2011-01-07

P 1 Morgon och Sverigedemokraternas prat om "svenska värderingar"

Kent Ekeroth, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, har anklagat en annan riksdagsledamot, moderaten Abdirizak Waberi, för att inte ha "svenska värderingar". Ekeroths angrepp uppmärksammades i dagens P 1 Morgon, där programledaren (ca 1.40 in i inslaget) valde att själv ta över Sverigedemokraternas språkbruk och fråga Waberi: Så på vilket sätt har du svenska värderingar?

"Svenska värderingar" är ett omstritt begrepp, för att uttrycka det milt. Därför kan inte en Public service-redaktion som P 1 Morgon okritiskt använda det i sina intervjufrågor. Vad skulle Waberi ha svarat? Om han accepterat frågan och börjat motivera på vilket sätt hans värderingar var "svenska" så hade han bidragit till att ge legitimitet åt begreppet "svenska värderingar". Om han i stället hade svarat att hans värderingar inte var "svenska" utan kanske "demokratiska" eller något annat så hade han gett Sverigedemokraterna rätt i att han inte hade "svenska värderingar". Programledaren ställde Waberi i en frågesituation motsvarande: Har du slutat slå din fru - var vänlig svara ja eller nej.

En rimligare ingång i inslaget hade varit att konfrontera Sverigedemokraternas Mikael Jansson (s0m också medverkade i inslaget) med begreppet "svenska värderingar" och bett honom precisera vad han egentligen menar. Därefter kunde Waberi fått möjlighet att kommentera Mikael Janssons kritik av hans värderingar, utan att dessa värderingar beskrivits som "svenska" eller "osvenska". Nu kom i stället debatten att styras av Sverigedemokraternas språkliga villkor.

"Svenska värderingar" är - för att uttrycka det milt - ett märkligt begrepp. Vad skiljer t ex "svenska värderingar" från "norska värderingar" eller "tyska värderingar"? Vem skall ha rätten att bestämma vilka värderingar som är "svenska" och vilka värderingar som inte är det? Värderingar är individuella och inte knutna till en specifik nationalitet.

En värdering som däremot har mycket starkt fäste i den svenska nationen är den om jämlikhet och alla människors lika värde. Det skulle inte skada om Sverigedemokraterna började ta den "svenska värderingen" (för att använda Sverigedemokraternas eget språkbruk) på lite större allvar.

13 kommentarer:

Anonym sa...

"En värdering som däremot har mycket starkt fäste i den svenska nationen är den om jämlikhet och alla människors lika värde."

Då är väl du och SDs Mikael Jansson helt överens? För den som lyssnar på hela debatten framgår det att det är just denna värdering som SD anklagar Waberi för att inte dela.

Om man sedan kallar det en "svensk värdering" eller "en värdering med starkt fäste i den svenska nationen" kan göra detsamma.

Vad menar du förresten med "den svenska nationen"?

Andreas sa...

Ditt avståndstagande från sverigedemokraternas ståndpunkt (att det finns en enkelt identifierbar homogen kultur som alla medborgare måste dela) blir minst lika problematisk som sverigedemokraternas, i synnerhet om vi avser "är" och inte "bör" ...
Är värderingar verkligen INDIVIDUELLA? Bestämmer vi fritt, varje enskild individ, vilka värderingar vi ska ha?
ELLER är det så att vi lever i en kultur, blir påverkade av media, religion, vår historia, och andra sociala kontexter?
Jag är ganska övertygad om att du likt jag menar att det senare är mer korrekt
MEN ditt stora behov av att ta avstånd från sverigedemokraterna gör att du intar en naiv liberal position (tonåriga, manliga liberaler har ofta synsättet att allt är invididuellt in absurdum).

Anonym sa...

Du säger att det är fel att tala om "svenska värderingar", men har inget emot att tala om den "svenska nationen".
Är inte det dubbelmoral?

Anonym sa...

SLutsats: Värderingar är alltså något som någon annan bestämmer att man har. Intressant, på min ära.

Castor

Anonym sa...

http://www.dn.se/debatt/sverige-har-varldens-mest-avvikande-folk

Anonym sa...

http://www.sweden.se/eng/pages/Sverigebilden-20/Unika-varderingar-ger-en-unik-position/
Finns tydligen svenska värderingar, för övrigt är väl Ulfs blogginlägg bevis på en annan svensk paradgren, man skall inte förhäva sig.

Emmie sa...

En vacker dag kommer SD att konsultera de vetenskapliga fakta som sociologer, etnologer och antropologer, samt givetvis statsvetare ställt samman om vad svenska värderingar är. Observera det uteblivna citattecknet.

Detta med svenska värderingar är alltså i själva verket en mycket lätt uppgift att presenterara i tabeller och diagram. Givetvis schematiskt och generaliserande relativt tex tyska, eller arabiska värderingar, men icke desto mindre korrekta. Eller har Saudiarabien inte heller kulturella särdrag, herr Bjereld?

Men att SD beter sig amatörmässigt, där är vi eniga. Det är det många som är glada för...

Ulf Bjereld sa...

Anonym 8:04 respektive 9:26: Jag har inga bekymmer med begreppet "nation" om vi ser nationen som ett historiskt faktum och inte som en essens.

Andreas: Du blandar ihop frågan om vilka värdringar jag som individ omfattar/ansluter mig till med frågan om varför jag omfattar/ansluter mig till dessa värderingar.

Emmie: Att olika värderingar omfattas av många eller få svenskar gör inte dessa värderingar till svenska eller osvenska.

Emmie sa...

@Ulf B

Det har gjorts systematiseringar av detta, i många fall, svenska och utländska studier. Generella värderingar presenterade i diagram och tabeller, många statsvetenskapliga. Det kan ändå inte vara okänt för dig? Naturligtvis kan man inte ställa som krav att alla värderingar skall gälla alla människor i ett land, men dessa presenterar givetvis begripliga skillnader mellan länder, även mellan Sverige, Finland och Norge, tex.

Så vi får väl anta att du anser att det heller inte finns några Saudiska värderingar?

Emmie sa...

@ PS till förra.

Henrik Oscarsson om Rokeach tex
http://www.henrikoscarsson.com/2009/06/manskliga-varderingar-1.html
tex

http://www.acrwebsite.org/volumes/display.asp?id=11310

Ulf Bjereld sa...

Emmie: Igen: Visst finns det mönster i vilka värderingar som har starkast fäste i olika länder i världen. Men det gör inte värderingarna i sig till "svenska" eller "tyska" eller för den delen "saudiska".

Anonym sa...

Om jag förstått dig rätt så menar du att man inte bör fokusera på språket kring det "svenska" och "kultur".företagskultur, skattepolitik finns en mängd begrepp som kan tänkas ingår i och formar det högst missbrukade begreppet kultur och därmed även i svensk kultur då vi endast behöver lägga till epitetet "svensk" för att kunna särskilja ett svenskt fenomen från ett icke svenskt fenomen. Och på det viset blir det väldigt enkelt för SD att konstruera vad som är svenskt? Fast mitt intryck av SD's kultur argumentation är att den även har en historisk dimension och utifrån den hämtar den sin legitimitet. Men självklart finns det något som kan definieras som svensk kultur beroende på vilken aktör man utgår ifrån. Såklart råder det inte ett strikt förhållande mellan andelen som sluter sig till specifika värderingar och hur tex. en utomstående betraktar gruppen. Fast skulle vilja påstå att det inte spelar en större roll att du är främmande inför begrepp såsom "osvensk", "tyskt" då dessa trots allt väcker en form av emotionalitet hos gemene man, enkelt exempel skulle kunna vara marknadsföring av tyska kvalitetsbilar. Vet inte om det finns en poäng i att distansera sin diskussion från den verklighet man lever i...om man nu avser förstå den.
/S

TJORVEN sa...

Hur går detta resonemang ihop med ditt engagemang i Broderskap?

Om jag förstår er ordförande rätt så går det i alla fall att tala om religiösa värderingar.

Peter Weiderud har ju t.ex. hävdat att muslimer har år kvar till dess att de når upp till samma civilisatoriska nivå som kristna och sekulära västerlänningar när det gäller synen på homosexualitet.

Om det går att genrealisera så om "muslimska" och "kristna/västerländska" värderingar varför kan man då inte genrealisera om "svenska" värderingar?