2011-11-01

Borgerlig splittring bakom Sveriges nej-röst i Unesco?

Uppdaterat onsdag kl 18.10 - se nederst i texten!

FN:s organ för utbildning, forskning och kulturfrågor - Unesco - beslöt igår att uppta Palestina som fullvärdig medlem. Majoriteten bakom beslutet var stor. Av de 173 FN-stater som deltog i omröstningen röstade 107 ja, 52 avstod och endast 14 röstade nej. En av dessa endast 14 stater som röstade nej var Sverige.

Hur kunde det bli så? Utrikesminister Carl Bildt har ju uppfattats som en av de skarpaste Israelkritikerna och förespråkare för den palestinska saken inom EU. Nu röstade Sverige i stället på samma sätt som Tyskland och Holland, medan flertalet EU-stater i stället röstade för (t ex Frankrike och Spanien) eller avstod (t ex Danmark, Italien och Polen). Norge röstade för Palestinas medlemskap.

En viktig förklaring är att den borgerliga alliansregeringen är djupt splittrad i frågan om Palestinas framtida status i FN. Centerpartiet har uttalat sig positivt till att Sverige i FN skall erkänna Palestina som en självständig stat, Kristdemokraterna är tveksamma, Moderaterna duckar och Folkpartiet har sagt entydigt nej. Så argumenterade t ex Jan Björklund och Birgitta Ohlsson i en debattartikel nyligen med emfas för att Sverige inte skulle erkänna Palestina.

Det är just Birgitta Ohlsson som leder den svenska Unesco-delegationen och den svenska röstförklaringen har publicerats av utbildningsminister Jan Björklunds kansli. I förklaringen sägs: Vår röstning om dagens resolutionsutkast har att göra med dess tidpunkt, inte dess innehåll. Det bör ses i perspektivet av hur angeläget vi anser det vara att nå en tvåstatslösning inom den tidsram som fastslagits av Kvartetten (EU, FN, Ryssland och USA). Den föregriper inte på något sätt Sveriges ställningstagande om frågan om Palestinas status tas upp i FN:s generalförsamling.

Utrikesminister Carl Bildt har således valt att abdikera i frågan. Man kan undra varför. Kanske är det så här: Inom ett par veckor förväntas frågan om Palestinas medlemskap i FN komma upp till omröstning i säkerhetsrådet. Där förväntas USA lägga in sitt veto. Då kommer frågan i stället till generalförsamlingen, som får rösta om huruvida Palestina skall erkännas som en stat men utan att formellt upptas som medlem i organisationen (en stat kan upptas som medlem i FN endast efter rekommendation från säkerhetsrådet). En sådant utfall brukar kallas för Vatikanstatslösningen, eftersom Vatikanstaten är en av FN erkänd stat med representation i FN-organ, men utan att vara formell medlem av organisationen.

För en sådan tolkning talar formuleringen i röstförklaringen om att den svenska röstningen inte "på något sätt" föregriper Sveriges ställningstagande om frågan om Palestinas status tas upp i FN:s generalförsamling. Omröstningen i generalförsamlingen är mycket viktigare än omröstningen i Unesco, eftersom ett erkännande av generalförsamlingen ger Palestina en plats i alla relevanta FN-organ. Kanske vill Carl Bildt koncentrera sina krafter på den omröstningen, och som eftergift låta folkpartisterna driva symbolpolitik i den mindre viktiga Unesco-omröstningen. Kanske hade Bildt trott att fler än endast 14 stater skulle rösta nej, och att utpekandet av Sverige därför inte skulle bli lika starkt.

Symbolpolitik är också politik. Nu står Sverige som en av endast 14 medlemsstater i FN som röstade emot Palestinas medlemskap i Unesco. Shame, really shame. Jag förutsätter att Socialdemokraterna inte varit informerade om regeringens beslut och att dess utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin nu går ut med ett starkt fördömande av regeringens agerande. Nu krävs en bred och kraftfull opinionsbildning för att få Carl Bildt att i den kommande omröstningen i generalförsamlingen rösta ja till ett erkännande av Palestina.

*


Uppdatering tisdag kl 16.55: UD-källor uppger för TT att utrikesdepartementet blev överkört i frågan om att rösta nej till palestinskt medlemskap i FN-organet Unesco. UD hade förespråkat att Sverige skulle lägga ned sin röst i omröstningen och inte rösta nej.

Regeringen är djupt splittrad i frågan. Centerns utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren säger till TT att hon hade välkomnat ett annat beslut.

Socialdemokraternas Urban Ahlin skräder inte orden. Han säger till TT att regeringen "fullständigt nedmonterar det goda anseende som Sverige haft i Mellanöstern".

Den samlade bilden blir ytterst trist. En splittrad alliansregering låter inrikespolitiska styrkeförhållanden styra Sveriges agerande i en viktig omröstning i FN. Sverige hamnar tillsammans med en handfull stater på den förlorande sidan och omvärlden undrar vem och vad som egentligen styr svensk Mellanösternpolitik.

Uppdatering onsdag kl 18.10: Lyssna gärna på debatten i Studio Ett i dag onsdag mellan utrikesminister Carl Bildt och Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin. Carl Bildt har inte sin bästa dag - uppenbart frustrerad och grinig över den debatt han nu fått på halsen. Han går till angrepp mot palestinierna för att de driver frågan i FN, i stället för att sitta och vänta på att EU lyckas ordna så att nya fredsförhandlingar kan komma igång. Carl Bildt är naturligtvis lojal med regeringens beslut att rösta nej, men ljudet av hans tandagnisslan tränger obönhörligt fram genom etern.

12 kommentarer:

Guardian sa...

Instämmer. Resonemanget verkar högst sannolikt.

Undras om vi får en magsur kommentar från Svensk Israelinformations Lisa Abramowicz om svensk ”Plakatpolitik” även i detta fallet...

Anonym sa...

Ett svårbegripligt och pinsamt beslut att Unesco godkände på måndagen den inte än existerande staten Palestinas ansökan om medlemskap.

Anonym sa...

Men, det finns ju ingen stat som heter Palestina. De organisationer som gör anspråk på att bilda denna stat har uppenbart målet att undanröja Israel...

Anonym sa...

Men frågan är vilken palestinsk stat som UNESCO röstade om?
Den inte utropade som leds av en administration på Västbanken med en president utan mandat från ett val eller den inte utropade i Gaza där Hamas och Islamiska Jihad styr och tävlar om vem som kan skicka flest raketer mot Israel.
Eftersom man inte vet vilket så var det klokt av Sverige att rösta nej.

Sven Tycker sa...

Du Anonyma person har fel. Palestinierna har för länge sedan erkänt staten Israel. Vad man däremot vägrar erkänna är den JUDISKA staten Israel. Dvs man erkänner att det finns en Israelisk stat. Däremot accepterar man inte att denna ska vara just en judisk stat där andra innevånare (muslimer och kristna) ska vara en andra klassens medborgare.

Jag skäms över den folkpartistiska inställningen. I kampen för en tvåstatslösning ska alltså bara den ena staten accepteras?

Anonym sa...

Man kan tänka sig en sämre samling stater som Sverige hamnar tillsammans med: Kanada, USA, Holland, Tyskland, Tjeckien.

Dessa mina minsta bröder sa...

citat”- Det Unescos generalförsamling har gjort är en rätt farlig symbolhandling, för det blir ju inte en mer palestinsk stat på grund av den här omröstningen. Däremot riskerar det nog att försvåra möjligheten att nå fram till ett fredsavtal, säger Jan Björklund till TT.
Vilken dålig retorik "farlig symbolhandling som försvåra möjligheten att nå fram till ett fredsavtal" Idag meddelar Israel att man tänker bygga 2 000 nya bosättningar i Västbanken. Det är inte en symbolhandling utan "facts on ground" som verkligen försvårar ett fredsavtal. Om Ulf tillåter länkar jag Unesco och Palestina

LeoG sa...

Väl skrivet som vanligt Ulf!

USA styrs av AIPAC eftersom de öser in så mycket pengar i partibidrag på bägge sidor. Så att hamna i samma kategori som USA i just den här frågan känns ruskigt obehagligt!

Israel vägrar lyda FN. De går sin egen väg hela tiden och överträder befogenheter i parti och minut för man räknar alltid med USA:s stöd.

Jag mår illa som svensk över att behöva stå för att mitt land röstade för detta. Det hade varit bättre att lägga ner rösten som Storbritannien gjorde om de inte kunde komma överens. Men att stödja rättshaveristerna och mytomanerna i Israel känns förfärligt och det är inget som gagnar fredsprocessen, snarare tvärtom.

Dessutom har ju utrikesminister Bildt vägrat ta parti för oppositionen både i Egypten och Libyen så visst har Ahlin en poäng här. Sveriges anseende i mellanöstern är allt annat än bra.

P. Larsson sa...

Jag trodde inte att jag någonsin mer skulle kunna känna mig stolt över Sveriges mellanösternpolitik.
Nu gör jag det.
Det är glädjande att hela regeringen(vilket Reinfeldt gjort klart) står bakom rösten i UNESCOS generalföramling.

Också bra att de övervintrade tjänstemännen på UD från Åströms och Schoris dagar körts över.


"Palestina" är ingen stat utan två separata områden som näst intill ligger i krig med varandra och har inte i FN att göra.

Anonym sa...

Eftersom jag använder mig av Disques på ett flertal sajter för att bli inloggad uppträder jag här som "anonym" med öppet visir. Det finns all anledning att starkt kritisera, att Folkpartiet med sin okritiska inställning till all israelisk politik, får avgöra Sveriges inställning till palestinskt medlemskap i Unesco. Det borde vara Carl Bildt - inte Jan Björklund - som ansvarar för den svenska linjen. Övriga Norden - och FN - har anledning att ömsom förvånas, ömsom kritisera Sveriges avvikande ställningstagande. Och vårt rykte i arabvärlden har med all sannolikhet skadats.
Rättelse: Unesco var det väl
Med vänlig hälsning

Sven-Eric Forsén
Mellingeb.8
Spånga

Jan Holm sa...

Skont att se att Sveriges ( Folkpartiets ) rost , saknar betydelse for utgangen av rostningen.

Anonym sa...

Carl Bildt må ha trampat i klaveret då och då,men har i mellanösternpolitiken haft en realistisk inställning.Hoppas bara att han fortsätter med det.Birgitta Ohlsson med sin vapendragande major har skämt ut Sverige ordentligt när det gäller svensk utrikespolitik och då främst när det gäller Mellanöstern!
Det palestinska folket har hittills fått utstå oerhörda lidanden och har rätt att kräva full upprättelse.
Det är förvånansvärt med hur lite vishet världen styrs!
E