2018-05-20

Ovisst opinionsläge. M ned i Novus, S ligger still

I min förra post varnade jag för att dra för långtgående slutsatser av den Sifo-mätning som visade på en kraftig nedgång i opinionen för Socialdemokraterna efter partiets utspel om en mer restriktiv migrationspolitik. En mätning är ingen mätning. I dag presenterades Novus mätning för samma period, och där har Socialdemokraterna inte minskat alls. I stället minskar Moderaterna med 1.5 enheter till 20.6 procent och Sverigedemokraterna ökar 1 enhet till 19.2 procent. (Ingen av dessa förändringar är signifikanta. Däremot visar Novus på en från januari signifikant nedgång för Moderaterna och en signifikant uppgång för Sverigedemokraterna.)

I Novus leder de rödgröna partierna över Alliansen med 39.6 mot 37.9 procent. Novus-mätningen ger förstås Socialdemokraterna viss arbetsro. Men den arbetsron kan bli kortvarig när nya mätningar kommer. Sifo-mätningen genomfördes under en kortare tidsperiod direkt efter socialdemokraternas migrationspolitiska utspel och kan därför tydligare ha fångat upp en eventuell opinionsförändring. En framgångsrik valrörelse kan inte byggas på ett ängsligt sneglande på opinionsmätningar.

Min analys kvarstår. Socialdemokraterna har tänjt sig så långt det går i "hårda" frågor kring migration, lag och ordning och tiggeri. En fortsatt profilering på dessa frågor riskerar att demobilisera viktiga delar av partiet och bidrar till att befästa och stärka en politisk dagordning som främst gynnar Moderaterna och Sverigedemokraterna.

I stället måste partiet skapa politisk nerv och konflikt i viktiga politiska frågor som rör välfärd, sjukvård, jobb och arbetstidsfrågor. Givet de stora ideologiska skillnaderna mellan Socialdemokraterna och Alliansen är det ingen omöjlig uppgift. Lyckas partiet med detta kan vi se fram mot en energigivande valrörelse med tydliga politiska skiljelinjer i frågor kring frihet, jämlikhet och solidaritet. Låt oss hjälpas åt att se till att så blir fallet!

2 kommentarer:

Orion77 sa...

Sveriges Radios skicklige Martin Wicklin, som intervjuar partiledarna på ett personligt plan, utan att ta upp politiska frågor, hade i dag hunnit fram till Stefan Löfven. Jag tror att den intervjun kan vara till stor nytta för S och för Stefan L framöver, i den mån som väljarna har lyssnat. Den finns ju kvar hos SR, liksom de övriga intervjuerna. (Dem har jag däremot inte hört.)

Nästa söndag är det Jimmie Åkessons tur hos Martin Wicklin.

Anonym sa...

Vad är kopplingen mellan "välfärd, sjukvård, jobb och arbetstidsfrågor" och "frihet, jämlikhet och solidaritet"?

Vad exakt är de ideologiska skillnaderna vad gäller välfärd - var pengarna skall tas ifrån eller hur de ska fördelas? Jag förstår inte heller vilken ideologisk skiljelinje som finnss kring arbetstidsfrågor.

Som jag förstår det så är upprätthållandet av lag och ordning ett nödvändigt krav för att åstadkomma jämlikhet vad gäller personlig frihet och tillgång till samhällsservice. Vidare kräver solidaritet med världens förtryckta att pengarna går till människor med bona fide asylbehov och inte välfärdsmigranter som dessutom ljugit om sin ålder.