2019-07-15

Donald Trumps rasistiska retorik

President Donald Trumps retorik nådde igår nya lågvattenmärken. På Twitter uppmanade han fyra demokratiska kongresskvinnor att "åka tillbaka" till de länder varifrån de kom och "fixa till" läget där innan de har synpunkter på hur USA ska styras. ("So interesting to see 'Progressive' Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe (...) now loudly and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came.")

Donald Trumps uttalande syftar på de radikala kongressledamöterna Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ilhan Omar (Minnesota), Rashida Tlaib (Michigan) och Ayanna S. Pressley (Massachusetts). Av dessa fyra ledamöter är tre födda i USA. Alexandria Ocasio-Cortez är född i Bronx av föräldrar med puertoricanskt ursprung. Rashida Tlaib är född i Detroit, med föräldrar som invandrat från Palestina. Ayanna S. Pressley är svart, född i Cincinatti och uppvuxen i Chicago. Ilhan Omar är född i Somalia och kom till USA som flykting när hon var tio år gammal.


Foto: Rashida Tlaib, Alexandra Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna S. Pressley

Donald Trumps uttalande passar väl in i en amerikansk rasistisk, historisk kontext. Som Martin Gelin skriver i Dagens Nyheter: Historiskt har Trumps kommentarer djupa rötter i den retorik och idévärld som var vanlig hos segregationsförespråkare och främlingsfientliga demagoger i USA, som under århundraden vägrat att riktigt acceptera alla som inte är vita som fullvärdiga medborgare. Vi ska komma ihåg att Donald Trump ägnade mycket kraft och möda åt att försöka bevisa att Barack Obama egentligen var född i Kenya och därmed inte amerikansk medborgare.

Donald Trumps rasistiska attack på dessa kvinnliga kongressledamöter har mött stark kritik även i USA. Men hans retorik bidrar till en normalisering av rasistiska påståenden och verklighetsuppfattningar. Vi har också kunnat se hur delar av Trumps populistiska retorik sprider sig. Inte heller Sverige är fredat.

Ja, vem är en riktig svensk egentligen?

5 kommentarer:

Coffe sa...

Ser det mer som hur brutalt historielös Trump är minst sagt, blir inte klok på hur förstört amerikanska systemet måste vara för att släppa fram en demagog som honom som får uttrycka sig såpass vidrigt.

Anonym sa...

Att Trump tycker illa om dessa Kongresskvinnors politiska verk och åsikter finns det inget att säga något om.

Vad gäller AOC och Pressley har han fel i sak. Vad gäller Omar har han rätt i sak, trots att Trump naturligtvis torgför en kontroversiell åsikt. Jag tror inte det har någonting med ras att göra vad gäller Omar, utan helt enkelt ursprung utanför USA. Om Omar varit född i Italien skulle hon förmodligen ådragit sig samma vrede och samma kommentar från Trump.

Vad gäller Tlaib, så är hon enligt FN:s och palestiniernas egen definition flykting. Detta, trots att hon är född i USA och så mycket integrerad i USA som man någonsin kan bli. Det är därför inte fel i sak av Trump att uppmana henne att avsluta sitt flyktingskap genom att återvända till Palestinska myndigheten för att fortsätta sin politiska gärning där.

Homo Economicus

Anders nilsson sa...

Skickligt av Trump att tvinga Pelosi att sluta upp
bakom THE Squad, vars program Pelosi avskyr. Men
är detta en viktig fråga för svenska media ?? Är
DN ett organ för det demokratiska partiet?

Anonym sa...

Lock him up! Orion77

Orion77 sa...

Om man ser lite spekulativt på framtiden kan kanske nästa lågvattenmärke i uttalandena från Högsta ort bli att dagens ättlingar till de svarta människor som rövades bort från Afrika och under fasansfulla omständigheter fraktades över till Nya Världen som slavar, dvs att dagens ättlingar till dessa svarta "ombeds" att dra iväg, dvs "tillbaka" till de bedrövliga länder som de kom ifrån. Logiken i detta skulle ligga helt i linje med den racism som numera visas allt öppnare i den aktuella politiken.