2018-05-04

Flykten valde oss. Därför är vi här


Flykten valde oss

Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.
Ni som ej blev valda - men ändå frihet äger,
hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!

Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.
Natten var barmhärtig. Nu är vi här.
Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?

Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.
Den valde oss på vägen. Nu är vi här.
Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!
Hjälp oss att bära den frihet som vi bär!

Stig Dagerman
Dagsedlar 21 april 1953

5 kommentarer:

Anonym sa...

Ulf väljer en dikt från 1953 i stället för att argumentera i sak när han förlorar kampen om den socialdemokratiska migrations- och integrationspolitiken. För den debattartikel han är medförfattare till i dagens Aftonbladet visar vilken okunnighet han har om faktiska och ekonomiska sakförhållanden. "Det är viktigt att komma ihåg, att Sveriges ekonomi har varit helt avhängig de många nya svenskar som immigrerat till vårt land. Utan dem skulle färre tvingas försörja fler, och en åldrande befolkning skulle se inte minst sjukvård och omsorg kollapsa." Ett direkt felaktigt påstående. Alla seriösa nationalekonomer är överens om att invandringen inte har varit ekonomiskt lönsam sen början av 80-talet. Asylinvandringen har aldrig varit ekonomiskt lönsam därför att asylinvandrare som grupp har alltid haft så låg sysselsättningsgrad att de inte ens varit självförsörjande, än mindre bidragit till andras välfärd. I själva verket belastar asylinvandrare sjukvården mer än vad de bidrar med. Däremot har arbetskraftsinvandring bidragit på ett helt annat sätt.
"Därför har Sverige inte ett invandringsproblem. Sverige har ett segregationsproblem, och sådana är Socialdemokraterna bra på att lösa." Inte blir det bättre här. Jag har bott på Hisingen sen början av 60-talet. I slutet av 80-talet började vi diskutera problemen i Biskopsgården på allvar och vi inledde ett arbete med att minska segregationen. Trettio år senare skulle dåtidens Biskopsgården betraktats som en oerhörd framgång. Har det verkligen kunnat gå Ulf förbi att antalet utsatta och kraftigt utsatta områden vuxit kraftigt och att de fortsatt växa under socialdemokraternas regeringstid? Tydligen, eftersom han påstår att socialdemokraterna är bra på att lösa detta. Problemet är att inget parti har bra lösningar på segregationsproblemen under överskådlig tid eftersom det inte finns några.
Det var hög tid att socialdemokraterna satte ner foten. Tro kan man göra i himlen, brukade min (troende) farmor säga, men på jorden måste man veta.
Klas Bengtsson

Ingrid Westerman sa...

Den är odödlig! Lika aktuell idag dessvärre. Tack för att du står rak när stormen blåser!

Bernt Jonsson sa...

En mycket adekvat kommentar! Kan man i fortsättningen få tillhöra STS utan att samtidigt vara medlem i partiet? Tragiskt att se hur partiledningen legitimerar den främlingsfientliga politik som (sd) och (m) står för. Kristerssons entusiasm är mer än begriplig. Sorgligt att se att SAP följer israeliska labours självmordsstrategi med ständig anpassning till höger.

Orion77 sa...

En nyttig påminnelse! Tack, Ulf.
Och nu vet jag inte längre vem jag ska rösta på.

Anonym sa...

En nyligen brittisk parlamentsrapport visar att år 2030 kommer den rikaste procenten människor i världen äga 2/3 av världens rikedomar. Och vi har inte råd att ta emot flyktingar? Tillåt mig gapskratta. Det handlar enbart om hur vi tillsammans väljer att fötdela jordens tillgångar. Inget annat.