2010-11-09

Expressen flyttar gränserna för namnpublicering?

Svenska medier har under många år haft en återhållsam policy i frågan om namn- och bildpublicering av brottslingar eller misstänkta brottslingar. Men en förändring är på gång och jag har en känsla av att det är Expressen som leder utvecklingen.

I dagens pappersversioner av Expressen och Aftonbladet väljer Expressen i två fall att namnge enskilda personer som Aftonbladet väljer att inte namnge. Bredvid jätterubriken PETER ÄR DEN NYA LASERMANNEN publicerar Expressen på förstasidan ett stort färgfoto på den misstänkte gärningsmannen, innan denne ens blivit häktad. (Rätt skall vara rätt: i betydligt mindre typsnitt föregås rubriken av reservationen "Polisen misstänker:".) Aftonbladet pixlar i stället bilderna så att den misstänkte inte kan identifieras och röjer heller inte dennes namn.

I en annan artikel namnger Expressen en allsvensk fotbollsspelare från Malmö FF som polisanmälts misstänkt för att i berusat tillstånd ha misshandlat en taxichaufför. Artikeln illustreras av inte mindre än sex (6) bilder på den misstänkte. Han är 18 år. Aftonbladet väljer i stället att redovisa nyheten med pixlade bilder och avstår från namngivning.

Jag förstår att de namnpubliceringar som nu kontinuerligt förekommer på olika nätforum sänker tröskeln för media att haka på. Men jag tycker ändå väldigt illa om utvecklingen och uppskattar de media som vågar stå emot. (Vad jag kan se har hittills inga andra större medier följt Expressens exempel och namngivit den misstänkte krypskytten, trots att denne nu också häktats.)

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson motiverar publiceringsbeslutet med att det föreligger ett uppenbart allmänintresse av att så konkret som möjligt skildra och försöka förklara de uppmärksammade vansinnesdåden mot malmöbor. Men ingenstans i texten ger Thomas Mattson några egentliga argument om vari det "uppenbara allmänintresset" att namnge den misstänkte i detta skede skulle bestå.

Pressens Samarbetsnämnds spelregler för press, radio och tv ger ingen klar definition av vad som menas med "uppenbart allmänintresse". Men klart är att begreppet inte är detsamma som ett stort intresse eller nyfikenhet från allmänheten. I stället det måste finnas en samhällelig relevans för att ett "uppenbart allmänintresse" skall anses föreligga. Jag har mycket svårt att se den "samhälleliga relevans" som skulle legitimera Expressens namnpublicering av såväl den misstänkte krypskytten som den allsvenske fotbollsspelaren.

Svensk kriminalvårdspolitik har de senaste decennierna genomgått en s k punitive turn (ung. ökat strafftänkande). Under 1960- och 1970-talen kritiserade och ifrågasatte samtliga politiska partier fängelsestraff, förordade individuell rehabilitering och icke-frihetsberövande påföljder. Nu ligger fokus i stället ensidigt på brottsoffer och strafftänkande. Det vore befriande om svenska media förmådde inte bara spegla utan också kritiskt granska denna utveckling.

4 kommentarer:

Anjo sa...

Det enda allmänheten är intresserad av är att den våldsman som skjutit en massa människor på måfå i Malmö spärras in.

Självfallet är det bara lösnummer kvällspressen vill åt med billiga poänger - de skiter blankt i allmänintresset. Hade de erkänt det hade jag hyst klart mindre förakt för dem.

Anonym sa...

Helt generellt är det i allmänhetens intresse att enkelt få tillgång till namn och bild på den misstänkte: På det viset kan ytterligare brottsoffer göra polisanmälan eller vittnen träda fram.

Dessa mina minsta bröder sa...

Även jag reagerade när jag såg Expressens nätupplaga. Onödigt med bild/namnpubliseringen, dessutom förstör de ju för polisen, all vitteskonfrontation görs nu omöjlig.
Om denna trend fortsätter kommer tidningen åka på ett stort skadestånd den dag de publicerar bild och namn på någon som senare blir frikänd.
Jag kan stilla min nyfiken vem personen är till laga kraft dom har avkunnats.

Hans Nilsson sa...

Aftonbladets resonemang om varför de publicerar namn och bild är nästan ännu hemskare än Expressens i sitt sjävrättfärdigande http://blogg.aftonbladet.se/janhelin/2010/11/sa-blev

1. De började
2. Den uthängde saknar anhöriga
3. Det finns oansvariga utgivare i cybervärlden

Därför skall vi (alltså AB) hänga ut en ännu icke dömd. Så ser kvälspressens cynism ut när dn är som värst.