2011-11-27

Hur skall det gå för nya, "socialkonservativa" Sverigedemokraterna?

Sverigedemokraterna har fått stor uppmärksamhet i samband med sina landsdagar i Göteborg i helgen. Diskussionen har främst kretsat kring Sverigedemokraternas nya principprogram, där partiet nu definierar sig som socialkonservativt och där nationalismen får en något mer tillbakadragen plats. Beslutet togs inte utan vånda - vart fjärde ombud ville att förslaget skulle återremitteras.

Sverigedemokraternas syfte med att definiera sig själv som socialkonservativt och tona ned nationalismen är att göra partiet mer attraktivt för den helt dominerande del av väljarkåren som inte tycker att invandringspolitiken är så viktig att den påverkar deras partival och som i stället stöts bort av Sverigedemokraternas råa retorik och främlingsfientlighet. Men för att lyckas med denna strategi måste Sverigedemokraterna ställa sig i spagat. Ett ben måste finnas kvar i den främlingsfientliga mylla där en stor del av partiets väljare och sympatisörer har sin hemvist och för vilken invandringspolitiken är den helt avgörande frågan. Ett ben måste röra sig bort från invandringsfixeringen och i stället ta fäste i traditionella kristdemokratiska terränger där en stark och omfattande stat tillgodoser medborgarnas behov av ett skyddsnät vid t ex sjukdom och arbetslöshet.

Kommer då Sverigedemokraterna att lyckas med sin strategi? Vilka är partiets förutsättningar att inte bara bibehålla sina väljare utan också kunna växa ytterligare? Det som talar för att den nya kostymen kommer att vara funktionsduglig är att de svenska Kristdemokraterna inte har hållit sin plats på den socialkonservativa delen av den politiska spelplanen. I sin iver att hålla samman Alliansen har Kristdemokraterna tvingats till långtgående kompromisser och inte skördat några framgångar i sina paradfrågor. Även Moderaternas ändrade kurs mot en liberal mitt innebär att det finns ett politiskt utrymme för en socialkonservativ strömning i svensk politik i dag. Sverigedemokraterna har en mycket skicklig partiledning - om det sedan är tillräckligt för att sköra politiska poäng och vinna väljare är en annan sak.

Det som talar mot att Sverigedemokraterna kommer att lyckas är att partiet även fortsättningsvis kommer att tvingas tala mycket invandringspolitik för att inte demobilisera sina kärnväljare. De övriga riksdagspartiernas isoleringsstrategi mot Sverigedemokraterna har hittills varit mycket framgångsrik, och ingenting tyder på att de tänker överge denna strategi bara för att Sverigedemokraterna börjar kalla sig socialkonservativt. Sverigedemokraterna tycks inte heller ha skördat några frukter av Socialdemokraternas opinionsras. Håkan Juholt kanske inte personifierar kampen mot Sverigedemokraterna lika starkt som Mona Sahlin gjorde (men vem gör det?), men i sak har hans linje varit solklar. De S-väljare som - åtminstone tillfälligt - övergivit partiet tycks snarare ha sökt sig till V och MP eller t o m till M.

Mycket klokt har skrivits om Sverigedemokraterna och socialkonservatismen, bl a av Vänstra Stranden, av Andreas Johansson Heinö och av Mats Lindberg. Den som vill kan också lyssna på ett samtal i P4 Extra där Marie Demker och Jimmie Åkesson medverkar.

7 kommentarer:

D H sa...

Bjereld - intellektuellt oärlig
"Sverigedemokraternas råa retorik och främlingsfientlighet"

Guardian sa...

Tja, Sverigedemokrater och Kristdemokrater kan ju enas i sitt Israelstöd, alternativt aversion mot muslimer – annars så känns det inte så stärkande att försöka slåss om KD:s krympande bit av väljarkåren, nu knappa 4 %...

gugl sa...

Mer bekymmersam i längden är nog SDs "tillbaka till folkhemmet"-retorik. Med S lamslaget och en allvarlig kris runt hörnet kan det bli lockande för besvikna sossar.

Josef Fransson sa...

För sakens skull skall påpekas att endast 18,nånting % röstade på avslag/återremiss! Ca en femtedel m.a.o.

Ulf Bjereld sa...

Josef: Det var så vitt jag vet 40 av 159 röstberättigade ombud som röstade för återremittering, d v s drygt 25 procent. Du tänker kanske på den efterföljande omröstningen där bifall till programmet ställdes mot avslag.

Olof sa...

Jag tror det kan finnas ett visst politiskt utrymme kring socialkonservativa frågor, även om SD även framgent lär få sina flesta röster på mer eller mindre öppen främlingsfientlighet och sin invandringspolitik.

Hoppet står väl främst till att partiföreträdarnas låga kompetens skall skrämma bort väljarna, alternativt intern splittring och maktkamp. Det var väl främst dessa skäl som gjorde att Ny Demokrati till slut imploderade.

Jan Holm sa...

Just att Mona Sahlin, i sin iver att behaga medierna,kom att personifiera kampen mot SD, gjorde att sossarna tappade många väljare.