2010-04-20

Fler vill avskaffa monarkin!

Svenska folkets stöd för monarkin minskar. Vid ett seminarium i dag arrangerat av SOM-institutet vid Göteborgs universitet framkom att andelen svenskar som vill avskaffa monarkin har ökat från 15 till 22 procent på sex år. Under samma tid har andelen som vill behålla monarkin minskat från 68 till 56 procent. Samtidigt minskar svenska folkets förtroende för det svenska kungahuset, och förtroendet är nu lägre än vid någon tidigare mätning. Stödet för monarkin har minskat inom alla grupper, även bland de borgerliga väljarna, säger Lennart Nilsson som ansvarar för undersökningen.

I dag tar sig historien om förhållandet mellan prinsessan Madeleine och Jonas Bergström nya och sorgliga turer. Expressen har frågat mig om hur dessa nya turer påverkar svenska folkets syn på monarkin och på kungahuset. I sig tror jag inte affären påverkar synen på monarkin eller förtroendet för kungahuset alls. Men affären tangerar en större principiell fråga: påverkas monarkins ställning av att kungahusets medlemmar mer och mer skildras som vanliga människor, gifter sig med personer utan kunglig börd och lever liv där offentligheten tränger sig allt djupare in i det personliga? Kräver monarkin en upphöjdhet för att kunna fylla sin funktion som symbol för nationen?

På dessa frågor finns inga säkra svar. Men det finns ingen väg bakåt. 1960-talets auktoritetsnedrivning och Sverige som världens mest jämlika land gör det omöjligt för kungahuset att leva ett liv på samma upphöjda och oåtkomliga vis som tidigare svenska monarker. Det må bära eller brista. För Sverige - i tiden.

Som sann republikan rekommenderar jag gärna Stefan Demerts sedelärande visa om hur illa det kan gå när verkligheten tränger sig in i det annars så slutna hovet: Prinsessan som inte ville skratta.

6 kommentarer:

Andreas Bjurström sa...

"Som sann republikan" ...
som gärna behåller kungahuset eftersom du också är sann socialdemokrat ;-D

Anonym sa...

"Sverige som världens mest jämlika land"

Hur i all världen har du kommit fram till den slutsatsen? Enligt dina egna bloggartiklar är Sverige ett klass-samhälle, vilket per definition innebär låg social och ekonomisk mobilitet. I det fallet är invandrarländer som USA och Israel förebilder vad gäller jämlikhet.

GT

Lars M Hermansson sa...

Jag anser att monarkins minskade stöd beror på att monarkin försvagades så kraftigt genom Torekovskompromissen på 1970-talet. Den tömdes på allt för mycket innehåll. För att kunna utföra de representativa och ceremoniella uppgifterna krävs att monarken också har vissa konstitutionella maktbefogenheter såsom t.ex. att utse statsminister. Men grundlagsfrågorna får ju inte vanliga medborgare besluta om utan det görs upp om i slutna rum av politiker och experter.

Second Opinion sa...

Intressanta reflektioner. Det är några på vår sajt i dag som ondgör sig över att otrohetsbevakningen är ett pressetiskt övertramp - vad anser du om det?

Kerstin sa...

Nu har väl svenska media och journalister behandlat det svenska kungahuset med en mycket större vördnad och hänsyn än ex engelska media har behandlat det engelska kungahuset. Så inte tror jag att vi har att göra med något nedrivande av auktoriteter på 60-talet här inte. Tvärtom har krusandet och fjäskandet för våra kungligheter i media varit otroligt 1800-talsmässigt i jämförelse - och ända tills idag. Där har vi inte sett ett enda uns av jämlikhetsiver.

Dagens skvaller om yngsta prinsessan och hennes problem med fästmannen är väl första gången media ens antytt den här typen av problem bland de kungliga, och kanske är orsaken just att grabben i det här fallet inte är kunglig. En svensk kung eller en svensk prins som vänstrar - nix, det skulle man nog inte skriva om i Sverige ens idag.

Jag gissar att om media talade om vad man faktiskt och egentligen vet om kungahuset, hade populariteten troligen varit ordentligt mycket lägre.

Ulf Bjereld sa...

Second Opinion: Jag delar bedömningen att vi här ser ett trendbrott i svensk hovjournalistik och kanske i svensk journalistik överhuvudtaget. Detaljerade skildringar av otrohetsaffärer har hittills varit mer undantag än regel. Jag tycker det är en djupt olycklig utveckling. Men jag hinner inte skriva något utförligt om detta i dag - är på semester!