2010-04-23

Presstödet och den faktiskt inte rasistiska tidningen Nationell Idag

I dag meddelade nyhetsmagasinets Fokus chefredaktör Martin Ahlquist att han avgår från från sin plats i Presstödsnämnden. Hans avgång är en protest mot det regelsystem som innebär att Presstödsnämnden beviljat det främlingsfientliga partiet Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag presstöd om två miljoner kronor.

Matin Ahlquists avgång är intuitivt förståelig. Vem vill sitta med och fördela två miljoner skattefinansierade kronor till en tidning som vilar på främlingsfientlig grund? Men den debatt som följt på Presstödsnämndens beslut är i flera fall enkelspårigt moraliserande och försvårar förståelsen kring det som skett.

I debatten framställer t ex Per Svensson, Fredrik Malm och Leif Pagrotsky tidningen Nationell Idag som självklart rasistisk. Men så enkelt är det inte. Med rasism menas att man tillskriver människor med olika hudfärg ("raser") olika värde eller olika egenskaper. Det gör inte tidningen Nationell Idag och därför är den heller inte en rasistisk tidning. Om tidningen Nationell Idag hetsar mot folkgrupper eller på annat sätt går utöver vad tryckfriheten tillåter är dess verksamhet brottslig, dess ansvarige utgivare skall då åtalas och fällas för hets mot folkgrupp. Och detta alldeles oavsett om tidningen får presstöd eller ej.

Däremot är tidningen Nationell Idag en främlingsfientlig tidning. Det är illa nog. Med främlingsfientlighet menas en fientlighet till eller ett avståndstagande från främlingar. I tidningens artiklar utpekas det främmande - oavsett om det handlar om människor eller kulturer - som ett hot. Ett hot som bara kan hanteras genom att de som är bärare av det främmande normaliseras, d v s blir som vi eller hålls utanför det som är "vi". Det är en motbjudande inställning - men den är inte olaglig. Argumentet att "skattepengar" inte skall ges till Nationell Idag är märkligt - den lagstiftning som reglerar vårt samhälle skall vara saklig, opartisk och principiell. Skulle tidningen Nationell Idag vara mindre stötande för att den inte fick "skattepengar" i presstöd när dess medarbetare, distribution och produktion rimligen får samma del av samhällets skattefinansierade resurser som alla andra?

Skall vi ha ett presstöd som vill värna mångfalden får vi leva med att en och annan katt slinker med bland hermelinerna. Klarar inte vår demokrati av att hantera det, så vore det skrutt. Fredrik Malm uttryckte det mycket klokt i Studio Ett i P 1 idag (se länk ovan), när han retoriskt frågade vilka tidningar som stod näst på tur att bli av med presstödet om Nationell Idag stängdes ute. Vänstertidningar som Proletären och Flamman? Eller kristna, evangelikala tidningar med band till t ex Livets Ord? Och därefter? Planet är sluttande.

Nationell Idag är en tidning vars människosyn är oss fjärran. Men så länge den håller sig inom lagens råmärken kan den inte behandlas annorlunda än andra tidningar. Alla dem som självklart och lyriskt sjöng tryckfrihetens lov inför Lars Vilks provokativa Muhammed-karikatyrer borde inte göra så mycket annat än att i denna fråga än att försvara den främlingsfientliga tidningen Nationell Idags rätt till presstöd.

Denna text är samförfattad av Ulf Bjereld och Vänstra Stranden och publiceras därför samtidigt på båda våra bloggar.

9 kommentarer:

Anonym sa...

En klok argumentering kring en svår fråga, börjar man förbjuda det man inte gillar så förvandlas man snart till det man inte gillar

Anders_S sa...

Ett tag tänkte jag att jag var helt ensam vänstermänniska med min uppfattning att presstödet till NI var riktigt. Sen kom Åsa Linderborgs inlägg i AB, detta och LOKEs inlägg på samma linje. Det kändes genast lite lättare.

Fast jag anser att det finns rasistiska artiklar i NI, men samtidigt så är ju inte rasism heller olagligt om det inte kan klassas som hets mot folkgrupp.

Lars-Erick Forsgren sa...

Frågan är om presstödet verkligen lett till en mångfald!
Och om det är vettigt att skicka skattepengar i en mångfald som kan betecknas som tveksam ur demokratisk synpunkt.
Yttrandefrihet OK. Men... ?

Längre kommentar här:
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/04/blir-stodet-till-tidningen-nationell.html

Anonym sa...

Det är press-stödet i sig som är problemet. Denna anakronistiska kvarleva från semi-kommunistiska epoken borde skrotas omedelbart. Det är svårt att förstå att svenskarna delar ut gratis pengar för att trycka papperstidningar som ingen vill läsa. Det finns bloggar och elektroniska newsletters med betydligt fler läsare än NI, Flamman och Proletären tillsammans, men de får inga gratis pengar.

Elektroniska media garanterar mångfalden idag - därmed är press-stödet överflödigt. Miljöhänsyn kräver att vi slutar slösa med papper - därför är de press-stöds-finansierade papperstidningarna också överflödiga.

(Bättre att donera papperet till Viet Nam, så de kan trycka skolböcker till barnen - för bruket i Bai Bang tillverkar bara toalettpapper.)

GT

BR sa...

Man undrar varför Martin Ahlquist inte avgick när Presstödsnämnden röstade igenom stöd åt tidningar som sympatiserar med kommunistisk och islamistisk terrorism som Proletären, Flamman och Arbetaren.
Var han rent av delaktig i att godkänna detta presstöd?
I så fall redovisar han en dubbelmoral utan all like nu.
/BR

Dessa mina minsta bröder sa...

Ja Ulf Bjereld jag håller med en del "förgående talare" du har en klok argumentering kring en svår fråga. Men som någon skrev, citat "Elektroniska media garanterar mångfalden idag - därmed är press-stödet överflödigt " slut citat.
Numera finns det Tankesmedjor och bloggar som garanterar mångfalden, men hur många lokaltidningar skulle försvinna om presstödet upphörde?

Sam sa...

Du använder exakt samma argumentation som Jan Helin:
"Om tidningen Nationell Idag hetsar mot folkgrupper eller på annat sätt går utöver vad tryckfriheten tillåter är dess verksamhet brottslig, dess ansvarige utgivare skall då åtalas och fällas för hets mot folkgrupp."
Ulf! Först och främst är Sveriges lagstiftning om hets mot folkgrupp satt väldigt högt, Nationaldemokraterna likt många andra rörelsen anpassar sig för att hamna inom gränsen för vad som är lagligt.
Precis som Svenska Motståndsrörelsen inte längre använder hälsningen "Sieg Heil"(utan istället ropar Hell Seger med armen vinklad, men handen knuten)
Betyder det därför att man inte längre kan betrakta SMR som en rasistisk organisation? Självklart är både Nationaldemokraterna och SMR rasistiska grupper.
(exempelvis betraktas den Amerikanska svarta tennis-spelaren Serena Williams som "afrikansk" i Nationell Idag)
Du är en extremt naiv människa om du tror att rasistiska organisationer idag ser ut exakt på samma sätt som för 60 år sedan, och jag förstår inte varför du lägger energi på att försvara rasister.

Simon sa...

Ulf,

Den 31 maj 2009 skrev du detta kloka inlägg om Sverigedemokraterna och rasismen, som fokuserade på vissa vidriga uttalanden från sverigedemokraten Elena Yurkovskaya.

Du skriver bland annat: "Den svenska nationella genetiska fonden - smaka på den formuleringen och kom sedan inte och påstå annat än att Sverigedemokraterna fortfarande har problem med rasism inom partiet."

Exakt samma resonemang återfinns hos Nationaldemokraterna - inte bara i något enskilt uttalande av någon partimedlem, utan i principprogrammet: "Vi vill trygga existensen, oberoendet och friheten för svenskarna. Ingen kan bättre ta till vara svenskarnas rättigheter än svenskarna själva. Vår etniska grupp står inför en demografiskt katastrof på grund alarmerande låga födelsetal och ett starkt demografiskt tryck från andra etniska grupper. För att förhindra detta vill vi att andelen invandrare och särskilt icke-européer skall vara så låg att folkets sammansättning inte påverkas på lång sikt, så som fallet varit i Sverige ända fram till för några decennier sedan."

Så varför är då inte ND att betrakta som ett rasistiskt parti, vilket du bekräftade för mig på Twitter? Jag förstår verkligen inte.

Som jag skrev på Vänstra Stranden så argumenterar jag inte emot er angående presstödet, jag är inte helt säker på vad jag tycker om det, men lutar åt samma hållning som er - just för att jag tror att man hamnar snett om man överlåter till lagen att avgöra vad som är rasism och inte, precis som Sam beskriver ovan.

Mvh, Simon

Ulf Bjereld sa...

Simon: Vi är ju helt överens i synen på Nationaldemokraterna som ett parti med en motbjudande ideologi. Jag menar att partiet är främlingsfientligt, men inte självklart rasistiskt.

Sverigedemokraten Elena Yurkovskaya talade om "Den svenska nationella genetiska fonden" - därmed visade hon ett genetiskt grundat rastänkande, och jag har därför inga problem med att klassificera hennes uttalande som rasistiskt.

Men Nationaldemokraterna talar inte om genetiska skillnader mellan folk. De uttrycker sig i stället i termer av etnicitet, och enligt Natinoalencyklopedin är etnicitet "en social relation mellan grupper av människor vilka ser sig själva som kulturellt distinkta i relation till andra grupper". Att dela in människor i "kulturellt distinkta grupper" är inget jag förordar, tvärtom. Men det är inte självklart rasistiskt. Jag vill spara ordet rasism till tillfällen då det verkligen är befogat. Främlingsfientlighet är illa nog.