2015-08-05

Sverigedemokraternas osmakliga kampanj i tunnelbanan

Sverigedemokraternas annonsering i tunnelbanan i Stockholm har mött stark kritik. Det förstår jag verkligen. Kampanjen ber utländska besökare om ursäkt för att människor tigger på gatorna i Sverige och påstår - utan något som helst sakligt stöd - att tiggeriet är påtvingat ("forced") och organiseras av internationella gäng. Tonen är stigmatiserande och riktat mot en utsatt grupp.

Kampanjen är osmaklig och förödmjukande inte bara för den utpekade gruppen utan också för alla de människor som dagligen tvingas möta den när de använder tunnelbanan. Ett 60-tal personer har anmält Sverigedemokraternas kampanj till Justitiekanslern (JK). Jag tycker det är bra att ärendet får en saklig prövning.

Affischerna revs under tumultartade former ner under gårdagen. Här måste lagen ha sin gång, på samma sätt som när det gäller andra former av civil olydnad.

Sverigedemokraterna är ett lagligt parti och har därför samma rättigheter och skyldigheter som andra partier. Bland rättigheterna ingår att ansöka om reklamplats i Stockholms Lokaltrafik (SL). I SL:s egna riktlinjer står det att "Reklam som kan uppfattas som stötande eller sedlighetssårande eller sårande mot folkgrupp" inte får förekomma. Det är därför obegripligt att ansvariga personer vid SL accepterat denna kampanj. Godtycket tycks regera: förra året övervägde SL att ingripa mot en annonskampanj som innehöll ett 2000 år gammalt konstverk som bl a visade nakna kvinnobröst.

Om någon tycker att gränsdragningar alltid blir godtyckliga ansluter jag mig gärna till Vänstra Strandens förslag om att göra kollektivtrafiken reklamfri: Enkelt uttryckt, tillåt samhällsinformation från arbetsförmedling eller försäkringskassa i kollektiva transportmedel men inte reklam för konsumtion eller politiska åsikter. För den som t ex behöver resa fram och tillbaka till jobbet, förskolan eller gamla föräldrar är kollektivtrafiken en gemensam nyttighet som borde befrias från en konsumtionsmoral som impregnerar det offentliga rummet i övrigt.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Du tycker inte att det är problematiskt att gång på gång ändra praxis (oavsett om det handlar om reklampolicy eller reklamfrihet i kollektivtrafiken) så fort SD utnyttjar den?

Varför argumenterades inte för en förändrad reklampolicy hos SL för två veckor sedan?

Helt idiotiskt att varje gång göra SD till martyrer genom att agera repressivt och reaktivt på deras åtgärder.

Annika sa...

Tänker att reklam är en viktig inkomstkälla. Men även politisk reklam bör ju hålla sig till de internationella regler som överenskommits i Handelskammaren, ICC:s regler. Se speciellt avsnitt 4 om socialt ansvar.
Artikel 4. Socialt ansvar
Marknadskommunikation ska respektera mänsklig värdighet. Marknadskommunikation får inte
uppamma eller överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till
ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Marknadskommunikation får inte utan vägande skäl spela på rädsla eller fruktan eller utnyttja
olycka eller lidande.
Marknadskommunikation får inte vara ägnad att framkalla eller ge intryck av att överse med våld
och får inte heller uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från
allmän synpunkt.
Marknadskommunikation får inte vädja till övertro eller vidskepelse.

minata sa...

På min blogg påminner jag om Almstriden. Där fick parlamentet (Stockholm Stad) och regeringen vika sej för folktrycket. Almarna står kvar. Läget nu 5 aug 2015 12:22 affischerna nedrivna. Världen och Stockholm överlevde att Almarna står kvar. Socialdemokraterna fick sig en smäll. Men vinner eller förlorar Sverigedemokraterna på veckans händelser. Det får vi se i nästa opinionsundersökning. Tommy Rådberg

Jan Andersen sa...

Hmprf! Det jag tog med mig från posten var ironien i detta:

"I SL:s egna riktlinjer står det att "Reklam som kan uppfattas som stötande eller sedlighetssårande eller sårande mot folkgrupp" inte får förekomma. Det är därför obegripligt att ansvariga personer vid SL accepterat denna kampanj. Godtycket tycks regera: förra året övervägde SL att ingripa mot en annonskampanj som innehöll ett 2000 år gammalt konstverk som bl a visade nakna kvinnobröst."

Umm. "Reklam som kan uppfattas...". Det är ju en ladudör/laduport för godtyckligheten att köra in av. Riktlinjerna är skrivet för att ge politikerna inflytande, för att kunna utöva godtycklig makt. Då skall man inte förvånas när dom gör det. 

Anonym sa...

Reklamen står för 1.4% av SLs budget. Avgifterna står för hälften och skattefinansiering för den andra hälften. Det enda vettiga är att förbjuda all reklam i tunnelbanan och göra all kollektivtrafik skattefinansierad. För 16 miljarder skulle vi få gratis kollektivtrafik i hela landet, inte bara Stockholm. Som jämförelse kan sägas att alliansregeringen sänkte skatteintäckterna med 147 miljarder årligen, så det är jämföresvis rätt små pengar det handlar om.

gorilla sa...

Tycker nog att det kan vara dags att läsa på lite om yttrandefrihet för vissa... Alla yttranden kan vara provokativa (det ligger i betraktarens öga)... Så såvida vi inte vill bli en "tryckkokar-nation" där vi "sopar allt under mattan" och aldrig diskuterar/debatterar/proppagerar för olika saker så föreslår jag att vi accepterar yttrandefrihet...

Det innebär i sin tur att vissa måste öppna sina trångsynta huvuden och inse att alla inte tycker lika...

Eller som aftonbladet skriver: vi gillar olika...

Anonym sa...

Vilka har brutit mot lagen, demonstranterna eller SD? Det är väl bra om båda frågorna utreds. Intressant blir det väl om demonstranterna döms för lagbrott, och inte SD. "Osmakligt" är ju inte samma sak som "olagligt". Att SL inte varit konsekventa i alla lägen är en sak. Varje enskild incident bör ju utredas utifrån sina egna förutsättningar.

Kjell Eriksson

Anonym sa...

Att SL eventuellt gjort konstiga ställningstaganden tidigare är väl inte ett argument mot denna kampanjen Ulf?

Att JK kommet lägga ned fallet är ju uppenbart såsom bland annat Mårten Schultz på SvD konstaterar så det är ju svårförstått varför Bjereld tycker det är bra att få saken prövad? Och vad gör Bjereld när saken prövats och målet läggs ned? Det förändrar ju ingenting i Twittermobbens ställningstaganden och således undrar man VARFÖR det är viktigt att få saken prövad av JK?

Anonym sa...

Jag sympatiserar inte heller med SDs sätt att driva kampanj. För min del har jag inget emot förbud för politisk reklam i kollektivtrafiken. Men jag tycker - liksom en majoritet av svenskarna - att tiggeriet ska förbjudas. Det löser inte tiggarnas problem och det är heller inte avsikten. De romska tiggarnas problem ska Rumänien lösa, bl a genom de kraftiga bidrag de redan får genom att Sverige är en av EUs största nettobetalare. Jag driver inga kampanjer men ger aldrig något till tiggare. Det jag har råd att avstå från min pension går till Läkare utan gränser.
Lika illa som jag tycker om SDs metoder - även om de uppenbarligen är lagliga - tycker jag om våldsvänsterns agerande, det som Bjereld med förmildrande(?) skrivning kallar civil olydnad. Jag tycker också att det är absurt att SL inte kommer att sätta upp reklam med motivering att brottslingar kan skada sig.
Och tyvärr har vänstern åter varit SDs nyttiga idioter för utan deras agerande skulle SD inte få denna enorma gratisreklam.
Mitt intryck är att det etablerade politikerskrået med vidhängande opinionsbildare alltmer tappar kontakten med vad som rör sig i folkdjupet. Men oron börjar bli alltmer uppenbar. Senast idag skriver folkpartisten Carl B Hamilton i SvD bl a "”Volym”-debatten kan inte vinnas genom att tigas ihjäl. Den debatten finns överallt bland vanligt icke-rasistiskt folk." Han menar att SDs framgångar och de andra partiernas kräftgång beror på "den oro, vilsenhet, och det nya utanförskapet i egna landet" som väljarna känner. Som gråsosse instämmer jag i en sak: det politiska tilltalet från partiledningarna känns alltmer irrelevant. Och det beror inte på oro, vilsenhet eller utanförskap. Jag tror man får gå hundra år bakåt i tiden för att finna en så stor klyfta mellan styrande och styrda som i dagens samhälle.

Dan Park sa...

Tiggarna kan ju inte ens engelska så hur ska de kunna bli upprörda över SD:s budskap? Nä det är som vanligt de som hatar yttrandefrihet för andra än dem själva som klagar och vandaliserar.

Lisa sa...

Hej Ulf!
Vore roligt att veta hur du tror att tiggarna har tagit sig hit från Rumänien och Bulgarien. Hur har de haft råd med resan? Hur har de tagit sig fram med sina bristande språkkunskaper? De flesta är nog av den uppfattningen att de finns "en resebyrå" någonstans. Men har du annan information så vore det mycket roligt att ta del av den.

Anonym sa...

Förstår inte varför alla tjatar om yttrandefrihet beträffande den där kampanjen. Jag hörde inte ett ord!
Jag trodde den var tryckt på papper.
Då är det tryckfrihetsförordningen som gäller. Håll lite ordning på grundlagarna!

Anonym sa...

Problematiskt rent generellt med reklam som inte går att välja bort då den finns på allmän plats, men det gäller i och för sig också andra reklampelare. Sedan vad gäller yttrandefrihet, det ska vi ha men detta utspel var inte direkt ett sakligt debattinlägg? Sådana gör man inte på reklampelare.