2018-05-07

Flyktingpolitiken i partiledarnas slutdebatt i valet 1994

Om en människa håller på att drunkna och gå under, då är det inte rimligt att ställa frågan: Har vi råd att dra upp vederbörande? Orden kommer från Kristdemokraternas dåvarande partiledare Alf Svenssonslutdebatten mellan partiledarna i SVT i valet 1994 i en replik till det främlingsfientliga partiet Ny Demokratis dåvarande partiledare Vivianne Franzén. Det var befriande att höra kraften och engagemanget i Alf Svensson plädering mot främlingsfientlighet och för en generös flyktingpolitik. (Cirka 2.30 in i sändningen.)

Folkpartiets partiledare Bengt Westerberg var lika tydlig: Jag tycker det som är mest skamligt är när människor i Sverige som, trots alla våra problem, tillhör de rikaste länderna i världen säger till människor i krigets Bosnien, eller krigets Rwanda, att ni får vänta tills vi har löst våra egna problem. De kan inte vänta. De behöver hjälp nu.

Jag skulle önska att Kristdemokraterna och Liberalerna (ja, och några andra partier också...) var lika tydliga i dag.

Marie Demker, som tittat igenom hela debatten noterar två saker. För det första: Sverigedemokraternas retorik idag är i flera avseenden en blåkopia på Ny Demokratis retorik då. Sverige har inte råd att ta emot "alla" som vill komma. Vi tar redan emot alldeles för många. Och "ingen vågar tala om" problemen med flyktingmottagning. Här finns också den grova retoriken, där flyktingmottagning leder till etniska konflikter, ökad brottslighet, sämre villkor för fattigpensionärerna och spridning av AIDS (det sistnämnda anför inte ens Sverigedemokraterna i dag). Jag noterar hur Vivianne Franzén hävdar att Sverige bidrar till "etnisk rensning" på Balkan genom att ge bosnier permanenta uppehållstillstånd.

För det andra: Partiledardebatten är i stort sett befriad från raljans. Motsättningarna är tydliga och tonen hård, men saklig. Jag undrar: Var kommer all den raljans ifrån som gör dagens politiska samtalsklimat så ytligt och så tröttande?

*

Överhuvudtaget tycker jag att formerna för partiledardebatterna behöver utvecklas. Gårdagens partiledardebatt i SVT Agenda blev en i högsta grad traditionell tillställning. Programmet är välproducerat, programledarna är kompetenta, många viktiga frågor behandlas och debatten har ett visst underhållningsvärde. Men man känner sig inte särskilt stärkt i anden när programmet är slut. Risken är stor att tittarna uppfattar debatten som käbbel och inte så mycket mer. Hur man skulle kunna utveckla debattformerna ämnar jag återkomma till vid ett senare tillfälle.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Om Demker börjat historiebeskrivningen 5 år tidigare hade hon hittat liknande citat. Då talade invandrarminister Maj-Lis Lööw i riksdagens talarstol: "...det svenska flyktingmotta­gandet befinner sig i en kris. "Under andra halvåret 1989 beräknas drygt 20 000 personer söka asyl i Sve­rige. Denna siffra motsvarar vad som beräknades för hela budgetåret 1989/90. Totalt uppskattas ca 29 000 söka asyl i Sverige under 1989."Asyl kommer endast att ges till de asylsökande som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till dem som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov."Vi har nu nått gränsen för vad vi klarar av. Skall vi framöver på ett bra sätt bereda en fristad åt dem som behöver den allra mest, måste vi i dag in­skränka möjligheterna för andra att få uppehållstillstånd i Sverige." Luciabeslutet togs av S, M och C i december 1989.
Att olika särintressen inom S protesterar mot S-förslaget är ju väntat. Men de med större verklighetskontakt, t ex ordföranden för S i Göteborg, Anna Johansson och Boel Godner, Södertälje stöder (naurligtvis) förslaget. Kan skillnaden bero på att de väljs av medborgarna och inte av likasinnade?
Klas Bengtsson

Orion77 sa...

"Sverigedemokraternas retorik idag är i flera avseenden en blåkopia på Ny Demokratis retorik då" enligt Marie Demker. Är det verkligen så? Hade Ny Demokrati ett drag av neonazistisk ideologi? Eller hade Ny Demokrati allt eller mycket av det andra som SD nu driver?

Anonym sa...

Vi vet att många som fått sitt uppehållstillstånd så snart de kan åker tillbaka till sitt hemland. Inte för gott men tillfälligt. Då känns jämförelsen med den drunknande inte så relevant. Ta emot flyktingar. Men ta emot dem som FN har pekat ut som nödställda. Att tex. under flera månader pröva asyl för östeuropeer som ägnar tiden här åt att begå seriebrott riskerar verkligen att förstöra det allmännas uppbackning för asylsystemet.