diplomati - nu när domen har fallit - skulle vara en framkomlig väg. Men Sveriges röst väger inte tungt om den är ensam. Kinas grova brott mot mänskliga rättigheter får inte reduceras till en svensk fråga. Jag förutsätter att Sverige  mobiliserar för ett gemensamt EU-agerande till stöd för Gui Minhai och att Sverige tillsammans med internationella människorättsorganisationer vidtar åtgärder för att Gui Minhai inte faller i glömska.

4 kommentarer:

Unknown sa...

Hej och tack för en insiktsfull och lugn analys av domen!
Med vänliga hälsningar Adam C:son

Anonym sa...

Kina är ett obehagligt land som agerar avskyvärt, inte minst genom fängslandet av Gui Minhai.
Men Sverige är ett naivt land... känns väldigt obehagligt att kinesiska staten via ombud fått ta över Volvo cars, Volvo lastvagnar och även fått gå in som ägare i en rad andra fordonstekniska bolag i Sverige. Kina vill dominera världen och Sverige är en bra start.
Ett annat exempel som ännu inte kritiserats inom politik eller media, är hur Kina hanterar Corona-viruset/Covid-19. Här ser vi hur Kina skickligt genom sitt alarmistiska politiska agerande gör den årliga influensan till en politisk uppvisning i handlingskraft.

Orion77 sa...

Enligt uppgifter i media har Sverige sökt stöd hos andra länder i EU, och i EU, för Gui Minhais sak. Men läget är tyvärr sådant att egentligen ingen har något att sätta emot Kinas maktfullkomliga hantering av fallet. En bred handelsbojkott skulle kanske kunna ge något, men handelsintressena torde hindra detta. Vilket Kina vet.

Diktaturens fördel i kampen med/mot demokratiska länder.

Anonym sa...

Sveriges plats i världen är ett litet land som inte kan projektera makt. Uttalanden om att landet är en humanitär stormakt förändrar inte saken. När det kommer till kritan styrs världen av realpolitik.

Homo Economicus