2019-07-18

Sverige ska vara en rättsstat - en rättsstat med mänskligt ansikte

Den 7 april 2017 miste Iryna ett ben i den fruktansvärda terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm. Nu - två år senare - ska hon tillsammans med sin 14-åriga dotter utvisas från Sverige till Ukraina. Iryna tilldelades länge tillfälliga uppehållstillstånd för att kunna närvara vid rättegången mot terroristen Rakhmat Akilov. Men Migrationsdomstolen har inte beviljat hennes ansökan om att få permanent uppehållstillstånd. I dag beslöt regeringen att inte behandla hennes ansökan om nåd. Därmed kommer utvisningen sannolikt att verkställas.

Jag har tidigare argumenterat för att Iryna borde få stanna, och att regeringen borde utnyttja de nådemöjligheter som grundlagen erbjuder för att se till att så blir fallet. Justitieminister Morgan Johansson säger till DN att regeringen givet förarbetena av regeringsformen från 1973,  lagrådsyttranden från 1980-talet och regeringsbeslut från 1990-talet dragit slutsatsen att nådeinstitutet inte kan användas i det här fallet. Jag är inte jurist, men självklart kan regeringen med beslut bidra till att ändra praxis kring hur grundlagen ska tolkas. Här handlar det mer om politisk vilja än om juridik.

Men det större problemet ligger inte i regeringens ovilja att förändra praxis i nådeärenden. Det större problemet ligger i att utlänningslagens utrymme (5 kap. 6 §) att bevilja uppehållstillstånd om det föreligger "synnerligen ömmande omständigheter" utnyttjats allt mer sällan sedan den nya restriktiva migrationslagen infördes. En ytterligare person som nyligen drabbats är 19-årige kosovoalbanen Altin Vitia, som för fyra år sedan genomgick en hjärttransplantation i Sverige och bott i vårt land sedan dess, men som i tisdags morse utvisades till Serbien.

Det är viktigt att den migrationspolitiska kommitté som nu tillsatts förstärker myndigheternas möjligheter att beakta särskilda och synnerliga ömmande omständigheter när det gäller uppehållstillstånd. Sverige ska vara en rättsstat, en rättsstat med mänskligt ansikte.

3 kommentarer:

Stigw sa...

Jag håller med Dej Ulf.Man blir ledsen och skäms. En asylsökande mer betyder ju ingenting. Med den demografi vi har i Sverige så behövs det ju fler unga människor. Man undrar ju om höjdarna i partiet vet vad "social" betyder. Ska vi kalla oss Socialdemokrater så ska vi vara både sociala och demokrater. Man får ju hoppas att vi är demokrater ett tag till.

Anonym sa...

Morgan Johansson: "Det skulle innebära att alla asylsök. som får avslag på sina ansökningar skulle kunna gå till regeringen och begära nåd, det rör sig om tiotusentals ärenden." Det är förmodligen korrekt med nuvarande lagstiftning. Men samma justitieminister genomförde en lag som enligt lagrådet "har nått gränsen för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas", dvs gymnasielagen, i stället för att utvisa de som saknade asylskäl enligt då gällande lagstiftning. Och anledningen till att terroristen kunde genomföra sitt dåd var att han - som en av många - inte utvisats efter att han nekats asyl i Sverige.
Tyvärr har Sverige haft två mycket svaga justitieministrar det senaste decenniet, Johansson, S, och Ask, M. Som nytillträdd folkhälsomonister 2002(?) sa Johansson att narkotikan skulle vara utrotad i Sverige om 10 år. I dagens SvD läser jag "Rekordmånga svenskar dör av narkotika. Näst flest knarkrelaterade dödsfall i EU. Sverige sticker ut i en ny rapport av EU:s narkotikabyrå." Iryna är värd en bättre (läs proaktiv) justitieminister.
PS @Stigw "Med den demografi vi har i Sverige så behövs det ju fler unga människor." Som demografen Martin Kolk övertygande visar i SvD är dock inte invandring en lösning på demografin (ökande ålder). Även invandrare blir äldre och en oförändrad demografi skulle kräva mycket hög invandring eftersom livslängden sannolikt fortsätter att öka. Enligt prognoser av demografer skulle Sverige för att hålla åldersstrukturen år 2015 konstant fram till år 2080 behöva 38,1 miljoner nettoinvandrare under perioden, och Sveriges befolkning 2080 bli 54,6 miljoner. Det rör sig alltså om en befolkningsökning på 450 procent. Åren kring 2080 behövs 1,5 miljoner nettoinvandrare varje år. DS
Klas Bengtsson

gruelse sa...

En asylant som fortsätter att vistas i Sverige efter att ha fått nej på sin asylansökan via en dom från svenskt domstolsväsende enligt rättsstatens principer, är juridiskt sett en illegal invandrare. Enligt rättsstatens principer borde hen således inte få eller kunna vara kvar i Sverige.

Så händer följande: En illegal invandrare blir påkörd i Sverige. Hen får personskador, som behandlas i den svenska skattefinansierade sjukvården. Den illegala invandraren får således, trots att hen är oförsäkrad, förstklassig sjukvård på skattebetalarnas bekostnad. Möjligen betalar hen 50 kronor för sin sjukvård till följd av påkörningen.

Hur kan man då tala om att "Sverige ska vara en rättsstat - en rättsstat med mänskligt ansikte" och samtidigt plädera för att den illegala invandraren ska, i strid mot rättsstatens principer och i strid mot domstolsutslaget från svenskt domstolsväsende, få uppehållstillstånd i Sverige?

Var finns logiken i detta? Jag finner den inte! Jag ser bara att rättsosäkerheten ökar om man ska följa blogginläggets budskap!
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/utvisade-terroroffret-iryna-forlorade-benet-bara-toppen-av-isberget