2019-07-26

I skuggan av A$AP Rocky - Sveriges långa häktningstider är inte OK

Donald Trumps bombastiska utspel om läget för den häktade rapparen A$AP Rocky och hans två medarbetare är tragikomiska. Tragiken består i att Trump gör de misstänkta förövarna till en del av ett politiskt spel, ett spel som vanärar det amerikanska presidentämbetet och sprider myter för en amerikansk publik om bristande rättssäkerhet i Sverige. Komiken består i de bisarra argumenten, och storvulenheten i Trumps beskrivningar av sina samtal med statsminister Stefan Löfven.

Jag har naturligtvis ingen aning om hur domstolen kommer att förhålla sig till de åtalspunkter som riktas mot A$AP Rocky och hans medarbetare. Men om något gott ska kunna komma ut ur denna historia så är det kanske en förnyad och saklig debatt om de långa häktningstider med stränga restriktioner som kännetecknar svenskt rättsväsende. Sverige har i flera FN-rapporter kritiserats hårt för sina jämfört med andra rättsstater långa häktningstider, att brottsmisstänkta för lätt hamnar i häkte och även för de omfattande restriktioner som förekommer under häktningstiden.

Skälet till de långa häktningstiderna är att det svenska rättegångssystemet lägger stor vikt vid de misstänkta och vittnen säger vid själva rättegången. Häktningen syftar till att hindra den misstänkte att före rättegången påverka vittnen och brottsoffer. En förändring av häktestiderna anses därför förutsätta en förändring av den svenska rättsprocessen i riktning mot att större vikt läggs vid vad misstänkta och vittnen säger under utredningstiden.

Redan i augusti 2016 presenterades utredningen Färre i häkte och minskad isolering (2016:52) med ett stort antal förslag om hur häktningstiderna skulle kunna begränsas och restriktionerna under häktningstiden minskas. Förslag till ny lagstiftning sägs vara på väg, men det har tagit tid.

Diskussionen kring A$AP Rocky har inte i första hand rört restriktioner eller lång häktningstid, utan främst skälen för häktning. Hade till exempel rapartisten sluppit häktning om han varit bosatt i Sverige? Men oavsett detta finns det ett starkt behov av att se över den svenska lagstiftningen kring häktning. Som utredaren Inger Söderholm säger: När du sitter häktad är du att betrakta som oskyldig, då är det ett oerhört ingripande från statens sida att frihetsberöva någon, och dessutom beröva personen på i stort sett all mänsklig kontakt.

3 kommentarer:

Orion77 sa...

Det är svårt att få fram en tydlig bild ur medias händelsebeskrivning av bråket på stan där ASAP Rocky var inblandad. Men oavsett det, observera hur snabbt den smickrande, fjäskande twittertonen ("very talented PM") har bytts ut mot en surmulen ilska när lite elementär upplysning om det svenska rättssystemet gavs.

Anonym sa...

Eftersom bovarna inte döms till fängelsestraff att tala om, så är det helt ok att de åtminstonde sitter häktade en tid. Annars hade de ju gått helt straff-fria.

Homo Economicus

Anonym sa...

Ang relationerna till USA är det nog inga problem längre. Carl Bildt har ju skrivit i Washington post och rett ut begreppen. Hur skulle Sverige klarat detta utan Carl Bildt..?

Kjell Eriksson