2015-08-18

Sviker svenska feminister kampen mot IS?

I helgen anklagade journalisten Jenny Nordberg i en krönika i Svenska Dagbladet svenska feminister för att inte engagera sig mera kraftfullt mot IS masskidnappningar och massvåldtäkter mot kvinnor i Syrien och Irak. Krönikan väckte ilska och flera debattörer riktade stark kritik mot Jenny Nordberg.

Lite grovt kan kritiken mot Jenny Nordberg delas in i två argument. För det första, menade kritikerna, har svenska feminister visst engagerat sig i kampen mot IS. De senaste månaderna har präglats av en intensiv debatt om hur Sverige bäst bidrar till att bekämpa IS, till exempel om vilka som är de mest effektiva strategierna för att motverka islamistisk radikalisering. Svenska feminister har deltagit i denna debatt på lika grunder som andra samhällsmedborgare. För det andra ifrågasätter kritikerna varför Jenny Nordberg pekar ut just feministerna. IS begår folkmord i Irak och Syrien och kampen mot IS är därför en angelägenhet för alla, inte alls bara för feminister.

Själv blev jag inte särskilt upprörd av Jenny Nordbergs krönika. Visst, krönikan innehåller flera till synes grundlösa generaliseringar. Krönikan är också ytterst svepande kring vad just "svenska feminister" konkret skall göra utöver det som redan görs. Men krönikan är skriven i en helig vrede inför de illdåd som IS begår. Då kan man överse med en del slängigheter, tycker jag.

I ett avseende har Jenny Nordberg rätt. Svenska gator och torg fylls inte av jättelika manifestationer mot IS, varken av feminister eller andra politiska grupperingar. Vi ser inga annonskampanjer eller upprop i pressen mot IS illdåd.

Varför är det så? Varför är opinionen mot IS inte mer kraftfullt mobiliserad? Förklaringen är enkel. Demonstrationer och upprop syftar oftast till att väcka uppmärksamhet åt en fråga och påverka opinionen. Men i frågan om IS är frågan redan uppmärksammad och opinionen är väldigt enig. Stödet för IS i Sverige är extremt svagt. Motståndet mot IS är översvallande över hela det politiska fältet. Här finns inte någon att övertala, här finns inget politiskt ledarskap att utmana och ifrågasätta.

Jag minns debatterna i samband med Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979. Motståndet mot invasionen var väldigt starkt i den svenska opinionen. I princip samtliga politiska ledare i Sverige fördömde Sovjetunionens agerande. Men när olika politiska grupper organiserade demonstrationer mot invasionen blev deltagarantalet i allmänhet mycket lågt. "Alla" var redan emot invasionen, därför var det svårt att samla folk till en demonstration. Det fanns ingen kraftfull politisk motståndare i Sverige att rikta demonstrationen mot.

Situationen var annorlunda under Vietnamkriget, då delar av det politiska ledarskapet i Sverige länge avstod från att kritisera USA för dess krigföring i Vietnam. Den svenska Vietnamopinionen var betydligt mer splittrad än vad den svenska Afghanistanopinionen var, för att inte tala om den svenska IS-opinionen.

Så avsaknaden av massdemonstrationer i Sverige mot IS skall inte tolkas som ett uttryck för likgiltighet och bristande engagemang. Möjligen kan vi se en bristande kreativitet kring att formulera förslag om hur vi bäst stöder den internationella kampen mot IS. En sådan bristande kreativitet kan i förlängningen leda till passivitet och uppgivenhet. Vi feminister har samma ansvar som övriga medborgare att se till att så inte blir fallet.

5 kommentarer:

Falkenberg sa...

"Stödet för IS i Sverige är extremt svagt". Vad bygger du det påståendet på? Extrapolerar du bara frånvaron av stöd inom politik och media till att gälla hela befolkningen, som dina formuleringar tyder på, eller har du några faktiska siffror att visa till?

Faktiska siffror finns på annat håll i världen. Analyser av sociala medier visar ett mycket starkt stöd för IS bland araber i Europa (http://www.theguardian.com/world/2014/nov/28/support-isis-stronger-arabic-social-media-europe-us-than-syria). 27% av franska medborgare i åldern 18-24 stödjer IS (http://www.newsweek.com/16-french-citizens-support-isis-poll-finds-266795). Och i Sverige räknar SÄPO med att 250-300 svenska medborgare redan strider för IS.

Så, hur ser dina siffror ut?

Anonym sa...

Problemet är inte vad folk tycker, utan problemet är vad regeringen gör eller inte gör. Svensk utrikespolitik har alltid varit handfallen och verkningslös. I bästa fall skickar Sverige något kompani "fredsbevarande" soldater när kriget är slut och parterna redan kommit överens om vapenvila. Jämför Sveriges agerande i Kambodia under Pol Pot, i Cypern, Libanon, Rwanda, ex-Jugoslavien, med flera.

Anonym sa...

Jag skulle också vilja veta vad Ulf baserar sin utsaga att stödet för IS i Sverige är "extremt svagt"?

Det verkar ju helt orimligt med tanke på att uppemot 300 pers åkt för att strida med dem? Rimligtvis så finns det ju rätt många fler som stöder dem om man kan hitta så många som trehundra pers som kan tänka sig att dö för saken?

kyrksyster sa...

Media bestämmer rätt mycket om vad vi ska stödja eller motarbeta. Det är alltid svårt att tänka själv.

Nu i efterhand funderar jag ibland över Sovjets invadering i Afghanistan. Kanske det var bättre än den talibanska eran. Som blev en följd när Sovjet drog sig ur. Men kan känna att så får man inte tänka...

Anonym sa...

Det är väl uppenbart att svenska feminister sviker.
Man väljer medvetet att inte höja rösten för invandrade kvinnor i Sverige. En hel del av dessa kvinnor befinner sig i ett totalt utanförskap klämda mellan sina respektive hemländers kvinnosyn och den svenska kvinnosynen. Vad svenska feminister borde göra, är att välkomna kvinnliga flyktingar och invandrare till Sverige och klargöra att Sverige är ett modernt och utvecklat land med full frihet för kvinnor!
Det kan vara på sin plats att informera dessa kvinnors makar och bröder att kvinnans frihet och rättighet ovillkorligen ska respekteras i Sverige utan hänsyn till etnisk bakgrund.