2008-07-08

Logiken bakom FRA-lagen och den nya försvarspolitiken

Först av allt vill jag tacka Ulf Bjereld som gett mig förtroendet att blogga här under Almedalsveckan. Jag tänkte i mitt första inlägg knyta an till vårens mest omdiskuterade ämnen, FRA-lagen och omställningen av försvaret, och förhoppningsvis komma förbi det uppgivna varför? som alla intellektuella spekulationer hittills med all rätt strandat i.

Sist med att utbrista i detta varför var Jan Guillou som i sin kolumn i Aftonbladet (6/7) frågade om Sverige verkligen är hotat av terrorism och varför vi då lägger ner försvaret. För om man tror att FRA-lagen handlar om säkerhet så blir den logiska slutsatsen antingen en inkompetens- eller diktaturförklaring av regeringen och Försvarsdepartementets myndigheter. Men jag tror varken att människorna i dessa organisationer är dumma i huvudet eller att de eftersträvar ett 1984-samhälle. Jag tror inte att FRA:s satsningar primärt syftar till att öka någon säkerhet över huvud taget.

Maria-Pia Böethius är något på spåren i ETC (31/5) när hon undrar om tanken bakom att slakta försvaret och omstöpa det till legosoldatstyrkor för EU och USA. Men inte heller hon kan säga vad som är det logiska med att göra försvaret beroende av andra västmakter. Ur säkerhetssynpunkt är det ju i första anblicken just ologiskt.

Sverige är en förhållandevis stor exportör av försvarsmateriel och försvarsteknik. Och vapen- och spaningssystem är ingenting som man utvecklar i avskildhet och sedan säljer till länder vars stridsteknik man inte vet någonting om. Vapenindustrin håller på med högteknologiska systemlösningar och produkterna måste naturligtvis passa ihop med kundernas vapensystem. Så för svensk vapenindustri är internationellt krigssamarbete en möjlighet till att pröva sina uppfinningar, till teknikutveckling och kundkontakter. Och sett i det ljuset handlar FRA:s superdatorer och nyanställda ingenjörer, samövningarna med NATO och de internationella styrkorna inte om utgifter utan om investeringar.

Om investeringarna i FRA:s resurser ska fylla ett behov så är målet givetvis inte att övervaka en befolkning bestående av mindre än 10 miljoner människor i ett avlägset hörn av Europa. Målet är att pröva ut en informationsfiltreringsteknik som med tiden kan bli lönsam i en nojjig post-9/11-värld.

Så är jag inte så konspiratorisk att jag tror att alla som röstade ja till FRA-lagen, alla som kräver svenskt NATO-medlemsskap, alla som är rädda för terroristattacker eller jobbar med anknytning till försvaret har en krass ekonomisk agenda. Men jag tror att baktanken finns där.

4 kommentarer:

Jinge sa...

Varför heter inte Walking and Falling någonting?

Anonym sa...

Har svårt att förstå upprördheten kring FRA-lagen...
Det är självklart att en parlamentarisk demokrati måste vara vaksam mot alla krafter som hotar vårt öppna samhälle. Det kan vara politiska grupper och individer, religiösa fundamentalister och/eller hot från andra nationer.
Man måste beakta att vår parlamentariska demokrati med alla de friheter vi tar för givna, är en krigsvinst och en seger över de diktaturer som höll vår närhet i ett järngrepp under stora delar av 1900-talet dvs nazismen och kommunismen. Denna seger är en ansträngning som förvisso Sverige inte direkt var del av... Vi har inte själva offrat våra söner och män för att känna oss trygga i vårt öppna samhälle. Detta kanske förklarar upprördheten kring FRA-lagen, eftersom vi tycks tro att vår frihet bygger på den svenska självbilden av hög moral och rättvisa.

walking and falling sa...

Hej jinge! Walking and falling är från en text av musikern Laurie Anderson, with each step you fall forward slightly, and then catch yourself from falling, over and over, you're falling. Jag gillar den pseudonymen för jag tänker att det är så man diskuterar - man lägger fram sina argument och vet inte om de håller förrän någon svarar..

Till anonym - jag tolkar det som att du ser FRA-lagen som nödvändig för att försvara den parlamentariska demokratin. Men om du nu anser att "vårt öppna samhälle" är hotat, vari ligger då logiken i att samtidigt avveckla försvaret?

Anonym sa...

"...vari ligger då logiken i att samtidigt avveckla försvaret?"

Bra fråga. Hur och om det finns någon logik vet jag inte från min horisont. Men hotet idag är terror och planering av terror i andra länder. Sverige har ju länge varit en fredad plats för alla möjliga "frihetsrörelser" och andra vrickade ideologier, och det är hög tid att vi här i Sverige öppet och tydligt blir del av ansträngningarna för att förekomma terror. Vår självbild är märklig vilker den massiva opinionen mot FRA-lagen med all tydlighet visar.
För övrigt är det fel att nedrusta vårt försvar. Utan eget försvar har vi ingen trovärdighet som neutral och alliansfri nation. För det är väl det Sverige är...?