2013-02-17

Dagens Sifo: Miljöpartiet gynnas av mobilisering för en generös invandrings- och flyktingpolitik

I dagens Sifo-undersökning ökar Miljöpartiet med två procentenheter, från 9.0 till 11.0 procent, och är därmed i mätningen riksdagens tredje största parti. Det är troligt att Miljöpartiet gynnas av den fokusering på invandrings- och flyktingpolitik som präglat den senaste tidens debatt. Partier överhuvudtaget tenderar att gynnas av att deras profilfrågor dominerar den politiska dagordningen. Till en början tjänade Sverigedemokraterna på att invandrings- och flyktingpolitiken diskuterades flitigt. Miljöpartiets framgång kan vara ett uttryck för en mobilisering av väljare som brinner för en generös invandrings- och flyktingpolitk och värnar asylrätten.

Sverigedemokraterna minskar nu för andra mätningen i rad och ligger på 8.5 procent. Det är bara 2.8 procentenheter över valresultatet från 2010 på 5.7 procent.

För första gången någonsin i Sifo ligger Kristdemokraterna och Centerpartiet samtidigt under fyraprocentsgränsen, båda partierna får 3.6 procent. Det lär bli ett intressant Alliansmöte i Maramö om en vecka.

De tre rödgröna partierna får sammalagt 48.0 procent, mot Alliansens 42.4, vilket innebär ett övertag för de rödgröna på 5.6 procentenheter. Skillnaden mellan den rödgröna oppositionen och alliansregeringen har varit stabil under en längre tid nu.

En del borgerliga debattörer menar att det är fel att redovisa opinionen för de rödgröna partierna tillsammans, eftersom de inte utgör ett självklart regeringsunderlag. Här pågår en politisk dragkamp. Om de rödgröna partierna redovisas tillsammans framstår de informellt och visuellt som ett tänkbart regeringsunderlag. Om de rödgröna partierna redovisas var för sig framstår det som att det i praktiken inte finns något egentligt regeringsalternativ till Alliansen.

Alla stora medier väljer att redovisa opinionen för de rödgröna partierna tillsammans. Jag tycker det är ett helt riktig bedömning. Om allianspartierna efter valet 2014 är större än de rödgröna partierna talar allt för ett fortsatt borgerligt regeringsinnehav. Om de rödgröna partierna efter valet 2014 i stället är större än alliansen blir det med all sannolikhet så att Stefan Löfven får bilda regering. Den relativa storleken mellan alliansen och de rödgröna får i praktiken en avgörande betydelse. Dessa politiska realiteter känner medierna förstås till, och låter också dessa realiteter prägla rapporteringen av opinionsmätningarna.

6 kommentarer:

Olof Olsson sa...

Men vad tror du kommer hända - vilket just nu förefaller som det kanske mest troliga - att Rödgröna är större än Alliansen, men SD fortsätter vara vågmästare. Att Alliansen styr i minoritet är möjligt då de får med sig SD på det mesta, men är en Rödgrön minoritsregering med passivt stöd från SD ens möjlig (alldeles bortsett från att det vore idelogiskt högst problematiskt)? Måste inte Rödgröna skramla ihop 175 mandat för att kunna regera?

Anonym sa...

Va väldigt tysta sd mobben är nu när det går sådär för sd igen.

Lars sa...

"Va väldigt tysta sd mobben är nu när det går sådär för sd igen."

Jag tror inte att "SD-mobben" är särskilt besviken över siffror kring 9 % i en Sifo-mätning (för att relatera till valet 2010 så fick SD 3,8 % i den sista Sifo-mätningen), även om de backat obetydligt. I andra mätningar ökar dessutom partiet. Hursomhelst gör nog Ulf en lite vågad analys av en enskild mätning. I undersökningar om vilka partier som har "bäst politik" i invandringsfrågan brukar MP knappt ha ett mätbart stöd, så det vore ju rätt osannolikt att de skulle gynnas när den frågan är aktuell.

Bulten i Bo sa...

Lars kanske glömde att tillägga att tillägga att i undersökningen om "vilka partier som har 'bäst politik' i invandringsfrågan" ställdes frågan enkom till de som hade sagt sig anse att invandringsfrågan är den viktigaste frågan i valet. Att SD gör bra ifrån sig i den gruppen är kanske inte så konstigt.

Lars sa...

"Lars kanske glömde att tillägga att tillägga att i undersökningen om "vilka partier som har 'bäst politik' i invandringsfrågan" ställdes frågan enkom till de som hade sagt sig anse att invandringsfrågan är den viktigaste frågan i valet. Att SD gör bra ifrån sig i den gruppen är kanske inte så konstigt."

Det stämmer inte. Den undersökning du tänker på är väl YouGovs medan jag utgår från undersökningar där frågan ställs till ett representativt urval för valmanskåren. Det är väldigt få partier som då får ett starkare stöd i invandringsfrågan än de har i partisympati, varav SD är klart starkast med ett stöd kring 20-25 %, men även FP (efter språktestutspelet) och V har funnits med där. Är det något parti som verkar mobilisera "flyktingkramarna" så är det alltså V och inte MP.

Lars sa...

Här kan "Bulten" ta del av en undersökning (där SD har 24 % av svenska folket bakom sig i invandringsfrågan) som presenteras av Sören Holmberg:

http://www.svtplay.se/klipp/170174/almedalen-2012-pers-horna-smapartiernas-overlevnad