2014-01-28

Sverigedemokraterna och det påstådda fifflet med partibidrag

I dag publicerar Aftonbladet uppgifter om att Sverigedemokraterna skulle ha lurat till sig miljonbelopp från riksdagens partibidragsnämnd för ett kvinnoförbund som inte fanns. Partiet skulle, enligt Sverigedemokraternas dåvarande kanslichef Daniel Assai, i sin ansökan ha lämnat medvetet felaktiga uppgifter om "Sverigedemokraternas Kvinnoförbund". Syftet med de falska uppgifterna skulle ha varit att stärka ansökan samt ge partiledningen handlingsfrihet att använda eventuellt beviljade medel efter eget tycke i partiarbetet. Riksenheten för polismål granskar nu om Sverigedemokraterna kan ha gjort sig skyldig till bedrägeri.

Två saker blir nu relevanta. För det första: Har Sverigedemokraterna agerat på ett oärligt sätt? För det andra: Vilka blir de politiska konsekvenserna för Sverigedemokraterna?

På frågan om huruvida Sverigedemokraterna agerat oärligt måste vi skilja mellan oärligt i betydelsen omoraliskt och oärligt i betydelsen olagligt. Om agerandet varit olagligt eller inte blir något som rättsväsendet får ta ställning till. När det gäller den eventuella omoralen påstår Daniel Assai att styrelseprotokoll förfalskades och årsmöten hittades på, allt i syfte att stärka ansökan. Paula Bieler, pressekreterare och styrelseledamot vid SD-kvinnorna, säger att det var Daniel Assai själv som på eget bevåg förfalskade protokollen. Att Sverigedemokraterna i sin ansökan har justerat verkligheten förefaller belagt - däremot är det i skrivande stund en trovärdighetsfråga om vem som bär ansvaret för denna justering.

Vilka blir då de politiska konsekvenserna för Sverigedemokraterna? Det är ännu lite för tidigt att säga. Vi vet inte om några olagligheter har begått eller exakt var ansvaret för de felaktigt inrapporterade uppgifterna ligger. Men en sak vet vi. Jinmie Åkesson skrev personligen under ansökan, och därför riskerar skandalen att kleta fast vid honom personligen på ett sätt som andra skandaler kring Sverigedemokraterna inte har gjort.

Statsvetarna Mikael Persson och Anders Sundell har visat att opinionseffekterna av politiska skandaler oftast är kortvariga. Sverigedemokraterna har tidigare också visat sig närmas immuna mot skandaler, till och med när de gällt järnrörsviftande på öppen gata. Fiffel med bidragspengar är kanske heller inget som får den främlingsfientliga delen av Sverigedemokraternas väljarkår att dra öronen åt sig.

Men dessa ständiga skandaler gör uppförsbacken än brantare för Sverigedemokraterna när det gäller deras strävan att locka till sig en bredare krets av väljarkåren. Om det kan styrkas att Sverigedemokraternas ledning medvetet lämnade in felaktiga uppgifter i syfte att lura till sig bidrag från riksdagen kan denna skandal drabba partiet hårdare än vad de tidigare skandalerna har gjort. Jag tror också det på sikt är jobbigt för partiet att hela tiden behöva hantera skandaler och förknippas med skandaler av olika slag. Politikutvecklingen och det strategiska förnyelsearbetet blir lidande. Väljarna kan tröttna. Vi får nu avvakta vad åklagaren kommer fram till och om Aftonbladet har ytterligare uppgifter som väntar på publicering.

9 kommentarer:

Lars sa...

Man måste ju vara bra korkad om man på fullt allvar tror att Åkesson efter riksdagsinträdet satt sig ner för att "bidragsfuska". Nej, den här tidningsankan (som Expressen inte gick vidare med) kommer bara leda till att allmänhetens förtroende för kvällspressen minskar ännu mer. Och SD och partiets sympatisörer får ännu ett belägg för att media desperat griper varje halmstrå för att svartmåla partiet; undersökningar visar också att SD särbehandlas negativt i media. Här har vi precis fått se ett av de värsta övertrampen och ett veritabelt journalistiskt haveri.

Lars sa...

"...därför riskerar skandalen att kleta fast vid honom personligen på ett sätt som andra skandaler kring Sverigedemokraterna inte har gjort."

Den kanske allvarligaste skandalen under Åkessons ledning har väl varit Kaliber-infiltrationen i SDU. Och där blandades Åkesson in; han satt ju och bad om ursäkt för sitt beteende i direktsänd TV... Vad fick då det för effekt? SD ökade i opinionsmätningarna efteråt och tog sig sedan in i riksdagen...

Anonym sa...

Jag tycker debatten är viktig. Jag är nu lite för okunnig för att kunna säga när ett kvinnoförbund anses vara bildat eller inte...?

Om skälet endast varit att komma över drygt 1 million svenska enkronor, så synes det lite väl orutinerat att hänvisa till ett obildat kvinnoförbund. En hund ligger begraven...?

Att bekämoa SD tycker jag är rätt. Men att slå från sidan verkar ge dålig utdelning. Tyvärr tror jag medias skriverier ytterligare ökar SD:s siffror i opinionen . Och varfõr tror jag det...?

Mina argument är två.1. Alla partier har skandaler kring sig (och då väger en svårbevisbar fråga om SD:s kvinnoförbund inte särskilt högt).2. väljarna verkar inte längre gå på mediabilden (vilket beror på att vi nu har mer välinformerade väljare än någonsin tidigare).

Det finns bara ett sätt att mota Olle (SD) i grind. Möt SD i öppna debatter och fokusera på att bemöta deras kärnfrågor.
Kjell Eriksson

Anders H. sa...

Oerhört allvarligt för SD. Deras kärnfråga är om invandrare kostar pengar som tas från våra pensionärer.
Vad är en toblerone mot medvetet bedrägeri med bidrag?

Det här är ju relativt enkelt att kolla upp. Protokollen finns och är antedaterade. Stödbevisning i form av epost. Nu polissak. Antingen har killen förfalskat rubbet, eller så är det sant. Det var en del gruff runt SDs kvinnoförbund för några år sen och skriverier redan då att det var en kupp från personerna i ledningen.

Unknown sa...

Det omfattande fusket med föreningsbidrag exemplifieras ibland. För några år sedan uppmärksammades att några föreningar hade medlemmar som var ovetande om sitt medlemskap. Ett studieförbund hade hundar som gick i cirkel. (Bara en så sak.)

När det gäller SD så värderas kanske inte deras fusk efter samma mall som Juholts hyresaffär och annat. Frågan är rentutav om inte det som kan uppfattas som en negativ särgranskning av Sverigedemokraterna talar för partiet opinionsmässigt. Orättvisor i rapporteringen viktas ofta högre än de rapporterade felaktigheterna.

Visst är det skillnad på juridik och moral. Frågan är hur normalt det är i ett visst parti att använda juridiken som avledning för uppenbar omoral hos förtroendevalda.

Anonym sa...

Bidragspengar till riksdagskvinnor som grupp var motiverat en gång. Men i dag när platserna är i stort sett jämt fördelade är det inget annat än slöseri med skattemedel. Affären spär på bilden av ett allmänt vårdslöst handhavande och ovidkommande prioriteringar ned skattemedel. Och om media nu vill skapa en bild av sd som fifflare får de ha mer att komma med. Oavsett hur jag röstar skulle jag välja Åkesson om jag måste handla nästa begagnade bil av en partiledare / Pelle.

Sambou sa...

Vad är demokrati?????Pengarna som alla partier fått,kan använder på i partiets verksamhet,ungdoms eller gör något inom partiet.Varför just Sverigesdemokratern ska granskas.Jag är inte medlemm i SD och kommer aldrig att vARA.VI MÅSTE SLUTA SPELA FUL SPEL.NÄR SKA SVENSKA MEDIA TAR UPP RACISM OCH DISKRIMINERING AV SVARTA I SVERIGE.STRUCTURAL RACISM,SKA VI KLANDRA PÅ SVERIGES DEMOKRATERN FÖR DETT IDIOTISKA BETEENDE MOT SVARTA.
BLACKS SHOULD STOP LIVING IN DENIALS.SYSTEM DISCRIMNATE US AT ALL LEVEL.

Lars sa...

Åklagaren har nu kommit fram till SD inte gjort något fel och "spelat med öppna kort". Därmed faller Aftonbladets anklagelser om att Åkesson skulle ha skrivit under en "falsk ansökan" och varit en "bidragsfuskare" fullständigt. På Aftonbladet menar man nu att detta var "väntat". Fram kommer då en bild av att det här var en svartmålningskampanj från Aftonbladets sida, där den här uteslutne SD:aren blev användbar. Supervalåret har därmed inletts på smutsigast tänkbara sätt. Kommer media, och särskilt kvällspressen, att dra några lärdomar av detta, eller väntar ännu värre saker längre fram?

Anonym sa...


Nu klarlagt av åklagaren. AB har
inte brytt sig om att läsa de
ansökningar som SD lämnat in utan
förlitat sig på Assais interna
papper. AB behöver en kurs i elemen-
tär källkritik. Bloggare tar allt
på studs, hur fel det än blir.