2019-07-09

Bli svensk? Om Ebba Busch Thors syn på judar som inte firar jul

Svenska judar ska "bejaka det nya landets kultur", sa Ebba Busch Thor i en intervju för SVT Rapport angående hur hon ser på judar som inte firar jul. Uttalandet föregicks av ett resonemang där Ebba Busch Thor tog avstånd från mångkulturalism och argumenterade för att man ska eftersträva att "bli svensk".

Bli svensk? I en gripande krönika i Dagens Nyheter skriver Margit Silberstein: Mina högtider är mina, det ska inte Ebba Busch Thor lägga sig i. I krönikan berättar Margit Silberstein om sina judiska traditioner och protesterar - naturligtvis med all rätt - mot att firandet av chanukka skulle göra henne mindre svensk än om hon hade firat jul. Silberstein skriver: Även om Ebba Busch Thor numera är kompis med ett parti vars företrädare är skeptiska till om jag ska räknas som svensk, är det kanske inte i första hand mig och judiska traditioner som Ebba Busch Thor vill komma åt, utan de vars tro och kultur grundar sig i islam. Och det gör mig lika illa berörd.

Ebba Busch Thors uttalande är osmakligt på åtminstone två olika sätt. För det första säger Ebba Busch Thor att svenska judar ska bejaka "det nya landets" kultur. Det nya landet? Judar är inte "nya" i Sverige. Judar som bor i Sverige är lika mycket svenskar som människor med annan trosuppfattning som bor i Sverige. Sverige är inte "ett nytt land" för judar.

För det andra säger Ebba Busch Thor att svenska judar "skapar en bättre samhällsgemenskap och sammanhållning" om de bejakar julfirandet. Det är ett hisnande uttalande.

Margit Silberstein citerar statsvetaren och förlagschefen på Timbro, Andreas Johansson Heinö, och jag kan bara instämma: Om man vill signalera motstånd mot antisemitism, hedersvåld, religiös extremism, patriarkala strukturer etc - använd gärna just dessa begrepp. Att gå omvägen via ”mångkulturalism/mångkultur” försvårar seriös debatt.

Den stigmatisering av andra kulturer ur ett "svenskhetsperspektiv" som Ebba Busch Thor ägnar sig åt är inte OK. Eller som vassa Paulina Sokolow - en av mina bästa Twittervänner - uttrycker det: Här funkar inga bortförklaringar. Bara offentlig ursäkt och ånger.

7 kommentarer:

Anders nilsson sa...

Lögnen återupprepas. Söder har
sagt att judar och samer inte tillhör
den svenska majoritetsbefolkningen och
att de därför har ställning som nationella
minoriteter i kulturellt hänseende.Söder
betonade att de är svenska medborgare
med samma rättigheter som andra svenska
medborgare.Svår tankegång?

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
gruelse sa...

Jag uppfattade i Rapportintervjun att Ebba Busch Thor ansåg att mångkulturalism som ideologi var död. Hela regeringen tycks dock fortfarande sluta upp bakom mångkulturalismen som en bärande tanke i integrationsarbetet, med känt samhällsresultat.

Sverige väljer här en diametralt motsatt väg jämfört med övriga Europa. Ungefär samtidigt som Storbritanniens Cameron, Frankrikes Sarkozy, Tysklands Merkel et cetera dödförklarade det mångkulturella samhället/multikulti, ändrades svensk grundlag 2010 så att mångkulturen/mångkulturalismen/multikultin, som förment bärande samhällsidé, fick en starkare ställning i Sverige.

Angela Merkel:
” She said the so-called "multikulti" concept - where people would "live side-by-side" happily - did not work, and immigrants needed to do more to integrate - including learning German.”
https://www.bbc.com/news/world-europe-11559451

” Faced with growing alarm about Islamic militants who have made Britain one of Europe’s most active bases for terrorist plots, Prime Minister David Cameron has mounted an attack on the country’s decades-old policy of “multiculturalism,” saying it has encouraged “segregated communities” where Islamic extremism can thrive.”
https://www.nytimes.com/2011/02/06/world/europe/06britain.html

” Nicolas Sarkozy declares multiculturalism had failed
French president Nicolas Sarkozy on Thursday declared that multiculturalism had failed, joining a growing number of world leaders or ex-leaders who have condemned it. ”

” German Chancellor Angela Merkel, Australia's former prime minister John Howard and former Spanish prime minister Jose Maria Aznar have also in recent months said multicultural policies have not successfully integrated immigrants.”
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/8317497/Nicolas-Sarkozy-declares-multiculturalism-had-failed.html

Med grundlagsändringen, som 7 av 8 riksdagspartier (endast SD röstade emot), fick Regeringsformen kap 1 § 2 sjätte stycket en kraftfullare och mer tvingande innebörd då ’bör’ ersattes med ’ska’, så att den nya lydelsen blir:

"Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas."

Ebba banar väg. För Sveriges bästa så hoppas jag det politiska etablissemanget tar lärdom av övriga Europa och det negativa integrationsresultatet i Sverige och omgående dödförklarar mångkulturalismen.

Anonym sa...

Om bejaka en viss kultur är samma sak som att acceptera, så är det väl ett förpliktigande åt båda hållen. Men just detta upplever jag inte som något stort problem. Och sedan tar hon upp hederskulturen, och som jag uppfattar det, som något typiskt osvenskt. Och det hoppas jag verkligen att det är.
Ebba kanske inte lindar in orden i mångtydighet utan föredrar att vara tydlig med vad hon menar. Jag är säker att de som vill fira jul, och de som har andra traditioner lungt kan fortsätta med detta, och utan att Ebba kommer att lägga sig i.

Kjell Eriksson

aton sa...


Adam Cwejman
@adamcwejman
Ibland funderar jag på varför vissa i svensk debatt så intensivt måste hitta på åsiktsskillnader och vad deras antagonister tycker, i detta fall EBT. Saknar vi verkliga åsiktsskillnader? Är gnistan och hotet något vi saknar och därför måste hitta på?

Unknown sa...

Undrar vad Levi Petrus hade tyckt om Ebba Busch Thors strävanden?

aton sa...

"Att försöka skapa en bred gemenskap är raka motsatsen till den exkludering man anklagar Busch Thor för. Och jag, en jude som inte firar julafton, känner mig inte det minsta exkluderad." Dan Korn