2010-11-07

USA:s ambassadspionage - vad visste svenska politiker?

Uppgifterna om att USA under en tioårsperiod samlat in och registrerat detaljerade personuppgifter om enskilda svenskar som man av något anledning uppfattat som ett hot mot den amerikanska ambassaden väcker starka känslor. Så säger t ex t ex professorn i rättsvetenskap Dennis Töllborg till Aftonbladet att Om det är så att den svenska underrättelsetjänsten har en överenskommelse med den amerikanska underrättelsetjänsten så är det förräderi. Det gränsar i sådana fall till statskupp. Töllborg tillägger i Expressen: Regeringen kan ha brutit mot grundlagen och då är det en politisk skandal vilket innebär att man till och med måste överväga riksrätt.

"Förräderi", "statskupp", "grundlagsbrott" och "riksrätt" är starka ord och där är vi sannerligen inte än. Men klart är att Säpo nu befinner sig nu i en utsatt position. Om Säpo känt till USA:s åtgärder utan att agera innebär det att man givit sitt tysta godkännande åt att utländsk makt systematiskt övervakar och registrerar svenska medborgare. Om Säpo inte känt USA:s åtgärder väcks tvivel om hur Säpo sköter sin uppgift med tanke på att övervakningen pågått under tio år och svensk och amerikansk underrättelsetjänst har ett omfattande och intimt samarbete.

Frågan politiska sprängkraft ligger inte främst i vad Säpo visste och inte visste utan i vad de svenska regeringarna - såväl borgerliga som socialdemokratiska - känt till.

USA:s agerande är i sak helt oacceptabelt. Svenska myndigheter har ansvaret för den amerikanska ambassadens säkerhet. Om USA inte litar på de svenska myndigheternas kompetens att sköta saken så skall USA ta upp frågan och söka tillstånd för egna ytterligare åtgärder, vilka förstås skall vara förenliga med svensk lag. Jag har svårt att tolka USA:s agerande i andra termer än som ett uttryck för en stormaktsarrogans.

Ännu vet vi för lite för att kunna uttala oss om huruvida de amerikanska åtgärderna bryter mot svensk lag. Historien kan växa och anta politiska proportioner, men också lägga sig. I dagläget talar inte mycket för att affären ens kommer i närheten av vad t ex IB-agenten Gunnar Ekberg och hans kumpaner ställde till med i samband med IB-affären. Men osvuret är bäst.

2 kommentarer:

tr_a_san sa...

Hej, jag bara hamnade här; är inte statsvetare men politiskt intresserad, ibland klåfingrig. Nog om det. Det du beskriver får mig först att tänka "Såklart de politiska partierna vet om detta" och "Såklart är detta känt hos SÄPO men man räknar kanske med sådana övergrepp och ..." (erkänner därmed sin maktlöshet i och med att man inte agerar). Efter att ha läst klart din överskådliga och tydliga "retorik" känner jag som du: Vi måste protestera mot detta att av två som har ett avtal med varandra, spionerar den ena sen åratal på delar av den andra. Det hjälps inte att det är USA som spionerar, de måste lyda under vår flaggs lagar genom avtalet. Krig kan börja såhär ... Men de tror att vi är för små och svaga och tar sig rättigheten. Håhå jaja. Jag sa visst inget nytt ändå, men tack för din upplysning!!

A-K Roth sa...

Vad visste svenska politiker? Ja, enlgt senaste nyheter visste socialdemokrater under Anna Lindh som UM (DN). Tydligen hände detta efter terrorsprängningar av USAs ambassader i Afrika. Vi är inte immuna från attentatsmän i Sverige, vilket visas av att en svensk nyligen sprängt sig och andra i Irak (SvD).