2018-05-23

Tal till nationen - Jonas Sjöstedt

I dag var det Jonas Sjöstedts tur att äntra talarstolen i SVT:s satsning Tal till nationen - mitt Sverige 2028. Ja, nu äntras det visserligen inte några talarstolar i programmet. Partiledarna sitter prydligt i en stol bakom ett skrivbord. Men i alla fall.

Jonas Sjöstedts tal hölls precis i den form som programproducenterna tänkt sig. Nästan ingen sakpolitik, få angrepp på politiska motståndare - i stället en ideologisk och framåtsyftande plädering för främst värdet jämlikhet. Även jämställdhet, hållbar utveckling, stad-land, kortare arbetstid, anti-rasism samt mångfald och gemenskap fick plats.

Det är inte så konstigt att Jonas Sjöstedt i ett ideologiskt tal valde att fokusera just på jämlikhet. Synen på jämlikhet är en av de viktigaste frågorna som skiljer vänster från höger. Samtidigt har det under senare år skett en diskursförskjutning där värdet av jämlikhet framhålls av allt fler, från vänster till höger. Vi ska inte underskatta betydelsen av Richard Wilkinsons och Kate Picketts uppmärksammade bok "Jämlikhetsanden" ("The Spirit Level" i original), där författarna ansåg sig påvisa att samhällen med stora inkomstskillnader har sämre folkhälsa och fler sociala problem än vad samhällen med små inkomstskillnader har. Även de rika tenderar att leva ett godare liv i jämlika samhällen än i ojämlika samhällen, för att spetsa till det en smula.

Det är inte för inte som Moderaterna väljer "lika för alla" som sitt underliggande valbudskap i år.

Noterade också att Jonas Sjöstedt nästan enbart pratade traditionella vänster-högerfrågor. Bra försök. Lyckades han skapa nerv i dem? Nja.

Är det ett av svaren till varför Vänsterpartiet inte växer mer i opinionen, trots brist på konkurrens på vänsterkanten? Det är i dag svårt att skapa nerv i vänster-högerkonflikten.

För övrigt gillar jag Jonas Sjöstedts lätt lakoniska retorik. Till exempel: Även 2028 kommer tillvaron förstås att ha sina sidor.

I morgon är det dags för Annie Lööf. Då tar vi nya tag.

4 kommentarer:

Peter Westdahl sa...

Bra skrivet.

Fast jag trodde politiska bedömningar grundade på vänster - höger var ur led eller på väg. Jag får föraningar om snart obsoleta bedömningsgrunder. Fast det finns kanske inget etablerat bättre.

Men om Sjöstedt och den rödgröna regeringen skall kunna stoppa SDs framfart i väljarstaplar och diagram måste man nog agitera på annat sätt i SDs hjärtefrågor, migration, brott och straff, särskilt polis, och tala om vilket samhälle man vill ha.

Jag tror S o MP förlorar röster varje gång som Morgan Johansson hamrar in hur dåligt det är och kan bli med polisen. Han synes mera vara en polisminister än justitieminister, om jag bedömer grundat på sociala medier.

Jag får intrycket att regeringspartierna och Alliansen förlorat sina politiska och rättsliga kompasser. Vad står de egentligen för. Vilket samhälle i alla sina beståndsdelar vill man ha. Det är inte alldeles klart. Och jag tror inte man själva vet.

Så fortsätter de samhällsbygget mest grundat på vilken sakpolitik inom olika områden skall man bedriva för att få så många röster till sig själva och från andra.

Det är inte politik. Det är politiskt väljarmäkleri. Det kan man aldrig vinna röster på eller utforma ett trovärdigt och starkt samhälle på. Folket må inte stå högt i kurs men underskatta dem inte.

Och ännu i denna stund har ingen förstått betydelsen av ett kraftigt vidgat medborgarinflytande med inslag av beslutsrätt och följa Europakonventionen.

Vilka retoriska skolor, kunskaper, intresse och engagemang finns om detta. I stort inget. Och detta är också SDs planhalva.

Hur kunde det bli så ? Regeringen och statsråden synes spotta ur sig prop., utredningsuppdrag, ta emot utredningar och ha möten av allehanda slag

Är det måhända det mäktiga Regeringskansliet, statsrådsberedningen o alla förvaltninsmyndigheter som styr riket ?

Inte regeringen med alla statsråden och statsministern i spetsen med RF i ryggen.

Enligt mina utredningar i anslutning till KUs prövning av Transportstyrelsehaveriet talar en del för att så är fallet.

Det är inte länge regeringen som styr regeringsskutan.

Dags att hala seglen, lägga om kursen och sätta nya segel. Annars riskerar man gå på grund eller påseglas av SD skutan. Nu har den lagt sig sidledes regeringsskutan och tar all vind.

Vad säger kapten Löfven. Nu ställer tydligen också amiral S partistyrelse krav på annat sjömanskap. Börja med att gå I land och ta ett antal medborgare ombord. De vet hur skutan skall styras.

Peter Westdahl
Advokat
Byggnadsingenjör; väg- och vattenbyggnad
Tidigare pilot FFK och sergeant/fänriksbehörig Flygvapnet

Orion77 sa...

Som nämnts tidigare idag torsdag är det i kraft av Problemformuleringsprivilegiet som SD kan notera sina fina siffror. Dvs ju mer de övriga partierna talar om invandring och därmed sammanhängande frågor t ex polisen så ökar stödet för SD. Hög tid att fokusera på andra frågor, t ex försvaret, sjukvården, kulturen, frågor som inte prioriteras av SD.

Men kanske är det för sent nu.

Axel Bergqvist sa...

Jag kan bara hylla den enda politikern som finns kvar och verkligen menar något med solidaritet, jämställdhet, medbestämmande och äkta trygghet när vi blir sjuka på ett språk alla kan förstå.

Anonym sa...

Jag undrar om dagens väljare är så enkelspåriga att de låter sig påverkas av var den politiska debatten har sitt fokus....Skulle man förskjuta debatten till det skenbart mest angelägna på bekostnad av vad som är verkligt angeläget...? Dagens väljare är inte gamla gråsossar. Dagens väljare är mer informerade och utbildade än någonsin tidigare, och uppfattar absolut inte politikerna som några högstående eliter. Många väljare är betydligt mer välutbildade än vad politikerna själva är.

Välj ut 5 frågor som är viktiga för just dig och se vad partierna har för uppfattning i dessa frågor. Låt inte frekvensen av hur ofta frågorna diskuteras vara avgörande.

Kjell Eriksson