2014-12-18

Göran Hägglund vill minska kostnaderna för asylmottagningen

På DN Debatt formulerar Kristedemokraternas partiledare Göran Hägglund tre politiska förslag i syfte att minska kostnaderna för asylmottagningen. Etableringsbidragen skall sänkas. Handläggningstiden för asylärenden för flyktingar som kommer från "säkra länder" skall kortas. Den som beviljas asyl i Sverige skall inte längre få ett permanent uppehållstillstånd, utan ett uppehållstillstånd som endast gäller i tre år. Därefter prövas ärendet igen. Om skyddsbehovet kvarstår eller om den sökande har etablerat sig på arbetsmarknaden ges ett permanent uppehållstillstånd.

Det finns såväl sakpolitiska som strategiska förutsättningar för Kristdemokraternas och Göran Hägglunds kursändring. Sakpolitiskt står Sverige inför en tid där flyktingmottagningen sannolikt kommer att öka. Då är det naturligt att se över migrationspolitikens utformning, i syfte att till exempel stärka rättsäkerheten och förbättra möjligheter till integration.

Strategiskt är Kristdemokraterna i starkt behov av en profilfråga. Inför det stundande extravalet tvingas partiet än en gång möta väljarna balanserandes på fyraprocentsgränsen. En politik som syftar till att minska kostnaderna för asylmottagningen kan göra partiet relevant för väljare som annars väljer mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna.

En del har uttryck förvåning över att det är just Kristdemokraterna som lägger fram de här förslagen. Jag är inte förvånad. Det är länge sedan Kristdemokraternas väljare var lika positiva till en generös flyktingpolitik som t ex Miljöpartiets eller Vänsterpartiets. Göran Hägglund har redan tidigare med sitt språkbruk om "Verklighetens folk" tangerat en populistisk "vi mot dom-diskurs" som man annars vanligen förknippar med Sverigedemokraterna. Kristdemokraternas ungdomsförbund KDU har sedan länge rört sig i en riktning mot en mer restriktiv flyktingpolitik.

Jag brukar hävda att Sverigedemokraternas närvaro inte får utgöra ett hinder för en migrationspolitisk debatt mellan de övriga partierna. Ett sådant läge försämrar möjligheterna att utveckla migrationspolitiken och skapar en polarisering där Sverigedemokraterna representerar den ena polen och de sju övriga partierna trängs kring den andra polen. Det är ett konstgjort politiskt läge som främst gynnar Sverigedemokraterna.

Däremot är jag orolig för att Kristdemokraternas och Göran Hägglunds konkreta förslag bidrar till att föra politiken i en mer restriktiv riktning, och att Sverigedemokraterna den vägen ges ett indirekt politiskt inflytande. Genom att lägga fokus på minskade kostnader för asylmottagningen bidrar Göran Hägglunds utspel till att flytta över debatten till Sverigedemokraternas planhalva.

Jag har mycket svårt att se det humanitära eller det integrationspolitiskt effektiva i att sänka de redan låga etableringsbidragen. Jag har framför allt svårt att se det humanitära eller det integrationspolitiskt effektiva i att ta bort det permanenta uppehållstillståndet. Nu tvingas alla de människor som beviljas asyl leva i tre års ytterligare osäkerhet, utlämnade till arbetsgivarens goda vilja och till svarthandel kring låglönejobb.

Uppdaterat kl 21.25. Undrar också lite över hur ökad osäkerhet kring om man får stanna i landet ökar motivationen för att lära sig svenska. Samt hur vårdnadsbidraget passar in i Kristdemokraternas incitamentsstruktur för att få fler invandrare i arbete.

Förslagen kommer sannolikt inte att bidra till en förbättrad integration. I stället riskerar de att bidra till att göra Sverige till ett mindre attraktivt land att söka asyl i. Kanske var det just det som var meningen.

10 kommentarer:

Thorsten Schütte sa...

Om man får tillfälligt uppehållstillstånd innebär det ju tre år av ångest och oro om man får stanna sedan eller sparkas ut. Hur ska man då orka etablera sig?

Anonym sa...

Och då kanske man väljer att söka sig nånannanstans från början.

Anonym sa...

Vi är många inom socialdemokratin som vill se en migrationspolitik med förnuft. Vi är nämnligen mycket kritiska mot den usla integrationen och inser att den har ett samband med de "volymer" som är tabu att nämna. Och vi är varken rasister, främlingsfientliga eller potentiella SDare. Undersökningar från SOM-institutet har visat att glappet mellan väljare och deras representanter är särskilt stort inom socialdemokraterna och moderaterna. Inte oväntat är avståndet minst (försumbart) för extremerna mp och sd.
Därför välkomnar vi nyvalet, för det innebär att omprövningen kan inledas redan i vinter i stället för om fyra år. Att KD är först ut har inget att göra med Hägglunds oro över vår oro, det är hans oro över 4%-spärren som är avgörande. För det är faktiskt inte mer än ett kvartal sen samme Hägglund ledde ett gatlopp mot sitt ungdomsförbunds Skyttedal, när hon hade förslag med liknande syfte. Nu är tyvärr mitt hopp om s inte stort. Så länge som s surrat fast sig vid mp kommer s att hävda en politik som strider mot många, kanske de flest av sina väljares uppfattning. Men desinformationen och fixeringen vid sd kommer att nå vägs ände, ju förr desto bättre. Hägglunds utspel stärker alliansens möjligheter att överta regeringsmakten. Det kommer att följas av flera. Synd om socialdemokraterna blir stående på perrongen när tåget går. För den som är intresserad av fakta och inte friserade data i ämnet rekommenderar jag en hederlig nationalekonom, Tino Sanandaji, som på sin fritid klär av etablissemanget, både det politiska och det mediala.
http://www.tino.us/2014/12/forskare-ger-mig-ratt-aven-den-har-gangen/

Karin Kirkland sa...

Strax före valet hördes en del röster om att se över hur asylboende upphandlas. Vad hände med förslag om att migrationsverket ska ha flera boende i egen regi, att anordnaren ska se till att skolor finns med mera. Grundläggande undervisning i svenska borde kunna bygga på både lärarledd undervisning och mer eller mindre avancerade digitala kurser.

De flesta arbetsplatser har vidareutbildning med datorkurser. Så det skulle vara ett bra komplement där man kan anpassa olika inriktningar, förkunskaper och hastigheter.

F sa...

Anonym 1:43 em: "Och då kanske man väljer att söka sig nånannanstans från början."

Någon annanstans? Det skulle idag i praktiken i många fall innebära redan hårt pressade grannländer till krigshärdar eller tillbaka till krigshärdarna - kanske i händerna på ISIS bödlar.

Anonym 3:30 em: konstigt "tabu" du pratar om när det inte gått en vecka utan att någon i dagspress pratat om "volymer" senaste halvåret. Det stora tabut i svensk politik är att SD är enormt överrepresenterat i mängden medieutrymme. Det finns så många andra frågor som väljarna är intresserade av som har fått stå tillbaka bara för att ett enögt rasistiskt parti fått sätta agenda. Nog nu! Många skulle lämna S på sekunden om de efter för SD.

Nada sa...

Thorsten Schütte: Det är väl inte bortkastat att ha skaffat sig erfarenhet av Sverige och ha jobbat här även om man inte får stanna?

Jan Lahti sa...

Det vore intressant att veta hur de övriga allianspartierna ställer dig till Kristdemokraternas utspel. Ju mer Kristdemokraterna balanserar kring fyraprocentsspärren, desto mer kommer vi bevittna populistiska utspel. Tror dock att väljarna är smartare än så. I senaste två mätningarna ser vi kraftiga ökningar för Socialdemokraterna, vilket är ett kvitto på att regeringen gjort ett bra jobb!

Anonym sa...

Oavsett vad politik och media anser, är invandringen viktig för många väljare. Och det är endast SD som exploaterar frågan. Inga andra partier vågar ta frågan på allvar, inte heller media tar upp frågan. Sammantaget innebär det att SD därmed helt och fullt har frågan i sin hand.
När KD nu försiktigt snuddar området blir det ett ramaskri från alla håll. Och gladast är nog SD som därmed fortsatt kan kanalisera denna känsliga fråga med framgång. Kan det vara så, att frågan om invandring måste upp på agendan och därmed tas ifrån SD. För sanningen är att detta är den största enskilda politiska frågan inför det kommande extravalet.

Anonym sa...

Till F från anonym 3.30
1 Mitt "tabu" syftar på de rödgröna. Att etablissemanget i brist på egna svar är helt fixerade vid SD är en annan sak. Ett lågvattenmärke, tycker jag.
2 "Många skulle lämna S på sekunden om de efter för SD." Det är väl troligt att du och några till skulle rösta på mp eller v. Det köper jag. Men du har missuppfattat. Det är inte att ge efter får SD. Vi vill inte reducera invandringen med 90%. Vi vill genomföra en generös migrations- och integrationspolitik som åtminstone har en teoretisk möjlighet att lyckas. Sverige och Tyskland framhålls ofta som föredömen. Det är smickrande för Tyskland. För - om jag räknat rätt - beviljade vi 8 (åtta) gånger fler asyler per capita än Tyskland 2013. Vi är fortfarande den humanitära stormakten även med en realistisk politik, mycket bättre än Tyskland. Jag känner flera socialdemokrater (partimedlemmar) som röstade på SD i frustruation mot ledningens lomhördhet. Jag förstår dem även om jag aldrig kommer att gå så långt själv. När SOM-institutet ställde frågan om det var ett bra förslag att ta emot fler flyktingar svarade 18% ja och 50% nej. Förr eller senare slår folkviljan igenom även i riksdagen. Socialdemokraten Widar Andersson, chefredaktör på Folkbladet, sammanfattade igår läget på ett sätt jag instämmer i: "Invandring är en stor och viktig fråga för välfärdsstaten Sverige och för många medborgare. Kloka och sansade partier har dansat efter MP:s och SD:s extrema uppfattningar i dessa frågor alldeles för länge."
Och som sagt, den som är mer intresserad av information än desinformation, läs gärna Tino Sanandaji.

Orion77 sa...

Det är patetiskt och bisarrt att den ömsesidiga beröringsskräcken mellan S och M är så stark och ihållande att krumbukter som Göran Hägglunds nu blir viktigare än ett rejält samarbete mellan S och M -- ett viktigt och konstruktivt samarbete som redan pågår i ett stort antal kommuner!

F ö: Det "moderata" partiet ger alltmer intryck av ett sjunkande skepp, där kaptenen var den förste att äntra livbåten. Kinberg Batra har nog inte dragit en vinstlott genom nomineringen som ny partiledare, snarare fick hon Svarte Petter.