2008-07-23

Villospår i FRA-debatten

I en artikel i Svenska Dagbladet "avslöjas" i dag att FRA:s signalspaning har varit till nytta, bland annat genom att den skulle ha förhindrat ett politiskt mord i Sverige och bidragit till att tjetjenska flyktingar fått stanna i landet.

Det är en märklig artikel. För det första därför att det förstås vore nonsens att tro att 60 års idog signalspaning i FRA:s regi aldrig skulle ha lett till några goda resultat. Att FRA nu väljer att presentera några påstått (allmänheten har ju ingen som helst möjlighet att kontrollera sanningshalten) lyckade fall visar bara hur pressad organisationen är av den pågående debatten om FRA-lagen.

För det andra undrar jag hur mycket som varit i säck innan det kom i påse. FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson väljer att presentera de påstått lyckade fallen i en artikel - författad av Mikael Holmström - i Svenska Dagbladet. Men varför väljer inte Ingvar Åkesson att presentera de lyckade fallen i ett pressmeddelande eller genom en presskonferens, så att alla medier får ta del av underlaget på lika villkor? Till Dagens Eko säger Håkan Jevrell, moderat statssekreterare i försvarsdepartementet, att han "fört en dialog" med FRA om att offentliggöra exempel och tycker det är bra att det görs. Men varifrån kommer initiativet till offentliggörandet? Från FRA för att legitimera sin existens? Från försvarsdepartementet för att påverka debatten om FRA-lagen? (I så fall kan myndighetens oberoende av politikerna ifrågasättas.) Eller kommer initiativet till offentliggörandet från Svenska Dagbladet? Blandar inte tidningen i så fall samman sin uppgift som nyhetsförmedlare med en strävan att själv påverka utgången av den politiska beslutsprocessen?

I vilket fall fortsätter regeringens bekymmer med FRA-frågan. Om Fredrik Reinfeldt tar ett steg tillbaka och river upp beslutet kommer regeringen att uppfattas som politiskt svag. Om Fredrik Reinfeldt står fast vid beslutet riskerar regeringen att gå mot ett förödmjukande nederlag i kammaren senare i höst, i så fall med påföljande regeringskris. Hittills har regeringen varit oerhört defensiv gentemot socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet i frågan. Koalitionen mot FRA-lagen är djupt splittrad i sin syn på signalspaning överhuvudtaget (socialdemokraterna för, vänsterpartiet och miljöpartiet tveksamma eller kanske till och med emot), men regeringen har inte lyckats utnyttja denna splittring. Försök kommer, var så säkra.

I dag kommenterar jag också FRA-frågan i Göteborgs-Posten.

Tillägg 27 juli: I Göteborgs-Posten (GP) söndag 27 juli kommenterar FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson ursprunget till FRA-arikeln i Svenska Dagbladet enligt följande: - Ett aktuellt sätt är när vi, eller rättare sagt Svenska Dagbladet, publicerade en artikel om några fall. "Vi, eller rättare sagt Svenska Dagbladet" - var det någon som sa slip of the tounge?

GP ställer därefter frågan Så det är på ert initiativ? Åkesson svarar: Nja. Journalister och politiker har under lång tid velat få oss att bli mer konkreta.

FRA är en del av makten, och bör kritiskt granskas såsom en del av makten. Tillkomstprocessen för artikeln i Svenska Dagbladet ställer efter Åkessons uttalanden i intervjun fler frågor än innan intervjun.

4 kommentarer:

Anonym sa...

För att inte tala om att det verkar lite korkat att gå ut och säga att sådan spaning, som inte varit tillåten tidigare, har gett resultat - eller vad är det för spaning som fått dessa fantastiska resultat?

Det är en mycket underlig tendens vi ser idag, när man försvarar den ena nya kontrollagen efter den andra med att så har vi ändå alltid gjort (fast det inte varit tillåtet), så det är lika bra att göra det lagligt. Det verkar liksom inte ligga i linje med demokratiska principer på något sätt.

Anonym sa...

Det måste givetvis finnas en gräns för den information om hemlig underrättelseverksamhet som allmänhet och media tillåts ta del av.
De krav på fullständig öppenhet om FRA´s spaningsmetoder som hörs från olika håll är absurda.
Antingen tror man på Åkessons uppgifter om att FRA haft nytta av sin signalspaning och att man behöver få göra det på kabel eller så tror man att han far med osanning i något dunkelt syfte att för privata ändamål få övervaka vanliga medborgare.
FRA´s metoder för informationsinhämtning måste givetvis få förbli hemliga för att inte göra organisationens verksamhet helt ineffektiv.
Birgitta Ohlssons (Fp) krav att FRA enbart skall få övervaka brottsmisstänkta är rent enfaldigt eftersom FRA inte bedriver polisarbete utan strategisk underrättelseverksamhet och att syftet med verksamheten just är att upptäcka sådant som kan misstänkas påverka Sveriges säkerhetspolitiska läge.

Robert Wictorzon sa...

BR: Precis, FRA ska inte syssla med avlyssning/brottsbekämpning utan med signalspaning. Problemet med de nya befogenheter de får iom den nya lagen är det per definition rör sig om massavlyssning. Att filtrering och sökkriterier sållar i det genomgångna materialet ändrar i sak ingenting.

När det gäller om man tror eller inte på vad Åkesson säger så spelar det inte så stor roll (även om han i nuläget inte har direkt stor trovärdighet) utan det som spelar roll är konsekvenserna av att installera ett massavlyssningssystem, inte den påstådda, tänkta användningen. En parallell kan dras till om polisen skulle få installera kameror i varenda rum i varenda svenskt hem. Oavsett vad de lovar eller vad som skrivs in i lagen så tror jag inte att någon skulle känna sig bekväm med att möjligheten till att polisen kan kika in i deras sovrum.

Anonym sa...

Om man inte tror på Åkessons uppgifter så måste man leda i bevis, eller skaffa starka indicier för att han inte talar sanning innan man exploderar över FRA.
Konsekvenserna av att FRA lyssnar på kabeltrafik över våra gränser är givetvis beroende av innehållet i budskapen. Att FRA skulle spana på kärleksförklaringar från svenska män till thailändska kvinnor är givetvis absurt att tro.
Min "educated guess" är att FRA fått del av de sökord som NSA och Echelon använder i sina sökfilter och de signalkriterierna är givetvis inte fria från "brus", men framtagna genom många års signalspaning vilket har ökat deras sensitivitet såväl som deras specificitet.
Jämförelsen med kameraövervakning av privata bostäder är missvisande eftersom visuell övervakning av människors göranden och låtanden inte ingår i FRA´s signalspaning. En perceptuell modalitet mindre således.