2020-02-10

Gymnasielagen är otillräcklig - amnesti nu!

De allra flesta politiker inser nog att en amnesti för ensamkommande unga är oundviklig, av humanitära och praktiska skäl. Ju förr den beslutas desto bättre. Så skriver Alex Voronov, politisk redaktör på liberala Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning och Katrineholms-Kuriren i en viktig och  läsvärd artikel.

Alex Voronov har alldeles rätt. Den tillfälliga gymnasielagen som skulle ge unga ensamkommande en möjlighet att stanna i Sverige var bättre än ingenting. Ekot berättar till exempel i dag att de två första ungdomarna nu har fått permanent uppehållstillstånd efter att ha uppfyllt kraven i lagen. Det är bra. Men sammantaget är lagen humanitärt och praktiskt otillräcklig för att hantera situationen för de tusentals unga människor som nu bott i Sverige i snart fem år, och som fortfarande lever i skräck för att utvisas till exempelvis Afghanistan.

Röda Korsets nyutkomna rapport "Mitt liv räknas. Den humanitära situationen för ensamkommande unga" vittnar om dessa ungdomars liv i ett limbo där de hamnar mellan stolar med avseende på rätt till boende och ekonomiskt stöd. Många drabbas av psykisk ohälsa och riskerar att dras in i ett skuggsamhälle där de exploateras av i sexhandel, droghandel, kriminell verksamhet och som arbetskraft.

Vi talar om kanske upp mot 10 000 ungdomar som vistats i Sverige i snart fem år. Det är ett underbetyg åt svensk flyktingmottagning att situationen för dessa unga inte kunnat lösas på ett humanitärt och rättssäkert sätt under alla dessa år. Nu är läget som det är. Det finns inte på kartan att Sverige ska utvisa 10 000 ungdomar till krigets och terrorns Afghanistan. Det vore omänskligt och humanitärt oacceptabelt, och det är i praktiken inte heller möjligt. Varje enskilt utvisning kräver stor planering och förarbete.

Så i stället för att riskera att dessa unga människor blir en del av ett växande skuggsamhälle bör vi skapa ordning och reda och trygghet i deras situation genom att nu ge dem permanenta uppehållstillstånd. Det vore bra för ungdomarna, och det vore bra för Sverige - vårt växande hem!

Eller som Alex Voronov skriver: Man kan låta bli att kalla det amnesti. Men det är vad det handlar om.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Att gymnasielagen skulle skapa framtida problem förutsågs ju t ex av lagrådet som konstaterade att "gränsen har nåtts för hur lagstiftning får tas fram". Men migrationsminister Morgan Johansson skriver "Lagen gäller och det är inte aktuellt med en översyn" efter att bl a SKR klagat på migrationsverkets tillämpning. Och den här gången tror jag faktiskt att Morgan Johansson menar allvar.
Det var ju tydligt att Ulf och likasinnade, inte minst MP, inte nådde ända fram med gymnasielagen och det dröjde heller inte länge förrän delsegern åtföljdes av det som var målet från början, en kampanj för villkorslös amnesti för asylsökande som fått avslag eftersom de efter prövning saknade asylskäl.
Utan att ha räknat exakt är mitt intryck att Ulfs blogg domineras av två teman: plädering för en generösare migrationspolitik och kritik av sverigedemokraterna. Jag tror att de flesta ser detta som kommunicerande kärl: Ju generösare migrationspolitik desto större blir sverigedemokraterna. Att jag tror att Morgan Johansson nu menar allvar är att inser detta samband och att fortsatt blödning till SD måste stoppas. Och även om Johansson skulle svikta lär t ex Shekarabi, Damberg eller Magdalena Andersson inte vika ner sig.
Klas Bengtsson
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Amnesti eller inte, frågan måste oavsett sättas i sitt sammanhang,
hur i hela friden hamnade frågan här. Det brukar löna sig att veta var man
är, för att ta ut kursen vart man ska, och som bekant, för att veta
var man är, måste man veta var man kommer ifrån. annars är man vilse.

Lagen i sin första form presenterades i november 2017.
Regeringen satt med ett litet problem, att för många människor
sökt sig till just Sverige som sedan saknade asylskäl, eller snarare
fick avslag på sin ansökan.

Regeringen skrev 24 nov:

"Under 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige.
På grund av det höga mottagandet blev handläggningstiderna
också allt längre. Detta har i sin tur lett till att ett antal
ensamkommande barn har hunnit bli myndiga under handläggningstiden.
Det i sig har kraftigt minskat deras möjlighet att få
uppehållstillstånd beviljat."

sw Frågan att få stanna var således kopplad till om man var över eller under 18 år.
och det är klart att man då inte ville vara över 18 år, när man sökte asyl, så
det var helt enkelt fråga om att Sverige gav möjlighet för personer som uppgav att de var under 18 när de kom hit att få permanent uppehållstillstånd, dvs erhålla rättigheter som onekligen är en fördel, jämfört med om man inte uppbär dessa.

"Regeringen föreslår nu att fler av de ensamkommande som drabbats av de långa handläggningstiderna ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Förändringarna görs inom gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen."

sw Detta löfte kom från ett partis tjänstemän.

Ovan skrivs å Regeringen vägnar (förslag till beslut) skrivs under av:

Maud Larsen - pressis till Isabella Lövin (mp)
Emma Stark - Pressis till Gustav Fridolin (mp)

Natali Sial - Pressis till Ylva Johansson (s)
Joanna Abrahamsson - Pressis till Heléne Fritzon (s)

SW Det redovisade skälet från pressiarna var inte det egentliga skälet,
redan här osar det katt.

Varför ska press-sekreterare redovisa skälen för en ny lag,
om de inte riktigt förstår sig på juridiken, eller vad remissinstanserna
redan försökt förklara?

Jo, det visar i denna turbulenta tid, med usla opinionssiffror för framför allt Mp, en politisk fråga, som inte riktigt hade stöd i juridiken (land ska byggas med lag), så det skulle ses som "opinionsbildning" mer än juridiskt förnuft, och då brukar det sedermera kunna gå illa. Dvs fel sorts kompetenser fattar beslut som de inte begriper sig på, konsekvenserna.

Kanske trodde regeringen, dvs politiken, att det handlade mer om opinion, än konkreta frågor som får juridiska konsekvenser, i Sverige och EU.

Knappast kan tjänstemännen inne på RK med juridisk kompetens ha varit oförstående,
och inte deras uppdragsgivare, politikerna heller. S.W

Anonym sa...

En lag får inte tillämpas såvitt:

I. Lagen strider mot en grundlag
II. Lagen strider mot överordnad norm (EU-rätt)
II Lagen har tillkommit på ett sätt som väsentligen avviker från den stadgade ordningen, vilket i aktuellt fall avser att lagen skulle ha remitterats till dem som lagen berör för att den ska vara förutsägbar i sina konsekvenser. Allt enligt RF.

Där var Centerpartiet lite luriga, under underhandlingarna om det första förslaget, i mars hade C givit informella synpunkter, om villkor för att släppa igenom lagen, och så blev det. Ny hysteriskt snabbskriven lag, som var skräddarsydd för Cs synpunkter att klassificera om lite, så att det blev förenligt med Centerideologi.
Sedan väntade man och väntade till den 24 april med den nya reviderade lagen.

Förvaltningsrätten i Malmö lutade sig mot den andra delen, att den ifrågavarande bestämmelsen i gymnasielagen inte tillkommit på ett grundlagsenligt sätt.

Malmö:
"Sammantaget finner migrationsdomstolen att de brister som förevarit i beredningen av det slutliga lagförslaget såvitt avser identitetsfrågan är sådana att stadgad ordning får anses ha åsidosatts i ett väsentligt hänseende vid lagens tillkomst.

På vardagssvenska: lagen har tillkommit på ett sådant sätt att den strider mot grundlagen. Bestämmelsen får inte tillämpas. S.W