2019-10-14

Den som normaliserar Sverigedemokraterna normaliserar också rasismen

Sverigedemokraterna är ett barn av den nynazistiska rörelsen, och rasismen har följt partiet under hela dess existens. Länge rådde det enighet mellan de rödgröna och de borgerliga partierna om Sverigedemokraternas koppling till rasismen. Till exempel så tvekade Moderaternas tidigare partiledare Anna Kinberg Batra inte att karaktärisera Sverigedemokraterna som rasistiskt: De skyller alla Sveriges problem på invandring. Då är det ett rasistiskt parti, då ställer man grupper mot varandra och sätter etiketter på andra människor.

Men Moderaternas nuvarande partiledare Ulf Kristersson delar inte Anna Kinberg Batras uppfattning. I varje fall vill han inte beskriva Sverigedemokraterna som rasistiskt. Till Expressen säger han i stället: Nej, jag har slutat med sånt där. Jag tror vi får lägga av med såna där etiketter. Att bara kasta glåpord på varandra. Bakgrunden till diskussionen var bland annat att Jonas Sjöstedt i söndagens partiledardebatt i SVT Agenda sagt att Sverigedemokraterna är ett parti som har rasism som affärsidé.

 Begreppet "rasism" är mångtydigt och samtidigt politiskt laddat. Läser jag Sverigedemokraternas partiprogram är det inte självklart att definiera programmet i sig som rasistiskt, utan snarare som nationalkonservativt, främlingsfientligt och populistiskt. Däremot finns det så mycket rasism inom Sverigedemokraterna och bland partiets förtroendevalda att jag tycker formuleringen "ett parti impregnerat av rasism" på ett tydligt sätt gestaltar fenomenet. Som journalisten Niklas Orrenius tidigare skrivit i Dagens Nyheter: Jag har bevakat SD i över femton år, och sett en ström av ständigt nya människofientliga uttalanden. Ibland har de lett till uteslutningar – ibland har partiledningen sett mellan fingrarna (särskilt gällande personer högre upp i partihierarkin).

I en text från 2018 noterade jag på en  enda dag tre nya avslöjanden om Sverigedemokraterna och rasismen. Expressen berättade om riksdagskandidaten och Jimmie Åkessons medarbetare Mikael Bystedt som under flera år anonymt och systematiskt spridit hat mot muslimer, kallat araber för "jordens avskum" och lyft fram fördelar med rassegregeringen i USA. I Aftonbladet avslöjades hur Sverigedemokraternas ordförande i Perstorp Lars Nilsson berömt den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsens (NMR) arbete och erbjudit dem sina tjänster. Dagens ETC visade hur flera ledande SD-politiker ingår i ett hemligt nätverk, lett av högerextremisten och en av grundarna av Nationaldemokraterna Tor Paulsson. Och allt detta på en enda dag. Se gärna också Expos fortlöpande granskning av rasismen inom Sverigedemokraterna.

Så, ja - Sverigedemokraterna är ett parti impregnerat av rasism. Varje försök att normalisera partiet blir därför i praktiken också ett led i normaliserandet av rasismen. Jag önskar att Ulf Kristersson höll sig för god för att bli en del av en sådan process.

26 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker också att SD har partimedlemmar som är rasister, men menar att de blir allt färre över åren. Jag tycker mig också notera att de som kommer med de hätskaste angreppen är sådana vars egna politiska rötter de själva ogärna berör. Jonas Sjöstedt gick med i vänsterpartiet kommunisterna när de var lierade med kommunistdiktatorerna i öst. Ulf var i vuxen ålder aktiv i KLML(R), en utbrytning en utbrytning ur KFML, bland annat för att de föredrog stalinismen i stället för maoismen som förebild. Jag hade som socialdemokrat många duster med (R)arna och var enligt dem socialfascist.
Hur det går för SD på sikt vet ingen. Men den politik och retorik som Sjöstedt och Ulf hittills drivit har uppenbarligen varit kontraproduktiv. Det är förstås inte medelklass- eller överklassakademiker som gått över till SD. Det är i själva verket de arbetare som uppenbarligen betackar sig från att bli företrädda av sådana som Sjöstedt och Ulf. Vänsterpartiet är inget arbetarparti och SD är det största partiet bland manliga LO-medlemmar.
Själv har jag aldrig röstat SD och har inga planer på att göra det. Och trots att S-regeringen nu driver en nyliberal politik (för att stänga ute SD) växer inte V. Om Ulf lyckas med sin senaste migrationskampanj är jag övertygad om att SD blir största parti efter nästa val. Alla som vill att de svenska socialdemokraterna reduceras till tysk nivå bör stödja Ulf.
Klas Bengtsson

Karin Kirkland sa...

Saknades inte aktuella ämnen i debatten? Som vad NATO ivrarna tycker om dagens läge, varför partier anser att 10 000 flyktingar årligen är ett problem och vad M och KD tycker om sina partier politik i Sölvesborg. Vill de också minska kulturbudgetar? Det hade också varit intressant att höra vad M och KD tycker om politiken i Sölvesborg som deras partier är med och stödjer. Sds Louise Erixon uttalade i en intervju i lokaltidningen att Samstyret(SD, M, KD och lokala SOL-partiet) inte vill öka befolkningen i Sölvesborg om det inte är med rätt människor, ”intressanta” människor.

Vilka människor hon tycker är intressanta kan man an i SDs tydligt rasistiska principprogram och det är definitivt inte de som har annan syn på historia och kultur än SD.

Anonym sa...

Kan du förklara varför så många svenskar dras till SD? Har de alla blivit rasister? Har svårt att tro det. Måste vara av andra skäl. Frågan är vilka.

gruelse sa...

ULF!
Det skulle vara upplysande om du kunde definiera ordet rasism, gärna med källhänvisning. Det synes mig nämligen som att det råder en betydelsediskrepans, och hur man ska uttolka ordet, mellan den anglosaxiska världen och den svenska ankdammen.

Så med en stadfäst, klar rasismdefinition kommer ditt blogginlägg vinna i pregnans.

Anonym sa...

Det vore intressant att få höra en genomtänkt förklaring på vad vänstern menar med att "normalisera"

Jag har nu hört flera olika. Den ena sämmre än den andra.

Orion77 sa...

Du skriver att Anna Kinberg Batra "tvekade inte att karaktärisera SD som rasistiskt". Ändå var det ju hon som öppnade möjligheterna för SD att normaliseras, att (felaktigt) bli betraktat som ett parti som alla de andra. Och resultatet: Observera t ex hur man numera ifrågasätter begreppet rasism, för att därigenom försöka visa att det är något annat och trevligare som är ledstjärnan för SD.

Ördög sa...

Sosseadelns dagar är i vilket fall som helst räknade, det kvittar vilka epitet en uppenbart frustrerad Ulf slungar ut mot den otäcke konkurrenten.

Jan Holm sa...

Att vara kritiskt till den förda invandringspolitiken har väl knappast något med rasism att göra, däremot finns det ett grovt demokratiförakt, när särintressen ska bestämma vad som är rätt och fel med migrationen.
Det är ju nu konstaterat att Sverige har och har haft en extrem invandring och då är det ju inget konstigt med ett parti som tar tillvara folkflertalets intressen.
Sd lär snart vara större än S, trots att Löfven tar efter SD och vill minska invandringen.
Tror trots detta att Löfven inte är någon rasist, även om några vill definiera honom som detta.

Anonym sa...

Det skulle kunna vara påhittat, som allt som skrivs på internet,
men detta med rasism, vad det betyder (definitionen) och vad det sedan innebär
konkret, är väl lite olika saker.

AKB (slutet av augusti 2016 i en intervju i SvD:
"De skyller alla Sveriges problem på invandring.
Då är det ett rasistiskt parti, då ställer man
grupper mot varandra och sätter etiketter på andra människor."

Analys
De = Sd, och man förstår här att det inte är väljarna, inte någon enskild person,
utan något slags kollektiv, sannolikt avses partiledningen.

Skyller = Ja, detta ska beläggas om det är så, skyller hänger samman med skuld,
och sedan görs kopplingen "alla Sveriges problem" skulle hänga samman med just invandring. Det är ganska enkelt att motbevisa att det inte är så, eftersom det
sannolikt finns fler problem att tackla i ett land, även utan stor migration.
Ta Finland eller Island, som haft betydligt mindre migration, som om dessa länder
inte skulle ha problem, eller utmaningar. Nä, däremot är Sd ett parti som i högre
grad fokuserar problem som migration medför, och lyfter man blicken, så skan man
alltid fokusera på sina förbättringspotentialer, går något snett, som det uppenbarligen har gjort i somliga utanförskapsområden, så bör man ta sig en funderare på varför
det gick lite snett, och vad man kan göra åt saken. Ser man det så, är det inte lika enkelt med rasistkortet.

Med dessa slutsatser, ovan från AKB, drar hon slutsatsen, att om någon skyller alla problem i ett land på invandringen, inkluderat danskar, norrmän, finländare, kineser
och engelsmän, ja om det inte skulle finnas några problem med bara svenskar, som om
Kapten Klänning inte var ett problem, ja då är det en rasistisk ståndpunkt, jo kanske, men inte ens det.

Sedan kommer då frågan att ställa grupper mot varandra, och det är ju just det intressekonflikter handlar om, olika intressen. Men det är fortfarande ingen som helst kopling eller relation mellan den första premissen, om "alla problem, som sedan tråcklas ihop med att ställa grupper mot varandra. Men AKB lyckas få det till detta. Sedan kommer avslutningen om "etikettering" Det hänger alltså inte ihop rent semantiskt, och man kan gilla uttalandet, eftersom det fördömer rasism, som kopplas till Sd, men frågan är om man övertygar någon? Sedan får man läsa hela artikeln för att förstå vad AKB är ute efter. Det är innan hon slagit om rodret, för det gör hon först ett halvår senare, och vad AKB ångrar i efterhand är att hon inte vände tidigare.
S.W

Anonym sa...

Alltså:

Sd (partiledningen) skyller
alla Sveriges problem
på invandring.

I. Någon (X), (men vem?) skyller ALLA problem på (ALLA invandrare)

Om x agerar enl ovan, så leder det till slutsatsen:

Då är det (Sd) ett rasistiskt parti,

OM I -> så är hela partiet rasistiskt.

Sedan kommer nästa slutsats, som alltså följer av I.

"då ställer man
grupper mot varandra OCH
sätter etiketter
på andra människor."

Att ställa grupper mot varandra är inte rasism, tex Arbete <-> Kapital
Att sätta etiketter på andra människor,
- tex Svenska kvinnor är ängsliga"
- Bönder är konservativa
- Män är djur
- Danskar är pragmatiska
- Politiker står inte med en fot i jorden.

Är inte heller rasism. Däremot är det möjligen problematiskt att blunda för problem,
att inte se alla invandrare som gör sin plikt, och som också drabbas av vissa negativa
element, som icke sällan uppstår mellan olika etniska grupper. Världshistorien är liksom full av etniska konflikter, och i modern historia är sannolikt judar, romer, Armenier och Kurder värst drabbade, men även tex Hutuer. Detta ned folkmord är väl rasism på riktigt, i praktik? Det finns många exempel på när det går fullständigt åt helvete, mellan olika etniska grupper.

Ta och ställ om frågan till AKB, vad hon menade, för hela uttalandet verkar vara något som inte riktigt hänger ihop språkligt, och som dessutom sannolikt inte är sant.
Bara för att en turkisk ledare är komplett ... hänsynslös, så är inte alla turkar hänsynslösa rasister. (Men somliga av oss minns hets-turken på Sergels torg, som hetsade mot etniska grupper i Nagorno-Karabach, som ledde till Mehmets avgång, så nog finns det rasism. Men i just Sds partiledning? Nä, det är ingen som ser den kopplingen 2016, till
rasism, möjligen ses det som en retorisk klantighet, som går att se i efterhand.

Vad som egentligen sker i opinionen 2016 är:
april - AKB och M står på topp (25%), S peakar en månad tidigare (25,4%)
(alla förstår att detta sker efter helomvändningen 2015)
C och fru Lööf är i mars 2016 nere i dryga 6% och i augusti är det 7,5%
Så kanske hade AKB ett behov att hålla C på mattan, när det nu gick så bra.
Vad som händer är i vart fall att det går knöligt för Sd, men att väljarna nu
inte ger M någon lön, utan att plötsligt C börjar rusa, och om det är ett spin
vet vi inte, bara att C hösten 2016 går som tåget, och i januari/februari 2017
har M tappat ca 6-7 % och C vunnit lika mycket, det är då som AKB tvingas välja
väg, eftersom SD åter är uppe på ca 20%

I vart fall är det först malström för M hela 2016, sedan agerar AKB med sitt januaribesked 2017 om budget, och sedan är det fritt fall, där C kammar hem
vinsten, och naturligtvis Sd som går finfint. -> AKB tvingas bort. S.W

gruelse sa...

@ Ulf Bjereld , Orion77 12:05 m.fl.

Racism i den anglosaxiska världen definieras som:

”1 Prejudice, discrimination, or antagonism directed against someone of a different race based on the belief that one's own race is superior.”

…..
”1.1 The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races.”
https://www.lexico.com/en/definition/racism

Är det denna definition som åsyftas när SD i en svensk ankdammskontext tillika i detta blogginlägg etiketteras rasistiskt?

Imagine sa...

Finns det något som är bra med SD?? Jag kommer inte på något.
Sprida hat,fördomar, och exkludera människor. Människorna som blir exkluderade kommer inte ha någon nytta av den politiken. Dem som är inkluderade kommer heller inte ha det helt bra. Exkludering av människor leder till ökad kriminalitet,missbruk och ett otryggt samhälle för alla. En lärare vet om att alla elever känner sig sedda och inkluderade, behandlas rättvist så kommer hela klassen må bättre. Detsamma gäller ju naturligtvis hela samhället. Det är fascinerande hur enkelt grupptryck,media,propaganda kan påverka och styra människor att inte tänka logiskt och faktabaserat.

Orion77 sa...

Alla vet vad rasism är. Dess avsikt är att omvandla även en trivsam ankdamm till ett apartheidsamhälle. Rasismen tar gärna sällskap med fascismen som gör resultatet riktigt illa.

Anonym sa...

U.K
"Så, ja - Sverigedemokraterna är ett parti impregnerat av rasism. Varje försök att normalisera partiet blir därför i praktiken också ett led i normaliserande av rasismen. Jag önskar att Ulf Kristersson höll sig för god för att bli en del av en sådan process."

sw Jo, nog finns det onekligen en del grumliga fiskar som ingår Sd, det kommer att komma fram mer filurer, eftersom det är svårt/omöjligt att förhindra medlemmar med dunkla syften att gå med. En del avslöjas och utesluts. Så man får skilja på:
- Ledningen, sannolikt är det
- partimedlemmar, här finns av alla möjliga sorter, inkl infiltratörer.
- väljare, nä vanliga väljare som röstar på Sd ställer inte upp på rasistkortet.

Men så kan man strunta i den frågan, vad hjälper det?
Det kanske påverkar några, men lika många motreagerar.

Opinionsundersökningar, i detta fall Inizio, är alltså mest
tidsfördriv när de betraktas momentant, men utifrån relativ
förändring över lite längre tid, så säger så klart mätningarna
något, detta med gungor och karuseller.

Opinionsmätningar är signalpolitik, en slags dialog med väljarna, eller snarare marginalväljarna, eftersom det är hopplösa urvalsförhållanden, och
väldigt många normala väljare helt enkelt inte har tid eller vill delta, och de som deltar, är de som ser en poäng med att signalera.

Onekligen går det i efterhand se att det är partigängarstress
som korrelerar med olika svängningar i opinionen som givit upphov
till en del utspel från olika partiledare, där det nog får anses
vara så att vissa utspel i efterhand fått andra effekter än de avsedda.
S.W

Anonym sa...

Frågan är den samma, nu som då, 2014,
hur ska man kunna hantera parlamentarismens principer
och samtidigt steppa förbi Sd?

Inizios Oktober-mätning inför moderatstämman ger inga större åthävor eller sensationer, (i förhållande till månaden före.

Kolumnerna (Sd - Alli - SVMp - SCLMp MKdSd) som är intressanta.

---- Sd - # Alli - SVMp # SCLMp - MKdSd - Diff1 - Diff2

Okt: 22,6 # 39,2 - 36,9 # 42,2 - 48,4 # -2,3 # -6,2

Jan. 18,4 # 38,8 - 41,7 # 43,5 - 45,7 # +2,9 # -2,2

Val: 17,5 # 40,2 - 40,7 # 46,8 - 43,8 # +0,5 # +3,0

DIFF +5,1 # -1,0 & -3,8 # -4,6 & +4,6 # +2,8 # +9,2

Diff1 visar att Rödgröna var
+0,5% större i valet än Alliansen
+2,9% större i januari än alliansen
-2,3% mindre än alliansen

Diff2 visar att SCLMp var:
+3,0% större än M+Kd+Sd i valet
-2,2% mindre än M+Kd+Sd i januari
-6,2% mindre än M+Kd+Sd i oktober

S.W

Anonym sa...

Moderaternas 3-årsresa mot sitt mål, regeringsmakten innehåller fyra fokusområden:
1. Migration (inkl integration, förr var det bara integration, ej mig), utmanar Sd
2. Klimat och miljö, det är för att hålla gränsen mot C, som de måste hålla i schack.
3. Lag och ordning. Utmanar alla, men framför allt S och Sd.
4. Ekonomi och arbete, vilket inkluderar företagande. Där är de traditionellt starka.

Moderaterna kör nu ett eget race, och kommer att fokusera på sakpolitik, och detta kommer övriga partier att behöva förhålla sig till. Sedan lär det vara avstämt delvis med Kd. Som väl kommer att fokusera på sociala frågor som familj, sjukvård och omsorg.

För att det ska fungera, så kommer det vara parallella agendor:

Allianspartierna, utan Mp, är en våg att hålla koll på.
C+Mp kommer försöka finna vägar att bli vågmästare,
vilket innebär att de måste försöka växa tillsammans.

Parallellt gäller det att M+Kd växer och försöker få med Fp i gemenskapen,
men det kommer inte att ske förrän i slutet av 2021, om det då finns tid
att börja bryta sig loss.

Sedan är det uppenbart att Sd försöker lägga sig lite mer till vänster, för
att den vägen försöka skramla ihop 50% Det går att se att det börjar formera sig,
och sedan är det väljarnas vardag som avgör och det finns skäl att anta att våra kommuner pressats en liten smula för hårt, för att det ska bli enkelt att förklara
detta med välfärd, om det blir för tuffa besparingar på äldre och skola och socialtjänst, samtidigt som konjunkturen viker. S.W

gruelse sa...

@ Orion77 2:03 , Ulf Bjereld

"Alla vet vad rasism är." Stämmer ej, och framför allt vet alla inte hur er definition på rasism är, eftersom ni inte har bemödat er att definiera den. V.v. Definiera den!

Jag kommer ihåg 1980-talets Sverige. Sverige var då en trygg ankdamm. Vi hade bl.a. ett starkt försvar, låg arbetslöshet och relativt liten social oro i samhället. Vi hade då också en nationell enighet och fosterlandskärlek.

I dagens Sverige har segregerade parallellsamhällen vuxit upp i städernas invandrartäta utanförskapsområden efter "white flight", och där etniskt färgade kriminella nätverk sköter ruljansen. Kort sagt, den förda migrations- och integrationspolitiken har omvandlat stora delar av samhället till ett de facto apartheidsamhälle.

De ledande partierna som har varit i regeringsställning sedan slutet av 1980-talet är Moderaterna och Socialdemokraterna. Dessa har mycket aktivt fört den politik, som nu har lett till dagens apartheidsamhälle. Partierna har verkligen lagt sig vinn om att beröva SD allt slags inflytande över den förda migrations- och integrationspolitiken, som har omvandlat Sverige från ”en trivsam ankdamm till ett apartheidsamhälle”, för att använda dina ord.

Så, Orion77 med din logik, är Socialdemokraterna och Moderaterna aktiva anhängare av rasismen, även om deras retorik talar ett annat språk, som är till för att dupera verklighets- och faktaresistenta, känslostyrda individer.

Anonym sa...

Rättelse ovan: 11:40 em
U.B ska det vara, blogägaren citeras, inte någon annan Ulf:

"Så, ja - Sverigedemokraterna är ett parti impregnerat av rasism. Varje försök att normalisera partiet blir därför i praktiken också ett led i normaliserande av rasismen. Jag önskar att Ulf Kristersson höll sig för god för att bli en del av en sådan process."

sw Jo, onekligen finns en del grumliga fiskar som ingår Sd, det kommer att komma fram mer tveksamma filurer, eftersom det är svårt/omöjligt att förhindra medlemmar med dunkla syften att gå med. En del avslöjas och utesluts, andra upptäcks inte.

Man får skilja på:
- Ledningen back in the days, sannolikt varit det,
- Ledningen nu, nix*
- Partimedlemmar, här finns det alla möjliga sorter, inkl infiltratörer.
- väljare, nä vanliga väljare som röstar på Sd ställer inte upp på rasistkortet.


* Den intressanta frågan är vad order rasism innebär, vad vi lägger in i det?
Vi människor generaliserar ständigt, det är vår natur, att tex klara av att skilja
ur en ätbar svamp från en giftig, eller skilja vän från fiende. Människan är ett
rätt listigt djur, uppstånden i Afrika, där vi alla härstammar från.

Sedan är det ju helt uppenbart att genetik är en fråga man inte kan undvika.
Vit hudfärg kommer av brist på ljus, och alla som hamnar på norra halvklotet får
med tiden vitare hy, det är någon slags D-vitaminfråga, och sedan är det detta med
att undvika att fortplanta sig inom släkten. Det uppstår helt enkelt olika blandningar,
beroende på vem som blandar sig med vem, och problemet uppstår ju egentligen bara när man kompletterar företeelse att vi människor har lite olika egenskaper, naturlig variation, med vissa värderingar. Och värderingar, jo, det är en annan femma.
Somliga tror att värderingar finns på riktigt, och andra av oss tror att det är fråga
om sociala konstruktioner. Norrmän, Danskar eller Svenskar, AIKare, Hammarbyare eller Djurgårdare, nog ligger det i vår natur att dela in saker, en vanlig besticklåda
innehåller kniv, gaffel och två sorters skedar. Sedan kan man koka soppa på samma spik hur länge som helst. S.W


Ur SO:
Ras:
"människo­typ som känne­tecknas av yttre ärftliga drag
så­som hud­färg, ansikts­form och kropps­byggnad och som
ut­gjort en­dera av ett (visst) an­tal typer i o­lika in­-
delningar av människo­släktet.
(var­vid ofta dunkla politiska syften spelat in)

JFR folkslag rasfördomar, rasförföljelse, rashets,
rasmotsättningar

även om en grupp (tama) individer in­om en djur­art,
känne­tecknad av vissa gemensamma ärftliga egenskaper
JFR underart, varietet blandras, hundras, hästras,
katter av persisk ras.
även (i fråga om djur) med positiv värdering
vanligen i sammansättning rashästs, raskatt.

Historiskt sedan
1818; 1765: om djurav ty. Rasse, fra. race, ita. razza med samma betydelse; av om­diskuterat urspr.

Anonym sa...

UB:
"Moderaternas partiledare Ulf Kristersson
delar inte Anna Kinberg Batras uppfattning.
I varje fall vill han inte beskriva Sd som
rasistiskt. Till Expressen säger han i stället:
- "Nej, jag har slutat med sånt där. Jag tror
vi får lägga av med såna där etiketter. Att
bara kasta glåpord på varandra."

Tomas Rambergs (SR) kommentar idag:
"Eftersom det är ganska långt till nästa val
slipper M ge tydliga besked om vilka partier
de vill bygga en framtida regering på.

Idag nöjde sig UK med att han;
"efter valet vill samla det konstruktiva,
pragmatiska och prestigelösa Sverige till
en ny kurs för vårt land."

I praktiken har M klarat ut frågan om relationen
till Sd. Det löfte om kontaktförbud som gavs till
L och C i januari som ett sista försök att få deras
stöd för en UK-ledd regering satte troligen slutpunkten
för M långa vacklan. I ett läge där samarbete med SD krävs
för att åstadkomma en moderatledd regering 2022 kommer
partiet inte att tveka."

sw Naturligtvis, C och Fp valde att förhandla och göra upp
med S om regeringsmakten, med tilläggsklausulen om V som
en dörrmatta. Den klausulen lär ha funnits med även med
M avseende Sd, men eftersom m inte kunde gå C till mötes
avseende migration, och att alliansen samlade 143 röster
och därmed behövde få över Mp för att bli större, så
gick det helt enkelt inte att komma överens om regeringen.

När nu denna fråga blev avgörande, så kan alltså M gå
till val 2022 utan att behöva anpassa sig till C, Fp och
delvis Kd, och därmed i högre grad ta upp kampen med Sd.
Det är faktikskt ingen direkt konstig slutsats, att Sd
inte kan få fri lejd för all framtid, till en politik
som är mer harmoniserad med övriga Europa. S.W

Anonym sa...

UB:
"Så, ja - Sd är ett parti impregnerat av rasism. -
Varje försök att normalisera partiet blir därför
i praktiken också ett led i normaliserandet av
rasismen. Jag önskar att UK höll sig för god för
att bli en del av en sådan process. "

sw Jo, önska kan man göra, men hur det borde vara är
sällan som det är. Det är klart att det inte fungerar
i praktiken att måla ut ett helt parti som "impregnerat
av rasism" och sedan påstå att alla som för dialog i
ärendet normaliserar denna "rasism". Även om man tycer
att det borde vara så, är det inte så det är, och det
är en viss skillnad.

Väljarna tar inte enbart hänsyn till vad partiledarna säger
och tycker, om hur de borde vara, de bildar sig en egen
uppfattning baserat på den miljö de själva verkar i, och
den miljön är inte partipolitikens, och därmed måste
man byta mössa, och fundera på hur snacket går i gård och
stuga, det är en annan slags värld, som utgör en helt
annan slags normal.

Sedan finns i vart fall tre nivåer av etik:
- Metaetik - vad är moral?
- Normativ etik - vilket etiskt system bör vi handla efter?
- Tillämpad etik - Vad är rasism och är x rasist om x röstar på Sd?

Väljare fattar egna beslut i normativa frågor, och det kanske
är så att politiker och väljare inte riktigt verkar på samma
nivåer, man är på lite olika planetsystem.

- Makten har sin egen ordning och uppfattning
- De policyprofessionella har emellanåt en annan uppfattning, om hur det borde vara
- Väljarna har sin egen uppfattning, i detta fall beträffande Sd.

Sd samlar över 20 % och är näst största parti, något som man måste förhålla sig till.
Peka finger sedan 2010 har i vart fall inte bromsat väljarnas uppfattning.

Demokrati styrs (ska inte behöva skrivas ut) underifrån och upp,
våra makthavare måste därför ha ett litet öra mot marken,
- där de valt att slå dövörat till, avseende migration,
- utan lovat gröna skogar
- så blev det inte fullt så bra som det var sagt,
- då har politiken något att förklara, om man ska fortsätta
i samma spår.

Nu har samtliga partiledare försökt sig på detta
att tala om för väljarna hur de inte ska rösta sedan 2010.
Väljarna har hyfsat utsträckning valt att inte lyssna, utan
rösta på Sd, trots alla fördömanden.

Sd har alltså för närvarande 22%, ca 5%-enheter över valet.
S.W

gruelse sa...

Den centrala frågan i detta blogginlägg har med rasism att göra.

Men vad är rasism? Det är inte allom bekant.

När jag i detta kommentarsfält efterfrågar innebörden i rasismbegreppet möts jag av samma fientliga tystnad, som om jag i ett fiktivt samtal med en djupt troende muselman, skulle uttrycka tvivel på Allahs existens.

Ja, det är tydligt att det goda samtalet numera är ett minne blott i Sverige. Numera är det bara känslomässig pajkastning som gäller i debatter och kommentarsfält. Twitter har blivit gefundenes Fressen för envägskommunicerande politiker som inte tål att bli bemötta med sakargument. Sakargument har blivit obsoleta. Rätt värdegrund är allt!

Eric sa...

Det beror främst på rädsla. SD har framgångsrikt skapat en bild hos många, om hur Sverige stadigt försämras. Mediabilden har länge varit sådan, trots att fakta visar att det på de flesta områden är tvärtom. Om fler slutade vara rädda, och bildade sig i de frågor de upprörs över, skulle SD gå tillbaka till de nivåer de hade på 90- och 00-talen.

Anonym sa...

Normalt och normalt, normalen flyttas för att
omvärldsfaktorerna ändras, och därmed uppfattningen
om vad som är orsak och verkan, samt vad som är
lösningar på de frågor som ska hanteras.

Sifo var det nu, senast:
genomförd 7 - 17 Oktober 2019
7 792 respondenter, så det är ett gott urval:

Felmarginal för en enskild mätning
S, Sd - 1,5%
Mod : - 1,4%
C, Vp - 1,0%
KdLMp - 0,7 - 0,9%

Väljarna gör egna val, och det spelar kanske mindre roll vad man spekulerar om nu,
frågan är om det är ett skifte på gång i opinionen, som har att skaffa med de
nya realiteterna?

Det är differensen längst till höger som partimyglarna har att förhålla sig till:

Differensen har hållit sig på runt 3% med vissa avvikelser febr % aug.
I oktober är skillnaden uppe i 5% och hos inizio var det mer.

---- Vänstern ---> <--- GALna -----> <- ? -> <-- Höger --> <-TANt-> Regera<->Anfäkta

---- Vp + S = S+Vp ## Mp + C = C+Mp # Fp -- M. + Kd =M+Kd. # Sd.. # SCLMp<>MKdSd - diff*

Okt. 9,2+24,9= 34,1 # 5,0+8,4= 13,4 # 3,9 # 17,7+6,7= 24,4 # 22,7 # 42,2 # 47,1 - (4,9)

Sept 8,5+25,8= 34,3 # 5,1+8,6= 13,7 # 4,2 # 18,9+7,3= 26,2 # 20,2 # 43,7 # 46,4 - (2,7)

Aug. 8,7+26,8= 35,5 # 4,9+8,8= 13,9 # 3,8 # 19,1+8,4= 27,5 # 18,2 # 44,3 # 45,7 - (1,4)

Juni 8,6+26,5= 35,1 # 4,9+8,8= 13,7 # 3,7 # 18,4+9,5= 27,9 # 18,1 # 43,9 # 46,0 - (2,1)

Maj. 8,9+27,0= 35,9 # 4,5+8,2= 12,7 # 3,8 # 15,9+12,0=27,9 # 18,1 # 43,5 # 46,0 - (2,5)

Apr. 8,7+27,3= 36,0 # 4,6+7,5= 12,1 # 3,4 # 16,0+12,2=28,2 # 18,9 # 42,8 # 47,1 - (4,3)

Mars 9,8+27,4= 37,2 # 3,8+8,3= 12,1 # 3,3 # 17,4+9,4= 26,8 # 19,1 # 42,8 # 45,9 - (3,1)
----
Febr 9,6+28,4= 38,0 # 4,3+7,7= 12,0 # 3,8 # 17,2+8,6= 25,8 # 19,2 # 44,2 # 45,0 - (0,8)
----
Jan. 8,5+29,3= 37,8 # 3,9+6,9= 10,8 # 3,6 # 19,5+7,5= 27,0 # 19,9 # 43,7 # 46,9 - (3,2)

Val: 8,0+28,3= 36,3 # 4,4+8,6= 13,0 # 5,5 # 19,8+6,3= 26,1 # 17,5 # 46,8 # 43,6 - (3,0)

Diff 1,2+-3,4= -2,2 #+0,6-0,2= +0,4 #-1,6 # -2,1+0,4= -1,7 # +5,2 # -4,6 # +3,5 - (8,1)

Det är de fyra sista kolumnerna som ska beaktas, resten är en massa interna rörelser.

Diff = Differens för ett parti eller grupper sedan valet och oktober

diff* = Differens mellan regeringsunderlaget och opposition, där Vp ej räknats in.

Siffran åtta (8) längst ner till höger anger differensen mellan differenserna
- regeringsunderlaget backat -4,6%-enheter
- oppositionen har gått fram +3,5%-enheter
Åtskillnad sammanlagt: ..... 8,1%-enheter

Innebär att det flyttat på sig över gränser i väljarströmmarna.
Visserligen har M+kd backat 1,7%-enheter men eftersom Sd gått fram 5,2, så har
oppositionen vunnit totalt 3,5%, (dvs rörelser inom oppositionen)
Det är bara att vänta till årsskiftet eller vårbudgeten, för att se om det är något
som är ett bestående skifte. S.W

Anonym sa...

Som sagt, noramisering sker gradvis i små steg.
Om någon skulle frågan U.K - är ditt och Ms mål
att bilda regering 2022? så är det givna svaret
jag. Sedan kommer då frågan; med vilka kompisar,
och då kan man svara i en negation/uteslutnings-
metod, i tur och ordning:
1. Inte Vp
2. Inte S, som är huvudmotståndaren.
3. Inte Mp, som inte heller stödde M 2018. 2022 är det lika osannolikt som att äkta Vp.
4. Inte med C, som ju på olika sätt har som mål att bli ett tredje regeringsparti.
-----------
Jaha, det krävs att inte ha 175 mandat emot sig, och att bli största konstellation,
så om M+kd då samlar ca 90 - 100 mandat, så saknas runda slängar 75 pinnar.
Ja, det är väl bara att gå med håven i riksdagen. De som återstår är Fp och Sd.
S kommer att få sig en match i gränssnittet mellan tre fronter:

1. C+Mp <-> kan skifta +/- 3 mandat hit och dit mellan S och Mp/C. (3%)
2. Sd <-> kan skifta +/- 5 mandat hit och dit mellan S och Sd. (5%)
3. M+Kd <-> kan skifta +/- 2 mandat hit och dit mellan M och Kd.

I grunden har M samma strategiska utmaning,
att under inga omständigheter spilla till (i tur och ordning):
1. C+Mp
2. Sd
3. S

I det fältet är då frågan hur partierna ska klara av att triangulera
hur de ska förhålla sig till de två spänningsfälten:

I. Höger < - > Vänster
II Globe < - > Nation

Hur M och och S än vrider och vänder sig, så kommer de att behöva tackla
relationen mellan å ena sidan C+Mp och å andra sidan Sd, samt beakta hur
Fp ska navigera, för att klara spärren och helst öka, och samtidigt inte
bli bannad, halstrad och fördömd av DNs ledarsida.

De som normaliserar är väljarna, eftersom ekvationen redan nu är som den är,
M kan inte bilda regering med sina alliansvänner, de måste ha med Mp, och
eftersom den gubben inte gick 2014, så finns inga andra alternativ än Sd.
S.W

Anonym sa...

Gruelse 12:28 - Vad är rasism?
Detta är ingen enkel fråga, den är nästa nog hopplös att förklara.

Rasism är särdeles svårt att definiera, eftersom det är en företeelse.
Det finns ingen självklar antonym, dvs motsats, eftersom icke-rasist, eller möjligen antirasist betyder att man först kan definiera Rasism.

Ras är dessutom ett substantiv, som vi inte är säkra på om vi kan definiera, se vidare ovan, SO. Det finns alla möjliga sorters betydelse av ras.

Rasism är ett substantiv, i form av en allmän företeelse.

Rasistisk är ett adjektiv/epitet/egenskap som går att klistra på en person.

Det finns inget adekvat verb, utom rasifiera, och det är ett så suspekt ord att man själv inser att man inte förstår vad det betyder, även fast man ungefär förstår att
ordet används omvänt, och alltså ungefärligen är utöva rasism, på grundval av att
man har en uppfattning om vad ras är.

Vi kan försöka skriva definitioner, men eftersom "rasism" är ganska normativt begrepp, så låter det sig inte enkelt göras. Här måste man nog nämna Richards tetra:

- Object (Referens på Svenska) - något som går att referera till i verkligheten.
- Concept (Begrepp) - tankeenheten inne i vårt huvud, vad vi själva ger för betydelse.
- Term/Word (term/ord) - symbolen som är representationen av Referensen eller Begreppet.
- Definition (dito Svenska) - En definition skiven med andra slag av termer.

Sedan drar man relationspilar mellan dessa fyra noder, och så försöker man sätta in denna tetra, i olika sammanhang.
- Tänk att MUF, SSU, Ungsvenskarna, Folkpartikelungdom, Centerynglingarna etc var för sig får i uppgift att skriva en definition som:
- de själva står för
- vad de tror att de andra förbunden skulle skriva för definition
- vad de tror är en definition som ett tvärsnitt av alla:
- över 65
- mellan 40 och 65
- mellan 25 - 40
- 18 - 25
- 15 - 18 år
skulle ha som uppfattning
sedan låter man dessa grupper, ett slumpvis urval av 10 personer som inte är partigängarne eller policyprofessionella, komma överens om sina definitioner,
och sedan jämför man, (kul forskningsprojekt) - (som går att styra om man vill,
beroende på urval, fråga en same om etnisk diskriminering i Norrland tex),
så kommer man komma fram till att det finns olika slags definitioner, som
alla på olika sätt och vis knyter an till konceptet.

Det är här våra normer
kommer in, och inte bara normer, utan även våra intressen, eftersom det kan
ligga i våra intressen, vad de nu månne vara, att definiera saker i vår egen
favör.

Sedan kanske man måste upplysa respondenterna om att det finns olika
slags definitioner... och nu börjar det bli lite djupt vatten.
Det är dumt att ens försöka, förklara saken, om man är i ett getingbo.
S.W

Anonym sa...

SÅ man måste tyvärr sätta sig in i detta med vad betyder betyder, eller vad som definierar en definition kan förklaras, för att få lite känsla.
Att det finns minst tre sorters förklaringar är en annan knepig fråga.

- Orsaksförklaring – anger vilka orsaker (causa) ett fenomen har

- Funktionalistisk förklaring – anger ett fenomens verkan eller effekt.

- Teleologisk förklaring – anger ett fenomens ändamål eller syfte

- Deduktiv-nomologisk förklaring – en formell beskrivning av vad en förklaring är
och hur man sedan ska gå till väga för att förklara något, enligt förklaringen.

Det går lugnt att fastställa att man går på pumpen om man försöker förklara rasism
med hjälp av en:

- Teleologisk förklaring, (men här finns nog en del av förklaringen)

- Orsaksförklaring, när det går inte alls, eftersom det inte går att bestämma orsaken till en term som är normativ.

- Funktionalistisk förklaring, jo kanske, en snubbe som sätter på sig en strut på huvudet och lynchar en förbipasserande som har mörk hy, kan nog artbestämmas som
en rasist, men man måste alltså inte vara vit, man kan nog var rasist i alla möjliga sorters mössor, inkl Fez.

Så man för alltså försöka med en Deduktiv-nomologisk förklaring,
och den frågan lämnas öppen.

S.W