2010-11-25

Sveriges Kristna Socialdemokrater byter namn?

Sveriges Kristna Socialdemokrater - Broderskapsrörelsen funderar på att byta namn. Förbundet har sitt ursprung i det sena 1920-talet, då kristna socialister bemöttes med skepsis såväl i kyrkan som i arbetarrörelsen. För radikala för kyrkan, för religiösa för partiet.

I dag har samhället förändrats. Kristna socialister välkomnas på ett självklart sätt såväl i kyrkan som i arbetarrörelsen. Kristendomen är inte heller alls på samma sätt den totalt dominerande religionen i Sverige. Broderskapsrörelsen är ingen kyrka, utan en politisk rörelse. Det blir på sikt orimligt att utestänga muslimer, judar och människor från andra religioner med socialdemokratiska värderingar från vår politiska rörelse. Det vore fel både mot dem och mot rörelsen.

Därför är det en klok inställning att öppna förbundet för människor med annan tro än kristen. På samma gång blir det en möjlighet att släppa ordet "Broderskap" som en del av förbundets namn. Broderskap är ursprungligen en term som inte handlar om maskulin gemenskap utan om mänsklig gemenskap. Ordet "Broderskap" har därför också under många år utgjort ett starkt varumärke för den kristna vänstern. Men tiderna förändras, och i dag associeras ordet "Broderskap" alltför ofta med patriarkala maktstrukturer eller med organiserad brottslighet. Som en modern rörelse kan vi inte göra annat än att inse fakta och därför släppa den delen av vårt namn. Tidningen Broderskap har redan gått före och bytt namn till Tro & Politik.

Som arbetsnamn diskuteras nu "Sveriges troende socialdemokraters förbund". Namnfrågan kommer att föreläggas förbundskongressen för beslut i juni 2011. Förslaget är inte fulländat. Ordet "troende" kan dels leda tankarna till en viss typ av religiositet, dels öppnar ordet för frågan om vad det är man tror på. Formuleringen blir för öppen, och namnet mister sin udd.

Kom gärna med förslag på nytt namn!

Namnbytet är också en signal till Socialdemokraterna om att det dags för en förändring.
Vi måste inse att vi inte längre kan möta framtiden med utgångspunkt i de historiska meriterna, säger förbundets ordförande Peter Weiderud till Svenska Dagbladet.

9 kommentarer:

Jakop Dalunde sa...

Kan ni inte öppna upp så att progressiva och solidariska, men icke-socialdemokratiska troende får kan vara med?

Anonym sa...

Samma kommentar. Oberoende partipolitiskt med solidarisk,progressiv unriktning borde kunna vara med men inte släppa kopplingen till socialdemokraterna. Undvik uttrycket troende. Som frikyrklig vet jag att utrycket använts för att exkludera. Någonting med - Solidarisk Vänster - med kanske en underubrik oberoende religös.
Benny Fhager

Fredrik Jansson sa...

Personligen har jag aldrig förstått motviljan mot namnet Broderskap, det har ju helt andra konnotationer än brödraskap som har en doft av patriarkat, herrklubbar och organiserad brottslighet. men om det nu ska bytas namn är det väl rimligt att i samklang med internationalen bli Sveriges religiösa socialdemokrater. Men jag är å andra sida varken medlem, kristen, troende eller religiös.

Andreas sa...

vi som tror på människan men inte på gudar och tomtar och Harry Potter ...
är inte också vi troende?
behövs det inte allltid ett troende på X för att veta vilken tro det är frågan om ...

Ulf Bjereld sa...

Jakop: Jag tror alla partier bör ställa sig frågan om medlemskap i dess sidoorganisationer med nödvändighet också måste betyda medlemskap i moderpartiet.

Benny: Tack för namnförslag - jag tar med mig det.

Fredrik: Du har ju helt rätt i sak. Men dessvärre är du ett undantag i hur du uppfattar namnet Broderskap.

Andreas: Du kanske tror på Robert Lind i Kramfors? :)

blofeldt sa...

Verkligen ett politiskt korrekt agerande.

BR sa...

Dhimmiga Socialdemokrater?

Socialdemokrater för Koranen?

Beslöjade Socialdemokrater?

Okristna Socialdemokrater?
/BR

A-K Roth sa...

Mångfald och ekumeniskt samspel är bra men bara om man håller sig från extremistiska hat- och våldinriktade grupper. Får se om det bättrar sig på det området.

Phil sa...

"Systerskapsrörelsen" borde väl vara ett bra namn, med tanke på er feministiska ideologi?