2010-05-27

Rödgrön utrikespolitik och amerikanska militärbaser

I dag skriver jag i Expressen om rödgrön utrikespolitik och amerikanska militärbaser.

Samarbetet mellan de rödgröna partierna har inneburit en radikalisering av den socialdemokratiska utrikespolitiken. Plattformen "En rödgrön politik för Sveriges relationer med världens länder" utgör en välbehövlig vitamininjektion i socialdemokratisk utrikespolitik. I plattformen betonas vikten av att Sverige har en självständig röst i världen, ungefär som under den aktiva utrikespolitikens och Olof Palmes tid.

USA-kritiken är iögonfallande. En rödgrön regering skall verka för att USA:s blockad mot Kuba hävs samt att USA ansluter sig till den internationella brottmålsdomstolen ICC. De rödgröna kräver att USA stänger fängelset på Guantanamo under 2010 och att fångarna får sina fall behandlade i enlighet med de mänskliga rättigheterna. USA ska avveckla sina kärnvapen och militärbaser utanför landets gränser. Under Göran Perssons tid som partiledare var strategin att inte offentligt kritisera USA, utan i stället försöka påverka genom informella samtal.

När det gäller den enskilda uppmärksammade formuleringen om alla amerikanska militärbaser utanför USA ska avvecklas så är den ur socialdemokratisk synvinkel ett olycksfall i arbetet. Miljöpartiet och främst Vänsterpartiet tycker formuleringen är bra som den är, medan Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin får göra sitt bästa för att förklara att den egentligen betyder något annat än vad det står.

Det är viktigt att en ny rödgrön utrikespolitik inte blir ett nostalgiskt tillbakablickande till Palme-eran. En rödgrön utrikespolitik måste ta utgångspunkt i grundläggande värden om frihet, jämlikhet och solidaritet och utifrån dessa forma en konkret politik för en värld som är betydligt mer individualiserad och betonar mänskliga rättigheter mycket starkare än vad som var fallet under det kalla krigets dagar. Den gemensamma rödgröna plattformen är en bra början.

Hela artikeln kan läsas här.

4 kommentarer:

Fri Fart sa...

De rödgröns aviserade utrikespolitik känner jag igen från det kalla kriget. Att få tillbaka S-retoriken från den tiden som då låg nära Sovjets formuleringar, skulle sätta oss i en division tillsammans Vitryssland och nåt "långt bort i stan" land(kommer inte ihåg vilket). Våra europeiska vänner kommer att ha svårt att hålla tillbaka leendena när Utrikesminister Ahlin eller kanske någon Utrikesminister från V. ska redovisa de svenska ståndpunkterna.
Det är helt obegripligt att man ens funderar på denna omläggning, de som förespråkar detta måste vara permanent "skadade" av vänstervågen på 60-talet.

BR sa...

Det är fascinerande att man kan kalla en formulering i en utrikesdeklaration från en ev. regering för "ett olycksfall i arbetet" för en av parterna.

Rimligen avses med amerikanska baser utomlands även de i Afghanistan och sådana är det ju bara V som motsätter sig.
Har alltså Socialdemokraterna sålt ut utrikespolitiken i en rödgrön regering till V?
I så fall kommer säkerligen den demokratiska omvärlden att se på svensk utrikespolitik med förskräckelse efter ett regeringsskifte.
/BR

Anonym sa...

Ulf: "...Det är viktigt att en ny rödgrön utrikespolitik inte blir ett nostalgiskt tillbakablickande till Palme-eran..."

Nog för sent för det. Nostalgien syns och känns. Jag antar att du menar att man ska lära av sina misstag. De grova misstagen i att sida med diktaturer. Men finns det någon bland då ledande socialdemokrater som nu kan tillstå att man kan ha gjort fel när man t.ex. litade så naivt (om man vill vara snäll) på en oreformerad och opålitlig PLO-ledare? Idag är det andra terrorgrupper och terrorsponsrare men samma naivitet och tystnad inom partiet. Samma gamla ser det ut som.

A-K Roth

Ola Berg sa...

Att kräva att vilket land som helst tar bort sin militär från länder som inte vill ha dem där, är helt självklart.

Att kräva att USA tar bort militär från länder som på sina bara knän ber att få lov att ha dem just där, det är däremot grymt.

Att dessutom kräva detta av USA, men inte av andra länder som har militär närvaro utanför sina egna gränser, är inte klokt. Bara fördomsfullt.