2015-08-12

Om Amnestys olyckliga beslut att vilja göra sexköp lagliga

Det är med stor sorg jag konstaterar att Amnesty International förespråkar att sexköp skall göras lagliga. Ja, jag vet att svenska Amnesty motsätter sig moderorganisationens beslut. Men det gör inte saken så mycket bättre.

I sakfrågan är min grundinställning entydig. Så länge vi lever i ett ojämlikt och ojämställt samhälle (kalla det gärna könsmaktsordning om ni vill) så blir varje försök att tolka prostitution som ett uttryck för samtyckande handlingar mellan vuxna människor en orimlighet. Kvinnans rätt till sin sexualitet stärks inte genom att den säljs på en varumarknad. Solidariteten med de prostituerade kvinnorna kan inte ta sin grund i att legitimera det system vari de prostituerade oundvikligen befinner sig i underläge. (Ja, jag vet att även män kan sälja sex - men det rubbar inte min grundinställning.)

Den svenska sexköpslagen är kreativ och kraftfull i det att den skuldbelägger den som köper sex och inte den som utövar prostitution. Jag har inte sett några studier som ger fog att tro att den svenska lagstiftningen förvärrat problemen - frågan är i stället i hur stor utsträckning situationen förbättrats.

Frågan om Amnesty Internationals ställningstagande var uppe till diskussion redan för ett par år sedan. Då fick svenska Amnesty kritik för att man inte offentligt och i kraftfullare ordalag argumenterade för att Amnesty International skulle avstå från att förespråka en avkriminalisering. Jag hade själv kontakt med ansvariga personer på svenska Amnesty, men fick senkomna och defensiva svar. Då valde jag att avsluta mitt medlemskap i svenska Amnesty, efter många sammanhängande år som medlem.

Jag vill inte uppmana någon att lämna svenska Amnesty i dag - var och en måste göra det som känns rätt för den. Men svenska Amnesty har en tung uppförsbacke framför sig och organisationens trovärdighet har lidit allvarlig skada av det olyckliga beslutet.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Amensty har för länge sedan lämnat sin roll som en opartisk organisation som främjar mänskliga rättigheter. Dagens Amnesty är en politisk organisation, visserligen med ett starkt engagemang i mänskliga rättigheter, men vars huvudsakliga gärning är att främja sin politiska agenda i olika frågor.

Olof sa...

> Solidariteten med de prostituerade kvinnorna kan inte ta sin grund i att legitimera det system

Solidariteten med sexarbetarna måste naturligtvis ta sin grund i att faktiskt lyssna på de som faktiskt arbetar med sex. Villigheten att offra utsatta individer för ett ideologiskt ställningstagande är precis det som Amnesty alltid har kämpat mot och att organisationen klarar av att stå rakryggad även här förtjänar beröm.

> Jag har inte sett några studier som ger fog att tro att den svenska lagstiftningen förvärrat problemen

Jag har inte sett några studier som ger fog för att människans värde och identitet sitter i könsorganen heller, vilket gör det lite svårt att förstå hur människor stäcker sitt eget ogillande för en aktivitet till att bli generellt applicerbar. Det är ju snarare så att möjligheten att köpa någons tankeförmåga över en dag är ett mer genomgripande 'ägande' av människan. Däremot är det ju mycket 'finare' att köpa och sälja tankeförmåga än kroppsligt arbete... och de attityderna är något som dessvärre förvärrats med sexköpslagen enligt RFSU undersökningen.

I slutändan är sexarbete ett väldigt komplicerat område, men enda vägen att gå är att lyssna på och hjälpa sexarbetarna för det är dem det handlar om. Att bygga ideologiska principer i linje med sina fördomar och offra utsatta för att de inte passar in är en mörk väg att gå.

Amnesty stärker här definitivt sin trovärdighet genom att vara konsekventa och sanna till organisationens grunder, trots alla vidriga anklagelser de drabbas av. Men det är ju det som är deras uppgift. Tyvärr är det ju också förståeligt varför AI klarar att stå emot trycket bättre än svenska Amnesty, då den svenska grenens erfarenhet av den alltid impopulära aktiviteten att kritisera människorättsproblem på hemmafronten och stå emot det trycket är rätt begränsad.

Anonym sa...

Lite märkligt att tvärsäkert uttala sig om huruvida Amnesty förlorat trovärdighet eller inte genom beslutet? Amnesty är ju en global organisation och frågan kring huruvida Amnesty vinner eller förlorar trovärdighet på beslutet måste rimligtvis avgöras i ett betydligt bredare sammanhang än av en svensk S-märkt statsvetares privata uppfattning?

Faktum är att inte ens om Amnesty förlorat trovärdighet i hela Sverige så betyder detta att Amnesty i egenskap av global organisation förlorat trovärdighet globalt sett.

Det faktum att den svenska Amnestylinjen förlorade tyder ju på att andra Amnestyavdelningar förmodligen tycker att man vinner i trovärdighet på detta beslut.

Då känns det förmätet att tvärsäkert påstå att de minsann har förlorat i trovärdighet bar för att man själv tycker så.

Anonym sa...

Hej, mycket tråkigt att vi förlorat dig som medlem. Om du, eller de som läser din blogg, vill veta mer om bakgrunden till beslutet och hur svenska Amnesty ser på frågan så får du gärna länka till vårt uttalande: http://www.amnesty.se/nyheter/uttalanden/

Mvh, Sociala medier på Amnesty

Jan Andersen sa...

Fin, fin kommentar, Olof.

Om någon har mistet anseende så är det Sverige med sin prostitutions- och narkotika-lagstiftning. Sverige är fastnad i 70-talet.