2015-08-16

Stefan Löfvens sommartal - uppstart inför en spännande politisk höst!

Stefan Löfvens sommartal i dag dominerades av två teman - trygghet och jobb. Givet sommarens uppmärksammade och vidriga våldsdåd var det inte oväntat att frågan om våldet skulle få en framträdande plats i talet. I det sammanhanget berörde Löfven också en ökad polarisering i samhället, samt attackerna på tiggare och flyktingförläggningar.

Jag tycker det är bra att Stefan Löfven tar människors oro på allvar och fördömer och vill ta strid mot våldet. Samtidigt betonade Löfven att Nationella trygghetsundersökningen visar att tryggheten i samhället ökat och att brott mot enskild person har minskat under den senaste tioårsperioden. Många hade nog valt att nöja sig med den första delen, det vill säga att ta avstånd från våldet. Men båda delarna behövs för att vi på ett effektivt sätt skall kunna bekämpa brotten och dess orsaker.

Gladdes åt att Stefan Löfven använde sig av ordet "hen" åtminstone två gånger i talet. Noterar dock att ordet "hen" saknas i den skriftiga versionen av talet - där är det åtminstone vid ett tillfälle ersatt av "den". Hur nu denna avvikelse mellan det skriftliga manuset och det talade ordet skall tolkas. Det talade ordet gäller, står det dock på manuskriptet. :)

Från och med i höst regerer de rödgröna på egen budget och kan därför själva ta fullt ansvar för politiken. Stefan Löfven ställs nu inför utmaningen att i budgeten markera att den rödgröna regeringens politik verkligen skiljer sig från allianspartiernas politik och samtidigt inte låta skillnaderna bli så djupa att blocköverskridande uppgörelser i enskilda politiska sakfrågor omöjliggörs.

De borgerliga partierna kommer under den fortsatta mandatperioden inte att lägga några fler gemensamma budgetar - i stället kommer de att profilera sin egen politik genom att lägga egna budgetar. Därigenom kommer skillnaderna mellan de borgerliga partierna att synliggöras mer än vad som varit fallet under de år Alliansen styrde Sverige.

Det blir en spännande politisk höst. Jag kommenterar det politiska läget för bl a SvD, TT och Aftonbladet.

1 kommentar:

Anonym sa...

Johan Westerholm gör några intressanta noteringar om förändringarna i Löfvens tal varav vissa tycks vara sent tillkomna. Om man till skillnad från Ulfs främst spelteoretiska kommentarer koncentrerar sig på sakinnehållet är de flesta vänsterinriktade s-kommentatorer besvikna på bristen på reformer. Det tycker inte jag att man ska vara. Reinfeldt sa ju i sitt öppna-hjärtan-tal att migrationen kommer att kosta så mycket att det inte blir mycket över till annat, åtminstone inte på kort sikt. Och även om jag som gammal socialdemokrat inte har mycket till övers för Reinfeldt var detta en ovanligt ärlig deklaration. Eftersom man inte både kan ha kakan och äta upp den, blir effekten samma för s-regeringen med samma migrationspolitik. Jag beklagar dock DÖ som ger ytterlighetspartierna v och mp ett inflytande som långt överstiger deras röstetal.