2008-07-27

Massavrättningarna i Iran

I morse hängdes 29 människor till döds i en massavrättning i Evinfängelset i Teheran. Iran är det land som efter Kina avrättar flest människor per år, därefter följer Saudiarabien, Pakistan och USA. (Varför har jag inte sett någon västerländsk journalist på allvar pressa den så charmerande Barack Obama på hans försvar för dödsstraffet?)

Avrättningarna i Iran var en vedervärdig tilldragelse, och avspeglar den tyranniska regimens bristande respekt för människovärdet.

Vid sidan av att dödsstraffet i sig är barbariskt bidrar avrättningarna i Teheran även till att förstärka den negativa Iran-bilden i väst. Det innebär att de opinionsmässiga riskerna för Israel eller USA vid ett eventuellt luftangrepp mot Iran minskar. Vem vill försvara ett land som hänger sina egna medborgare?

11 kommentarer:

Anonym sa...

Massor av människor försvarar och älskar USA, som visserligen inte hänger sina dödsdömda medborgare, men endera steker dem till döds eller injicerar dem dit, som vore de hundar.

Så jag föreslår att det är helt andra faktorer som avgöra vilket land som försvaras och inte.

Swimsuit Issue sa...

Kerstin: Det tycks dessvärre vara så att hängning, gaskammare och även exekutionspatrull kan användas för att avrätta fångar i USA. http://www.deathpenaltyinfo.org/article.php?did=245

Anna sa...

Det borde ju gå att kritisera användandet av dödsstraff, tortyr osv utan att därför stigmatisera landet som sådant, oavsett om det gäller USA, Iran eller något annat land (tips: litet land i Mellanöstern). Men det är onekligen mer komplicerat. Lättare att leva svartvitt.

Anonym sa...

Man undrar vilket litet land i mellanöstern som Anna syftar på? Det kan inte vara Israel för där är dödsstraffet avskaffat.
Att det finns grupper som fortsätter sympatisera med Iran trots landets avrättningsstatistik är helt klart. Alla antiamerikaner hör dit.

Ulf Bjereld sa...

Till Kerstin och Pastey: Ni har ju helt rätt i att USA:s användande av dödsstraffet inte på något sätt är mindre barbariskt än för andra länder som använder detta straff. Men det utesluter inte att massavrättningen i Teheran bidrar till att förstärka den negativa bilden i väst av Iran, vilket i sin tur minskar de opinionsmässiga kostnaderna för USA eller Israel att slå mot Iran.

Till Anna: Det är inte länder som stigmatiseras (möjligen bortsett från Bush uttalanden om "ondskans axelmakter" etc), utan kritiken bör avse den politik som enskilda länder för. På samma sätt är det en enskild människas (t ex en brottslings) handlingar som bör fördömas, inte människan (brottslingen) i sig. Det är ytterligare ett argument för varför dödsstraffet kränker människovärdet.

Anonym sa...

Hårklyverier Ulf! En människa defineras av de handlingar som människan ifråga utför under sitt liv.
Mördar man så definerar den handlingen den mördande människan.
Att mörda någon är det yttersta sättet att kränka ett människovärde på, inte att avrätta någon som mördat.
Jag är motståndare till dödsstraff men argumenten mot mord får inte relativiseras gentemot dessas rättsliga efterspel.

Ulf Bjereld sa...

Till BR: Nej, det är inte hårklyveri, utan en viktig existentiell fråga. Jag är själv en stor vän till t ex USA och Israel som stater/länder, samtidigt som jag är djupt kritisk till USA:s utrikespolitiska agerande och Israels agerande mot palestinierna.

Människovärdet kan aldrig reduceras till en människas handlingar och en nations/stats agerande kan aldrig upphävas beroende på statens/nationens agerande. Ditt resonemang öppnar dörren för t ex dem som vill ifrågasätta Israels rätt att existera p g a Israels agerande i konflikten med palestinierna.

Swimsuit Issue sa...

Jag instämmer till fullo i din analys Ulf "massavrättningen i Teheran bidrar till att förstärka den negativa bilden i väst av Iran, vilket i sin tur minskar de opinionsmässiga kostnaderna för USA eller Israel att slå mot Iran." Diskursen är ju utformad så, det går att se i dagens DN t ex "Bush godkände avrättning" Av någon anledning kommer denna nyhet förmodligen inte få någon större uppmärksamhet, och den kommer inte betraktas eller ifrågasättas eller kritiseras av liberala medier på samma sätt som de 29 Iranierna.

Anna sa...

Tack Ulf, jag håller ju helt med dig. Det är väldigt grundläggande tycker jag och inte alls några hårklyverier.

Anonym sa...

Men borde man inte poängtera - ofta, och det kanske du har gjort, Ulf - att det är Irans nuvarande regim och inte Iran landet och folket som agerar vidrigt, hotfullt, kärnvapenskramlande och folkhatiskt och att det likaså är regimen som iom sitt agerande drar på sig reaktioner från andra länders representanter? Kan det inte vara bra att fler får upp ögonen och reagerar kraftigt mot regimen? Regimens väldokumenterade roll som hat-och vapenspridare och fredshindrare i Mellanöstern är inte mindre angeläget att bilda opinion mot än regimens bedrövliga agerande mot sin befolkning.

A-K Roth

Anonym sa...

Så Hitler skall inte bedömas som person utifrån sina handlingar utan från en metafysisk utgångspunkt där han är skild från vad han åstadkommit?
Den argumentationen går iaf inte hem hos oss positivister.
När det gäller nationer så värderar iaf jag dem efter deras antal + resp. - i handlingar.
Det är därför jag är en Israelvän.