2013-02-07

Göran Lambertz förlorade trovärdighet

Igår onsdag skrev justitierådet i Högsta domstolen och tillika tidigare justitiekanslern Göran Lambertz än en gåntg på DN Debatt om fallet Thomas Quick/Sture Bergwall. I artikeln argumenterar Lambertz för att det borde tillsättas en granskningskommission, bland annat med uppdrag att undersöka om det förekom manipulationer och annan oärlighet av polis och åklagare i utredningen av fallet Thomas Quick.

Det är många som menar att en granskningskommission borde tillsättas så snart de rättsliga processerna är avslutade. Själv argumenterade för en sådan redan för några månader sedan. Problemet ligger inte i om det skall tillsättas en kommission eller ej, utan vilka konkreta frågor en sådan kommission skall besvara. Om dessa frågor råder skilda uppfattningar. Generalsekreteraren för Sveriges advokatsamfund Anne Ramberg menar till exempel att även Göran Lambertz eget agerande i hans tidigare position som justitiekansler borde granskas.

I sin artikel återkommer Lambertz vid flera tillfällen till att Sture Bergwall kanske "faktiskt" är skyldig till de mord han anklagats för, även om han frias av domstolen. På ett sätt är Lambertz uttalande en självklarhet. Visst kan Sture Bergwall vara skyldig till morden på samma sätt som vilken annan person som helst - till och med du och jag - kan vara skyldig till morden. En rättsstat använder inte omvänd bevisföring. Ingen kan kräva av en medborgare att hen skall bevisa sin oskuld - bevisbördan ligger hos åklagaren.

Men Göran Lamberts försåtliga sätt att växla mellan att Sture Bergwall ska "betraktas som oskyldig" samtidigt som han diskuterar Bergwalls eventuella "faktiska skuld" rör till begreppen. Sture Bergwall blir oskyldig men ändå inte. Det blir som att jämföra äpplen med päron. I min värld kan juridisk skuld bara ställas mot juridisk oskuld. På samma sätt kan "faktisk skuld" bara jämföras med "faktisk oskuld".

Visst kommer frågan om Sture Bergwalls "faktiska skuld" att diskuteras under överskådlig tid - något annat vore orimligt med tanke på fallets enorma uppmärksamhet och allmänintresse. Visst har även ett justitieråd i Högsta domstolen rätt att delta i debatten. Men att utnyttja en rättighet är inte alltid det samma som att agera lämpligt. Göran Lambertz representerar i sin egenskap av justitieråd i Högsta domstolen rättsstaten. Att utifrån en sådan position och under pågående rättsprocesser offentligt spekulera kring en rättsligt friad persons "faktiska skuld" är omdömeslöst, på gränsen till oanständigt. Jag vidhåller min tidigare framförda uppfattning: Göran Lambertz har tappas så mycket trovärdighet i sin domargärning att han borde avgå från sin post som justitieråd i Högsta domstolen. 

9 kommentarer:

Anonym sa...

Detta är naturligtvis självklart och jag håller med dig. Samtliga morddomar är upphävda och Sture Bergwall måste anses inte bara juridiskt oskyldig utan även ur ett människorättsperspektiv oskyldig. Det är naturligtvis nonsens (alltså inte en självklarhet) och helt absurt att prata om att Sture Bergwall kan vara skyldig. Då kan vi lika gärna undra om Lambertz har alibi ... det är lika logiskt.
Du får ursäkta men det behöver man inte vara professor för att förstå. Det räcker med att vara läskunnig och läsa Europakonventionen och FN:s mänskliga rättigheter. Lambertz kränker Sture Bergvalls mänskliga rättigheter enligt FN och EU (Oskyldighetspresumtionen) och kan inte sitta kvar i HD. Detta är en fullständig skandal och det har fått pågå alldeles för länge utan att någon jurist sagt ifrån.
Min fråga är varför det juridiska etablissemanget inte går till försvar för Sture Bergwall och rättsstaten? Är det så att jurister i gemen i Sverige inte är överens med de mänskliga rättigheterna och oskyldighetspresumptionen? Vad lär man ut på de juridiska fakulteterna? Jurister borde försvara rättsstaten (om den nu är det) och inte falla in i kårandan och hålla tyst.

Stenis

Anders H. sa...

Första delen i DN:inlägget är ju vettig. Den andra delen är skriven av rättshaveristen Lambertz.

"För det andra handlar det om många personers yrkesheder."

Lika mycket som jag gillade Lambertz strama tjänstemannalinje tidigare när han stod upp för principer gentemot politiker, lika lite verkar han kunna släppa detta att han och hans vänner faktiskt är människor som gjort fel i något som liknar ett urspårat Stockholmssyndrom.

Anonym sa...

Och en kommission kanske också bör fundera något över att det kan vara 8 mördare som går fria. Vad betyder det för samhället och rättsväsendet?

Hans

Anonym sa...

Göran Lambertz förlorade allt förtroende när han som JK vägrade att föra till åtal de judefientliga disketter som försåldes vid Stockholms stora mosk'e.

Unknown sa...

Vad kommer att hända med Quicktrion? Borde inte dom åtalas för allt elände dom orsakat TQ?
Liksom Hitler såg sin chans när Weimarrepubliken skapades så såg dessa personer sin chans när en drogad mentalpatient började prata mer än han borde. Dom fick verkligen bingo och nyttjade det fullt ut.

Anonym sa...

Bör inte en medborgare benämnas hon istället för hen?

Unknown sa...

Quick-fallet
Skall man skratta eller gråta, det är frågan.
Ett samlat (osamlat?) rättsmaskineri har under många år utrett om Sture Bergwall har utfört ett antal mord. Thomas Quick döms, låses in och sedan släpps -efter ett frikännande.
Polis, åklagare, advokater i samlat trupp har kostat skattebetalarna miljontals kronor. Man kan undra om och vad är det vi betalar för. Vem borde sättas bakom lås och bom?
Sedan kommer överhuvudet själv Göran Lambertz, justitieråd i Högsta domstolen och tillika tidigare justitiekanslern i en debattartikel i Aftonbladet och förklarar att inget fel begåtts. Av någon. Detta gäller säkert också Quick/Bergwall som satt bakom lås och bom men blev frikänd.
Är det en hop klåpare som varit i farten? De borde ta ett ekonomiskt ansvar och sedan förpassas till något dagis på en avlägsen plats.
Under tiden borde Sture Bergwall få ett stort skadestånd. Mycket stort!
Kjell Hedlund Törböle

Anonym sa...

Självklart är Bergwall oskyldig. Och vem skulle vara orolig om denna oskyldiga människa blir granne med barn och barnbarn? Det skulle jag bli.

Anonym sa...

Nu var det ett tag sedan jag läste detta, men delar åsikten att skilja mellan "juridisk skuld" och "juridisk oskuld" å ena sidan och "faktisk skuld" och"faktisk oskuld" å den andra sidan delar jag.

Om inte annat är den distimktionen viktig. Men jag tycker man missat en annan poäng med Lambertz inlägg, som verkar betydligt mer relenvant. Nämligen, hur kunde han bli dömd överhuvudtaget om han är oskyldig...?

Jag ser inget fel i att frågan bottnas, eftersom den verkar vara just vad den är, dvs en rättsskandal. Dock verkar det ju som om Lambertz köper det aktuella rättsläget, dvs den om "juridisk oskuld". Men frågetecknet ligger kanske inte på sakfrågan som sådan..., den kan nog anses vara nog så viktig. Kritiken ligger kanske mer på om det är Lambertz som borde vara den drivande i frågan. Att som Leuf GW Persson tvärsäkert säga att Quick är oskyldig verkar för mig som att han fokuserar på "faktisk oskukd" och inte "juridisk oskukd", och då kan jag förstå att det hettar till, för det kan väl inte ens Leif GW veta, eller kan han det.....?
Kjell Eriksson