2010-05-06

Dagens Demoskopmätning - leder verkligen den borgerliga alliansen?

Angående dagens mätning från Demoskop - som redovisar ett borgerligt överläge i opinionen - gav jag följande kommentar till TT:

De rödgrönas skuggbudget förändrar den politiska spelplanen och skapar nya förutsättningar för den politiska debatten. Men Demoskops undersökning är delvis genomförd innan skuggbudgeten lades fram, och det är inte rimligt att tro att debatten kring de rödgröna förslagen redan hunnit göra avtryck i opinionen.

Det går aldrig att dra några slutsatser ur en enskild mätning. Demoskop-mätningen har främst en psykologisk betydelse, i det att den är en av de ytterst få mätningar under mandatperioden som redovisar en övervikt för den borgerliga alliansregeringen. Därigenom gjuter den hopp i regeringen och skapar osäkerhet i den rödgröna alliansen. De närmast följande mätningarna blir viktiga för att visa om Demoskop-mätningen var en tillfällighet eller början på en ny trend.

4 kommentarer:

Lars M. Hermansson sa...

Jag misstänker att denna mätnings resultat lider av ett "stugsittar"-urval, då den endast är gjord utifrån telefonintervjuer men inte alls består av webbröster. Det kan ge ett snett urval som inte är representativt. Andelen pensionärer blir stort i denna typ av mätningar och i denna gruppleder alliansen. De unga blir därmed underrepresenterade. samtidigt måste man också minnas att opinionsmätningar ofta översakttar Moderata samlingspartiet men underskattar Sverigedemokraterna. Jag antar också att (M) kommer att tappa en del röster i valet beroende på att vissa moderater taktikröstar på KD.

Intelliwell sa...

Kan det vara så att de röda tjänat på att inte redovisa sin politik. Siffrorna har ju förbättrats successivt utan att oppsitionen varit aktiv överhuvudtaget. Nu när de presenterar förslag - som i ärlighetens namn inte är någon förnyelse, utan klassisk S-politik - och idéerna kan granskas, då sjunker intresset.

Andreas Bjurström sa...

Hermansson, röstar pensionärer verkligen borgerligt nuförtiden? Jag trodde att nästan alla pensionärer röstade S (av konservativa traditionella skäl). Förr så fanns det inget annat alternativ i folks skalle, S har styrt sverige i typ 100 års tid och det var "naturligt" att göra som alla andra, följa traditionen. Sverige har mer eller mindre varit en enpart-stat i sin praktik.

Är denna generation närapå utdöd, inte längre viktigt i valresultaten (för liten grupp)? De som var unga under andra världskriget ...

Fast nu börjar 68-vänstern pensioneras. Den mest extrema vänster-generation vi haft, men det var populistisk och akademisk, helt utan förankring i arbetarklassen, och de flesta 68:or har fallit tillbaks i sitt klassintresse. Så kanske spelar det ingen roll att 68:orna blir pensionärer nu, de röstar numera borgerligt snarare än på Lenististiska och stalistiska partier som de gjorde i sin ungdom?

Anonym sa...

Men så här säger Anders Lindholm i Expressen:
"...– Vi har granskat resultatet före och efter de rödgrönas presentation av budgetalternativet. Före var det alltjämt ledning för oppositionen, men efter gällde det omvända förhållandet..."

http://www.expressen.se/Nyheter/1.1977917/rodgront-jatteras-alliansen-forbi

Men om det håller sig är en annan fråga. Det kommer nog att gå upp och ner hela tiden.

A-K Roth