2015-08-14

Om att finna styrka i att antalet mord i Sverige är lägre än kanske någonsin

De fruktansvärda morden på Ikea i Västerås har väckt stark vrede. Det är bra - det vore fasanfullt om mord inte möttes av vrede och sorg bland samhällets medborgare.

Det är också sorgligt är att det brott som begåtts använts av rasistiska och främlingsfientliga krafter för att på olika nätforum sprida hat mot människor från andra länder och sprida konspirationsteorier om de misstänkta gärningsmännens motiv och felaktigt hävda att medierna förtigit relevanta fakta. Jag noterar med besvikelse att Svenska Dagbladets politiske chefredaktör Tove Lifvendahl tycks ha ryckts med av stämningarna och under rubriken ”Politiskt ansvar efter Ikeamorden” antytt en koppling mellan morden och den svenska integrationspolitiken.

I de starka känslostormar som rör sig är det viktigt att finna stöd i kunskapen att det dödliga våldet och antalet mord i Sverige faktiskt minskar över tid. Om jag läser statistiken rätt har det aldrig begåtts så få mord och dråp i Sverige som under den senaste perioden. Detta är förstås ingen tröst för de enskilda och deras familjer som drabbas av våldet. Men denna typ av fruktansvärda dåd kan bidra till att göra människor oroliga över att vistas på offentliga platser. Då är det av betydelse att veta att risken att drabbas är utomordentligt låg.


Det finns heller inga belägg för att brottsligheten som helhet ökar i Sverige. Däremot är det mycket vanligt att medborgarna tror eller uppfattar det som att den ökar. Omkring 70 procent av de svarande tenderar varje år att anse att brottsligheten ökat de senaste åren.

Så hav hopp! Låt insikten om att antalet mord och fall av dödligt våld faktiskt minskar i Sverige ge oss ökad styrka i arbetet med att utveckla ett samhälle och en kriminalpolitik där grovt våld mellan människor blir än mer sällsynt förekommande.

15 kommentarer:

Tobbe S sa...

Våldtäkter

Antal anmälda våldtäkter, totalt år 1975: 768 varav 118 "överfallsvåldtäkter"

Antal anmälda våldtäkter, totalt år 1995: 1707 varav 289 "överfallsvåldtäkter"

Antal anmälda våldtäkter, totalt år 2014: 6697 varav 854 "överfallsvåldtäkter"

Misshandel

Antalet anmälda misshandelsfall, inkl grov år 1975: 21 518

Antalet anmälda misshandelsfall, inkl grov år 1995: 54 333

Antalet anmälda misshandelsfall, inkl grov år 2014: 83 324

Mord

Antalet anmälda mord-/dråpförsök, totalt år 1975: 170

Antalet anmälda mord-/dråpförsök, totalt år 1995: 643

Antalet anmälda mord-/dråpförsök, totalt år 2014: 792

Källa: BRÅ och publicerat på socialdemokraten Westholms blogg "ledarsidorna"

Christer Lövkvist sa...

Nu är det ju inte så att grovt våld mellan människor minskat. Däremot har sjukvårdens förmåga att rädda livet på människor som utsatts för just grovt våld blivit väldigt mycket bättre de senaste decennierna eftersom läkarna fått mer träning på att hantera knivstick och skottskador.

Ulf Bjereld sa...

Christer: Så här skriver DN 13/8, "Enligt BRÅ:s utvärdering kan vården ha påverkat några enstaka fall, men det rör sig om ganska få fall."

Fascineras av att så många blir så provocerade av att antalet mord faktiskt har minskat. Själv blir jag glad.

Anonym sa...

Det är naturligtvis bra att antalet mord minskar oavsett vad som är orsaken. Och det är naturligtvis förkastligt att utnyttja IKEA.morden för rasistisk propaganda eller som tecken på misslyckad integration. Men (till skillnad från Ulf?) ser jag inte bra nålen i höstacken.
1 Varför fick en person som fått avslag på asylansökan och med uppenbar risk att avvika röra sig fritt före utvisningen? Hittills i år har över 6000 asylsökande som fått avslag "gått under jorden" för att undvika utvisning. Eufenismen papperslösa. Ett resultat av den svenska migrationspolitiken, faktiskt.
2 Lifvendahl är ju ute och cyklar. Hon borde i stället ha pekat på alla utanförskapsområden och no-go-zoner med sin gängkriminalitet där den misslyckade integrationspolitiken har haft stor, kanske avgörande betydelse för utvecklingen.
3 Jag tycker liksom Ulf att rädslan för att personligen råka illa ut på offentliga platser är kraftigt överdriven. Dock skulle jag vara mer orolig om jag bodde i Biskopsgården än på Styrsö t ex. Men jag är bekymrad över den kraftiga ökningen över tid av anmälda våldsbrott som Ferdrik Antonsson (inte Westerholm) redovisar på sin blogg. http://www.6mannen.se/det-tryggare-sverige/
Ulf skriver: "Det finns heller inga belägg för att brottsligheten som helhet ökar i Sverige." Hur går detta ihop med Antonssons redovisning?
Detta tycker jag är värt en kommentar av Ulf om han nu inte sann postmodern anda väljer att negligera fakta som inte stämmer överens med tesen.

Falkenberg sa...

Ulf: Det är mycket enkelt att förstå. Folk provoceras därför att det är så alldeles uppenbart att man gör "cherry-picking" eller selektiva observationer. Varför lyfter du själv fram just den parametern som går svagt i positiv riktning och inte en enda annan, när så många andra indikatorer går starkt i negativ riktning? Det är ovetenskapligt och ohederligt och ger en falsk bild av helheten.

Ulf Bjereld sa...

Dagens Nyheter liknar i dag de s statistikskeptikerna med klimatförnekarna: "Trygghetsskeptikerna börjar snart bli som klimatförnekarna. Den ledande expertisen på området säger att klimatförändringen beror på mänsklig aktivitet, eller i detta fall att det dödliga våldet i Sverige minskar, men statistikförnekarna vägrar lyssna på det örat och påstår i stället att allehanda slags brott och våld ökar, att människor är mer otrygga och att samhället håller på att gå under."

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/bland-statistikskeptikerna/

Anonym sa...

Jag jobbar på ett ålderdomshem. De boende oroar sig och våndas mer eller mindre konstant över våldet i samhället. Själv är en man på 35 år som bor i storstadens miljonprogram. Jag har aldrig varit utsatt för våld eller känt mig hotad. Jag känner ingen som har varit utsatt för våld eller hot. Jag säger till gamlingarna på hemmet att dom inte skall tro att det som skrivs i tidningen på något sätt är representativt för hur samhället ser ut. Vi får aldrig höra historier om pappan som hämtar sin son på skolan för att komma hem och äta middag med fru och barn. Om däremot sonen blir bortrövad eller frun våldtagen så blir det smaskiga rubriker.

Det synes mig som att ju mindre man vistas i samhället, desto mera oroar man sig för samhällets våldsamma utveckling.

Fredrik Thorsson sa...

Falkenberg:
Tvärtom. De som inte vill acceptera att våldet minskar lyfter fram den enda faktorn som pekar åt andra hållet, nämligen antalet anmälningar. Konstaterat dödligt våld, nationella trygghetsundersökningen, sjukvårdens statistik pekar alla mot minskat våld. Så den som ser på den sammantagna bilden landar i samma slutsats som i princip alla forskare.

Varför ökar anmälningarna då? Svårt att säga säkert, men det finns en del teorier. Anmälningsbenägenheten har ökat och acceptansen för våld har minskat. Institutioner som skolor och sjukhus har blivit mer aktiva att anmäla våld och i sjukhusens fall anmäler man ofta många gånger när man inte vet bakgrunden. Då kan utredningen senare visa att det inte alls handlade om våld.

Sen är anmälningar en dålig parameter eftersom det mest är ett mått på polisens ärendehantering och den kan ändras. T ex valde man för några år sedan när det startade en cola case-grupp att nyregistrera dessa mordfall av administrativa skäl. Den som bara kollar anmälningar tror därför att det skedde jättemånga mord just det året.

Anonym sa...

Om vi blir tryggare eller inte hänger inte samman med hur många som avlider av dödligt våld. Kastas det en handgranat och skjuts lite mitt ute på en gräsmatta utanför ditt område så skulle många i det området bli otrygga där trots att ingen avlider eller blir skadad.

Det är inte många som vågar släppa ut sina tonårsdöttrar hur som helst nuförtiden, så vi har anpassat oss.

Anonym sa...

#Anonym 9:20 fm

Så du menar att handgranaterna I Malmö är hjärnspöken och att skjutningarna i Göteborg egentligen inte har en sådan dignitet, att de förtjänar ett statsministerbesök? Statsministerns rådgivare har kanske kommit underfund med att sådana besök bara och helt i onödan jagar upp folk. Det är kanske därför vi inte hört av honom i samband med Ikea i Västerås? Don’t Worry Be Happy!!!

Anonym sa...

Vår statsminister lät som en sverigedemokrat i hälften av talet. Han verkar inte veta att morden är lägre än någonsin.

Anonym sa...

Den här statistiken har redovisats flera gånger under årens lopp i vad jag anser trovärdiga källor (inte bara DN såklart). Jag har försökt berätta det för mina föräldrar men de blir också oerhört provocerade, jag har mycket svårt att förstå varför. Men jag tror ju på klimatförändringarna också så jag är väl en udda fågel.

#Anonym 3:40 em
Ingen påstår att det inte sker våldsdåd, men däremot att det blivit bättre än förr i tiden och att utvecklingen går i rätt riktning. Som Malmöbo tycker jag det är otäckt med handgranater och sprängningar men ingen har i kommit till skada av dem ännu i alla fall. När jag var liten minns jag hur folk lämnade stranden när Bandidos kom dit för att grilla... det har alltid funnits gangsters.

Anonym sa...

Teknisk utveckling borde också bidragit till minskade dödsfall till följd av våld.
För 30 år sedan fick man lita till att någon upptäckte dig om du blivit utsatt för grovt våld. Idag bär så gott som alla mobiltelefoner och kan förmedla sig även om de blivit svårt skadade vilket inte tidigare var möjligt.

När även antalet mordförsök ökat lavinartat är det ju direkt oförskämt att påpeka minskande dödsfall när det inte är följden av minskat våld.

Anonym sa...

Kan vi vara överens om att våld i Sverige är högre än kanske någonsin? Därav statsministens fokusering på detta i sitt tal. Men att antalet mord i Sverige har minskat svagt, förmodligen pga mobiltelefoner och bra sjukvård.

Ulf Bjereld sa...

Anonym 5:12. Svar nej. Finns inga som helst belägg i data för att våldet i Sverige skulle vara mer omfattande än tidigare. Det var inte bättre förr.