2014-01-14

Morgondagens partiledardebatt och supervalåret 2014

I morgon onsdag drar supervalåret 2014 igång på riktigt, med en partiledardebatt i riksdagen. De rödgröna partierna kommer till debatten i ett opinionsmässigt överläge som har förstärkts under den senaste tiden. I Demoskops senaste mätning var till exempel de rödgrönas ledning hela 16.2 procentenheter, i United Minds var ledningen 11.9 enheter. (En enskild mätning från Yougov visar dock på minskat avstånd mellanblocken, avståndet där var 6.6 enheter.)

Många påminner om att de rödgröna partierna var i opinionsmässigt överläge även i januari 2010, det vill säga motsvarande tidpunkt under förra mandatperioden. Den gången kunde ju som bekant Allianspartierna hämta in de rödgrönas försprång och vinna valet i september 2010.

Men de borgerliga partierna har en betydligt svårare uppgift framför sig denna gången. De rödgrönas försprång är nu större, och försprånget har varit stabilt eller till och med vuxit över tid. Vid förra valet var de rödgröna på väg ner i opinionen i början av 2010, och de hade tappat signifikant från ett opinionsöverläge som när det var som störst i enskilda mätningar ett par år före valet översteg 20 procentenheter. Denna gång ser opinionsläget mer stabilt ut.

Än viktigare är att väljarna hyser ett större förtroende för Socialdemokraterna/de rödgröna i de politiska sakfrågor som sannolikt kommer att få störst betydelse i höstens valkampanj - det vill säga jobb, skola samt vård och omsorg. Alliansregeringens enda starka kort är landets ekonomi samt eventuellt oklarheten kring vem Stefan Löfven kommer att bilda regering med om han vinner valet.

Dessutom har samhällsdebatten vridits i en riktning där fokus alltmer kommit att hamna på brister i välfärdsstaten - den skyhöga ungdomsarbetslösheten, krisen i skolan, brister inom sjukvården samt nu senast det kraftigt sviktande förtroendet för försvaret. Allt annat lika är det är tungt att regera. När hände det senast att en och samma regering i Europa i val fick förnyat förtroende för en tredje mandatperiod i följd? Jag kommer inte på någon direkt. Kanske någon annan som vet?

Allianspartierna har tidigare hyst visst hopp vid tanken på att ett överläge för oppositionen skulle "vara normalt" under mellanvalsperioden och att det skulle bli jämnare mellan blocken ju närmare valet kommer. Men statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson har visat att det inte är så enkelt. Det finns helt enkelt inga belägg för att det skulle vara jämnare mellan blocken under valår jämfört med icke valår. Kanske att Fredrik Reinfeldt själv nu också har börjat inse detta. Om jag förstått det rätt talade Fredrik Reinfeldt tidigare ofta och länge just om att opinionsläget "brukade" bli jämnare under valår. De senaste gångerna jag hört Reinfeldt uttala sig i ämnet har han i stället sagt att opinionsläget "ibland" blir jämnare under valår. Reinfeldts förändrade ordval kan tyckas vara en liten sak, men Djävulen gömmer sig ju som bekant i detaljerna.

De rödgröna kan således sitta lugnt i båten - det är Allianspartierna som måste agera och förändra de politiska förutsättningerna inför höstens val. Centerledaren Annie Lööf argumenterade med kraft i Almedalen sommaren 2012 för att Alliansen måste uppgraderas till 2.0 för att kunna fortsätta utvecklas. Annie Lööfs utspel ledde fram till ett möte mellan Alliansens partiledare i Maramö, ett möte som inte utmynnade i någonting och för vilket Annie Lööf fick utstå mycket spe. Men det förhindrar inte att hon hade alldeles rätt i sak. Om inte Alliansen lyckas uppgradera sig till något utöver det den är i dag talar det mesta för att vi  går mot ett regeringsskifte i september 2014.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det sägs väl också att väljare är mer rörliga idag, och även över blockgränserna. En mätning av opnionsläget just nu behöver inte vara långsiktig. Det kan vara ett helt annat läge "imorgon".
En prognos jag gör är att centern åker ut ur riksdagen (mycket pga Abir Al-Sahlani), och att SD växer(för att ingen vågar ta debatten med dem). I Europaparlamentssvalet tror jag piratpartiet förlorar sitt mandat, och att junilistan(om de ställer upp) tar åtminstone ett mandat.

Sossarna går till val på eget program, men kan tänka sig att samregera över blockgränsen. Ett sådant parti skulle inte jag rösta på. Vad vill man kompromissa om? Det Stefan Löven inte säger, är att han är beredd att göra detta för att inte ge sd något inflytande.
Kjell Eriksson

Unknown sa...

Valet kommer i stor utsträckning att handla om "välfärden" när det gäller Socialdemokraterna efter att de båda föregående valen ha handlat om "vård-skola-omsorg".

Det besvärliga för regeringen är att det inte är välfärden som är avgörande. Det är folks uppfattning om välfärden som gäller och här har vänsterpartierna varit synnerligen aggressiva.

Man har lyckats så ett frö med stor växtkraft i debatten om att skattesänkningarna inte har tagits från lönerna utan ifrån välfärden.

Här har regeringen tagit stryk och frågan är om man varit riktigt på sin vakt. Det handlar inte bara om det Alliansen är bra på. Det handlar om sådant som Socialdemokraterna har en känslomässig ingång till och som många som inte ser rött förstår rationaliteten i.

Anonym sa...

I valet 2010 hade också Alliansens främsta tillgång, Mona Sahlin, en mera framträdande roll.

Jan Lahti sa...

Hur mycket tror du resultatet i vårens Europaparlamentsval kan påverka höstens allmänna val?