2013-02-21

Visst kan en journalist vara med i ett politiskt parti.

I dag skriver jag på Ajour angående Lars Adaktussons medlemskap i Kristdemokraterna och hans påstående att det inte är möjligt för en journalist att vara medlem i ett politiskt parti. Ett utdrag ur texten kan läsas nedan. Hela texten återfinns här.

Självklart är det möjligt att vara medlem i ett politiskt parti och samtidigt vara journalist.Jag tycker det är roligt att Lars Adaktusson nu tar steget från journalistiken in i politiken. Men han representerar en trist och omodern syn på journalistik och politik när han säger att det ”inte är möjligt” att kombinera journalistisk yrkesverksamhet med att vara medlem i ett politiskt parti. Mina argument är följande.

1) Den bästa samhällsjournalistiken och politiska journalistiken bedrivs av personer som är intresserade av och har ett engagemang för samhälleliga och politiska frågor. Sådana personer har också värderingar, känslor och åsikter i samhälleliga och politiska frågor – det följer naturligt med intresset och engagemanget. Värderingarna, känslorna och åsikterna finns där oavsett partimedlemskapet och försvinner förstås inte om journalisten slutar betala sin medlemsavgift. I Lars Adaktussons fall tycker jag till och med att hans trovärdighet som journalist ökar när han nu synliggör sina värderingar och sina åsikter.

2) I det nya medielandskapet är den ”opartiska” journalistiken konkurrensutsatt på ett helt annat sätt än tidigare. Mångfalden av nyhetskanaler och möjligheten att skaffa sig kunskap genom att själv googla runt på nätet blir för många medborgare fullgoda alternativ till den traditionella journalistiken. Den ”opartiske” journalisten riskerar att bli en ointressant ”view from nowhere” – en röst från ingenstans – som till exempel Jay Rosen från New York University har uttryckt det. Transparensen och genomsynligheten ersätter opartiskheten som vår tids objektivitet.

3. Om vi hävdar att en journalist inte får vara med i ett politiskt parti rör vi oss på sluttande plan. Får en journalist vara med i en miljöorganisation? I Greenpeace? Amnesty? Får en journalist gå i ett 1 maj-tåg? Eller vara med på ett 1 maj-möte? Hur vet vi då om journalisten är på 1 maj-mötet som deltagare eller som åskådare? Får en journalist vara med i en Facebook-grupp som driver en politisk fråga? Eller gilla något inlägg på Facebook som berör en politisk fråga? Eller delta i en politisk diskussion på Twitter? Får samhällskunskapslärare vara med i politiska partier? Hur gör vi med prästerna?


2 kommentarer:

Anonym sa...

Ulf! Det du beskriver och tydligen uppskattar, är receptet på den seriösa journalistikens undergång.

Enn Kokk sa...

Att journalister var medlemmar i något politiskt parti var betydligt vanligare förr, och de journalistrer som bevakade politik utgjorde inget undantag. Jag talar av egen erfarenhet, förvärvad bland annat under åren som först pressekreterare hos Socialdemokraterna, senare chefredktör för partiets tidskrift Aktuellt i politiken (s).

En uppenbar fördel för journaister med egen erfarenhet av politiskt arbete är att detta också gör det lättare för dem att se de korrekta mönstrren i det som synes ske.

Somliga ser ett förkastligt kompisskap i den här sortens känningar, men själv valde jag på den tiden då jag var pressekreterare, om man så vill megafon, ofta att släppa nyheter till journalister efter journalistiska profil, inte hans eller hennes partipolitiska preferens. Alltså kunde en stabilt borgerlig journalist få en nyhet från (s)-kansliet först av alla.