2010-04-25

Civil olydnad - är det rätt att bryta sig in och förstöra vapen?

I dag hade jag privilegiet att i Göteborgs Domkyrka debattera civil olydnad med Annika Spalde, angående hennes aktuella bok Leva etiskt. Om att ta ansvar för världen och njuta av livet (Karneval förlag 2009, med Pelle Strindlund). Annika Spalde är diakon i Svenska kyrkan och har arbetat med ickevåld och civil olydnad sedan många år tillbaka. Hon har suttit i fängelse i både England och Sverige, dömd för olika olagliga aktioner i vapenfabriker. Arrangemanget var en del av den pågående Vetenskapsfestivalen.

Jag har stor respekt för Annika Spaldes verksamhet. Hon följer sitt hjärtas väg och möter domstolen utan att gnälla - det är civilkurage.

Sedan är det en annan sak att civil olydnad som principiell företeelse är problematisk. Det går väl an när den civila olydnaden används i syfte att främja värden som vi alla i någon mening tycker är goda och som inte drabbar någon enskild människa. Slå sönder vapen i en vapenfabrik är just en sådan verksamhet.

Men var går gränsen? Om en grupp människor går samman och namnger dömda pedofiler i ett bostadsområde i syfte att "skydda barnen"? Här känns svaret ändå ganska enkelt. Ett utpekande av dömda pedofiler som tjänat sitt straff drabbar de berörda individerna på ett otillbörligt sätt och en sådan aktion känns inte särskilt heroisk.

Vi kan också tänka oss en grupp föräldrar som ockuperar en nedläggningshotad skola. Det känns intuitivt som en "god" sak. Men risken finns att det är resursstarka föräldrar som är lättast att mobilisera för en ockupation, och att skolor med resurssvaga föräldrar läggs ner i stället.

Vem skall ha rätten att avgöra vilka olydnadaktioner som är legitima och vilka som inte är det? Var finns möjligheterna till politiskt ansvarsutkrävande för dessa aktioner? På dessa frågor finns inga bra svar. Vi är hänvisade till domstolens juridiska bedömningar.

Själv var jag med och ockuperade Kungstorget i Göteborg hösten 1976. Ockupationen blev framgångsrik, då det planerade garagebygget under torget ställdes in. Ögonblicksbilder från en av deltagarna finns här.

Inga kommentarer: