2013-02-15

Bryt tystnaden om USA:s drönarattacker!

I USA pågår en intensiv debatt om de s k drönarattackerna - obemannade militära flygplan som genom vapeninsats dödar människor som USA pekar ut som terrorister. Drönarattackerna uppskattas ha dödat  omkring 3 000 personer från juni 2004 till september 2012. Av dessa "var mellan 474 och 881 personer civila, varav 176 barn".

Drönarattackerna är problematiska ur åtminstone två perspektiv. För det första är det USA som utan insyn och rättslig prövning bestämmer vilka människor som skall dödas, ett dödande som oinbegriper civila liv och barns liv. För det andra genomför USA drönarattackerna på andra länders territorium. Vad kommer att hända om och när till exempel Ryssland eller Kina skaffar sig motsvarande resurser och börjar skjuta ihjäl vad man säger sig uppfatta som "terrorister" i New York, Washington eller någon mer avlägsen del av USA?

Den amerikanska debatten är i huvudsak fixerad vid att det ibland är amerikanska medborgare som dödas i drönarattackerna. Nyligen publicerade dokument visar att kriterierna för vilka som skall dödas är vaga och godtyckliga. Fixeringen vid amerikanska liv har fått den sydafrikanske ärkebiskopen och nobelpristagaren Desmond Tutu att i en artikel i New York Times ta bladet från munnen när det gäller USA:s skiljande mellan människa och människa: Do the United States and its people really want to tell those of us who live in the rest of the world that our lives are not of the same value as yours? That President Obama can sign off on a decision to kill us with less worry about judicial scrutiny than if the target is an American? 

Vid sidan av att kritisera USA för att värdera amerikanska liv högre än andra människors liv påminner Desomond Tutu om hur apartheid avhumaniserar förtryckaren lika väl som offret. Tutu varnar för att USA:s krig mot terrorismen underminerar det amerikanska samhällets moraliska standard och mänskliga väridghet: I used to say of apartheid that it dehumanized its perpetrators as much as, if not more than, its victims. Your response as a society to Osama bin Laden and his followers threatens to undermine your moral standards and your humanity

I riksdagens utrikespolitiska debatt tidigare i veckan valde utrikesminister Carl Bildt, om jag upfattade det rätt, att överhuvudtaget inte nämna de amerikanska drönarattackerna. Tystnaden uppfattar jag som en struts-strategi - genom att stoppa huvudet i sanden skapar man en föreställningsvärld att drönarattackerna inte finns eller att de åtminstone inte utgör något moraliskt eller säkerhetspolitiskt problem. 

I Socialdemokraternas just presenterade program för en svensk progressiv utrikespolitik - Om viljan finns - pekas drönarattackerna ut som ett folkrättsligt problem. Det är åtminstone en början. Men var finns engagemanget och kraften hos till exempel alla liberala ledarskribenter, som längst in i sitt hjärta ändå inte kann känna sig tillfreds med USA:s självsvådliga agerande med drönarattackerna och det dödande av människor - inklusive civila och barn - som följer i dess spår. Tystnaden är plågsam.

16 kommentarer:

Anonym sa...

Ett mycket, mycket större problem än drönarattackerna är att terrorister får fristad i områden otillgängliga för polisiära insatser.
De dödsfall av oskyldiga som förekommit beror helt och hållet på att terroristerna med förkärlek väljer att vistas bland civila.
Ulfs prat om att USA skattar amerikanska liv högre än andra motsägs direkt av dödandet av den amerikanske medborgaren Anwar al-Awlaki samt att amerikanska justitiedepartementet klargjort att det är legalt att döda amerikanska terrorister.

Bulten i Bo sa...

Ett mycket, mycket större problem än drönarattackerna är att terrorister får fristad i områden otillgängliga för polisiära insatser.

Så länge "terroristerna" befinner sig i "områden otillgängliga för polisiära insatser" kan de ju knappast utgöra något akut hot mot USA och sålunda kan inte insatser som riskerar oskyldiga barns liv motiveras med självförsvar.

"De dödsfall av oskyldiga som förekommit beror helt och hållet på att terroristerna med förkärlek väljer att vistas bland civila", jo, även påstådda terrorister plägar att t.ex. behöva införskaffa livsmedel i civlia affärer och att behöva tak över huvudet i civila bostäder.

Ska man tro denne vildsinte kommentator får väl alla Spånga-bor vara glada över att USA-drönare inte slog ut hela hyreshus i stadsdelen den tid då tre personer boebnde där vilka var uppsatta på landets terrorlista.

Anonym sa...

Tack Ulf!

Märkligt få som talar om drönare, trots de militärövningar i Norrbotten som förekom här.

Partierna borde lyfta upp detta angelägna ämne än mer.

Känns som drönarna är en föraning om hur krig kommer att föras till stora delar i framtiden, och det är viktigt att skapa opinion om detta redan nu.

Finns det till exempel någon organisation som driver på i detta? Ofog kanske?

Pierre
- med släkt i områden i Pakistan där drönare härjar

Anonym sa...

Bulten i Bos försvar av Islamsk terrorism och muslimska terroristers rätt till fredade tillhåll var inte helt oväntat, om man säger så!!

Bulten i Bo sa...

Man kan ju också tolka mitt inlägg som ett försvar för oskyldiga barns rätt att få slippa bli ihjälbombade bara för att det råkar befinna sig en terrorist i närheten.

Men visst, ska man kunna se sig själv i spegeln efter att ha skrivit ett inlägg som "anonyms" första i denna tråd, då är det ju inte helt otroligt att man mår bäst av att försöka skapa sig ett parallellt universum.

Anonym sa...

Märkligt att Bulten i Bo alltid är emot USA.
Att drönare bidrar till att säkra vår västerländska livsstil inkl. parlamentarisk demokrati är helt ointressant. Det viktiga är att hata USA!
Att vänstern på köpet blir "nyttiga idioter" i islamismens tjänst är tydligen inget problem...

Bulten i Bo sa...

Att drönare bidrar till att säkra vår västerländska livsstil, det är inte ofta längre som man ser sådana tokhögerinlägg.

Anonym sa...

Det allra märkligaste är väl ändå jämförelsen mellan Spånga och pakistanska/Afghanistanska bergstrakter.

Anonym sa...

Låt mig påpekat att barn i de pakistanska bergen inte" råkar" befinna sig i närheten av terrorister utan att det är en medveten taktik från terroristerna att placera sig i omedelbarbar närhet av nonkombattanter..

Anonym sa...

En liten freudiansk felskrivning när omedelbar blev till omedelbarbar. Men inte helt osökt.

Bulten i Bo sa...

På tokhögerfronten brukar det ju hävdas att det i Sverige springer runt en massa terrorister som åklagare och polis inte förmår producera bevis mot för att få dessa fängslade och dömda.

Ofta bor dom i hyreshus, så det vore ju kul att få höra om vår förment anonyma kommentator kräver att samma hyreshus barns liv är ett pris vi måste betala för "säkrandet av vår västerländska livsstil". Dvs, kan han tänka sig drönarattacker mot blåögda barn boende i Sverige?

Anonym sa...

Det blir inte lika fiffigt när terroristerna försett sig med bombförsedda micro air vehicles (MAV) och ger igen för år av drönaratacker.

Harry Schlager sa...

Om enbart upp till 800 är civila som dödas, då är ju majoriteten kombatanter!

Swedish Dissident sa...

Jättebra inlägg. Vi är inte överens beträffande mångkulturalism- och migrationfrågor men härvidlag är vi det.

Du sätter fingret på vad det handlar om: det är dels en humanitär aspekt som förbises, dels en suveränitetsrelaterad sådan, som de neokonservativa imperialisterna bortser från.

Anonym sa...

Floskler unlimited Swedish Dissident 10:39

Anonym sa...

..och gladast är islamisterna som hånler åt vår enastående tafatthet.