2011-09-01

Carl Bildt: Kommer Sverige att erkänna Palestina?

Uppdaterat 2 september. Noterar att Ove Bring, Sveriges mest ansedde professor i internationell rätt och med en oomtvistad integritet, på DN Debatt idag också argumenterar för att Sverige nu måste erkänna Palestina. Artikeln kan läsas här.

*

I dag skriver jag på SvD Brännpunkt om varför det är dags för Sverige att erkänna Palestina nu. Ett utdrag ur artikeln kan läsas nedan. Hela artikeln kan läsas här.

Inom några dagar förväntas den palestinska myndigheten utropa Palestina som en självständig stat. Utspelet kombineras med en ansökan om medlemskap i FN för staten Palestina. Nu på fredag möts EU:s utrikesministrar som är djupt splittrade i frågan om huruvida man skall erkänna den palestinska staten. Sveriges utrikesminister Carl Bildt har hittills duckat i frågan.

Utropandet av den palestinska staten har föregåtts av ett långvarigt dödläge i fredsprocessen mellan israeler och palestinier. I protest mot att Israel vägrat stoppa utbyggnaden av illegala bosättningar på de ockuperade områdena Västbanken och östra Jerusalem har palestinierna bojkottat alla formella fredsförhandlingar. Samtidigt har de två största palestinska organisationerna, Fatah och Hamas, enats om att upprätta en interimistisk palestinsk samlingsregering med uppgift att genom föra fria val i hela Palestina. Tidigare i år har den internationella valutafonden (IMF) efter en granskning klargjort att den palestinska myndigheten nu är fullt kapabel att hantera ekonomin hos en oberoende palestinsk stat.


EU kommer sannolikt inte att lyckas enas i frågan om ett erkännande. På samma sätt som vid erkännandet av Kosovo kommer de enskilda medlemsstaterna att gå sina egna vägar. Socialdemokraterna har en lång tradition av att bejaka såväl det judiska som det palestinska folkets rätt till självbestämmande och en egen statsbildning. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin har vid flera tillfällen sagt att Sverige bör gå i täten för ett erkännande, när den palestinska staten väl utropas. Det finns skäl att tro att Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att gå i samma riktning.

Men utrikesminister Carl Bildt (M) har hittills valt att inte på något sätt klargöra den svenska ståndpunkten i frågan. Det är dags för Carl Bildt att bryta tystnaden och svara på frågan: Kommer Sverige att i FN stödja palestiniernas ansökan om medlemskap och erkännande av den palestinska staten?

8 kommentarer:

Anonym sa...

Det vore i sanning högst anmärkningsvärt om Sverige (och resten av Europa) erkände en stat i vars samlingsregering en av USA och EU terrorstämplad organisation,ingår.
USA´s veto i Säkerhetsrådet mot ett FN-medlemskap för en dylik palestinsk stat kan tas för givet.

Lise Blomqvist sa...

Det är bra och välkommet att någon trycker på för Palestina. Ser att detta också uppmärksammas på SvD:s hemsida. Mera, mera!!

Bulten i Bo sa...

I skrivande stund har SvD-artikeln 293 kommentarer och i stort sett hela Hasbara-handboken har nu dumpats på SvD:s server.

Mina personliga favoriter bland de folkrättsligt mycket relevanta argumenten är "Palestinierna har inte fått några nobelpris" samt "Din dator skulle inte fungera om inte Israel fanns" klarades av på ett mycket tidigt stadium.

Ett förslag, kan inte någon datorkunnig person konstruera ett "Hasbara-bingo" där alla floskler finns samlade och som man kan ha och pricka av varje gång man läser ett kommentarsält på en artikel som berör Palestina-konflikten?

A-K Roth sa...

Skickar detta till både bloggen och SvD:

Med allt våld som fortgår, var detta förslag om villkorslöst erkännande av ett nyetablerat Palestina ett vågat debattinlägg.

Hur kommer detta nya land att fungera? Många anser ett erkännande riskabelt av olika orsaker, med den största faran att det skulle bli krig på alla fronter om en fred inte förhandlats fram innan.

Några reaktioner till påståenden:

"...(villkoret är inte uppfyllt, eftersom det ytterst är Israel som genom ockupationen kontrollerar Västbanken med östra Jerusalem och gränserna till Gaza)..."

Ja, till följd av våldsam aggression. I Gaza är det ytterst Hamas som kontrollerar, till följd av en blodig kupp och våldsam aggression som blommade när Israel släppte kontrollen och forts¨åtter idag. Hamas grepp om Gaza är ingen benign kontroll av den sort som avses. Hur blir det med kontrollen när IDF lämnar VB? Jag tror det blundas ordentligt.

"...I protest mot att Israel vägrat stoppa utbyggnaden av illegala bosättningar på de ockuperade områdena Västbanken och östra Jerusalem har palestinierna bojkottat alla formella fredsförhandlingar..."

Det vore nog att anta för mycket om palestinska motiv. Palestinska styret har alltid haft chansen att stoppa våldet och sätta sig vid förhandlingsbordet. Byggstoppet på VB under nio månader ledde inte till att PM satte sig vid något förhandlingsbord. Man lade i stället till nya villkor, lade till Östra Jerusalem medan man fortsatte att bryta mot ingångna fördrag, bl.a. att stoppa indoktrinering och uppviglingar.

"...Som Pål Wrange, docent i folkrätt och tidigare folkrättsrådgivare på UD, visar i en artikel på Newsmill (28/7 2011) vore ett svenskt erkännande folkrättsenligt, givet att palestinierna har lyckats skapa en enhetlig regering för både Västbanken och Gaza..."

Om det samordande styret VB/Gaza är "enhetligt", måste man ju anse att även Fatah är med på dödsskjutningarna av civila bilister och raketterrorn från Gaza? Folkrättsenligt att enhetligt begå brott mot mänskligheten?

Utövas det någon nödvändig och acceptabel kontroll under Hamas styre i Gaza? Jag ser det inte. Hoppar vi inte ur startgroparna för tidigt om vi kräver erkännande av en stat vars framtida styrande nu idag (Fayyad m.fl. undantagna) terroriserar sitt grannland och har deras ultimata utplåning i sina stadgar.

Angående Pål Wrange på Newsmill, var hans artikel svar på detta från Göran Lysén,

http://www.newsmill.se/artikel/2011/07/19/folkr-ttsprofessor-fn-saknar-grund-f-r-att-erk-nna-palestina

som bör läsas för balans.
Göran Lyséns svar till Wrange kommer här:

http://www.newsmill.se/artikel/2011/08/01/det-finns-ingen-palestinsk-stat-att-erk-nna

Slutklämmen var intressant: "...Om jag har förstått Wrange rätt (?), så rekommenderar han alltså FN att grunda sig på en hägring, dvs. Palestina såsom stat i nuvarande bristfälliga tillstånd, men med förhoppningen dock om att hägringen skall materialisera sig någon gång i framtiden. Om detta är 2000-talets folkrätt, så betackar jag mig för den och finner det som en ärebetygelse att i detta sammanhang få bli kallad "antikverad"!..."

Harry Harrysson sa...

Eftersom en marsch till FN i stället för att förhandla fram en lösning enligt Oslo, omedelbart bryter Osloavtalet vore det faktiskt klyftigt om fler tänkte till.
Palestinierna får en avsevärd mängd vatten från Israel enligt Oslo.
IMF som berättar att palestinierna "har ekonomi" - där de flesta glömmer villkoret ISM nämnde att det totalt beror på gott ekonomiskt förhållande med Israel, annars går det åt skogen.

Och många andra saker som - om palestinierna går till FN innebär att de får ungefär samma förhållanden som en syrisk bonde - Gahrton klämde ut en skröna, som en elakartad böld, se sakliga kommentarer på http://israelisverige.info/?p=7912

Ulf Bjereld sa...

Noterar att Ove Bring, Sveriges mest ansedde professor i internationell rätt och med en oomtvistad integritet, på DN Debatt idag också argumenterar för att Sverige nu måste erkänna Palestina. Artikeln kan läsas här: http://www.dn.se/debatt/sverige-maste-erkanna-palestina-som-egen-stat

A-K Roth sa...

Om Ove Bring är den mest ansede i sin nisch är väl diskutabelt, i betraktarens öga. Det blir partipartiskt. FN har i alla fall bedömt annorlunda än Bring i en fråga om internationell rätt och sagt att bordningen av Israel på intenationellt vatten var laglig.

BR sa...

Enligt NYT har Palmerkommissionen;säkerligen efter att ha konsulterat internationella experter på folkrätt, kommit fram till att Israels blockad av Gaza är "legal and approriate".Det anser även professor emeritus i folkrätt Göran Lysén medan folkrättsexperterna Obe Bring och Marc Klamberg hävdar motsatsen vilket reser en del frågetecken.

Om nu Palestina utropar sig som en stat så uppstår situationen att denna stat kommer att vara utsatt för en israelisk sjöblockad som är legal eftersom terrorstämplade Hamas kommer att ingå i regeringsunderlaget.

Detta i sin tur kommer att hämma den nya statens handelsutbyte, finansmarknad och rätt till oomstritt territorialvatten.
Fullständigt självklart att Sverige och resten av EU-staterna inte skall erkänna en sådan nation.

/BR