2008-07-05

Det politiska läget inför Almedalen

Nu börjar Almedalsveckan, som i år uppvisar rekordmånga seminarier och andra arrangemang - nära 7oo stycken. En del menar att Almedalsveckan bara är en pseudohändelse och ett mediejippo. Men riktigt så enkelt är det inte. Almedalsveckan blir en temperaturmätare på det politiska tillståndet i landet, och partierna använder otvivelaktigt Almedalsveckan för olika utspel och för att söka grepp på sina politiska motståndare. Dessutom bidrar Almedalsveckan till att fokusera politiken mitt i de annars så stilla sommarmånaderna, och det är bra.

Det är en sargad regering som kommer till Almedalsveckan. Dagens väljarbarometer från Demoskop och som presenteras i Expressen, visar på ett stabilt övertag på 17 procentenheter för den rödgröna oppositionen. 17 procentenheter, det är mycket det. Sannolikheten för att regeringen skall kunna vända opinionen till valseger 2010 måste betecknas som mycket liten. Det har aldrig hänt i svensk politisk historia att en sittande regering hämtat in ett så stort underläge i opinionen två år före ett val. Men visst, allt kan hända och osvuret är bäst.

Jag noterar också att Sverigedemokraterna i Demoskopundersökningen stannar på 2.6 procent. Det blir inga rubriker i tidningarna på det.

Ju närmare valet vi kommer, desto mer kommer de fyra allianspartierna att profilera sig själva inför väljarna. Med tanke på det stundande Europavalet 2009 är det möjligt att vi redan i Almedalen kommer att känna av denna tendens. Jag minns Almedalen inför valet 2006, då flåshurtiga kdu:are (kristdemokratiska ungdomsförbundet) skrek sig hesa för kristdemokraternas vallöfte om sänkt bensinskatt. I dag förordar kristdemokraterna i stället höjd bensinskatt. Annars är det - som statsvetaren Elin Naurin har visat - mycket ovanligt med flagranta vallöftesbrott i svensk politik.

Det ryktas också att folkpartiet i morgon söndag kommer att lansera en s k "oberoende expertundersökning" som skall stärka partiets krav på svenskt Nato-medlemskap.

Förra året använde Mona Sahlin sitt tal i Almedalen bl a till att tala om behovet av en röd frihetsvision. Temat kommer säkert upp i år igen. Det är bra. Men vi börjar närma oss en fas där den röda frihetsvisionen för att inte tappa trovärdighet måste gå från snack till verkstad.

Händelseutvecklingen i Almedalen speglas bl a på Almedalsbloggen, där jag i år medverkar i redaktionen.

Inga kommentarer: