2007-11-30

Hur lågt kan stödet för den borgerliga regeringen bli?

Hur lågt kan stödet för den borgerliga regeringen egentligen bli? Efter varje mätning tänker jag att nu kan stödet inte sjunka mera. Sedan går det ett par veckor och så har det sjunkit något till. I den senaste mätningen skiljer det nu nära 20 procent mellan blocken

Mediebevakningen av det bristande stödet för regeringen börjar ta sig lyteskomiska uttryck. Aftonbladet citerar Synovates opinionsanalytiker Nicklas Källebring som räknat ut att de borgerliga partierna tappat 1 200 väljare om dagen (!) sedan valet. Källebring konstaterar att om tappet fortsätter i den takten skulle de borgerliga partierna få 8-9 procent i valet 2010. Tillsammans, alltså...

Väljarrörligheten har ökat enormt de senaste decennierna. Valforskningen visar att andelen väljare som byter parti mellan valen har nästan tredubblats från 11 procent 1960 till 32 procent 2002. Andelen väljare som splittrar sina röster mellan olika partier i riksdags- och kommunval har mer än fyrdubblats från 6 procent 1970 till 26 procent 2002. Andelen väljare som bestämmer sitt partival först under valrörelsen har tredubblats från 18 procent 1964 till 57 procent 2002.

Den ökade väljarrörligheten gör politiken mer svårförutsägbar. Men det är bara lite drygt 2 1/2 år kvar till nästa riksdagsval och snart börjar de borgerliga partierna titta på varandra i stället för på socialdemokraterna. Håller alliansen till 2010? Kanske. Men om nuvarande opinionsläge håller sig ett år till kommer de enskilda borgerliga partierna att börja se om sina hus.

Europaparlamentsvalet 2009 blir förstås mycket viktigt även för riksdagsvalet 2010. Låt oss snart återkomma till det.

3 kommentarer:

Gärningsmannen sa...

En aspekt med opionsförändringarna som uppmärksammas för lite (speciellt bland dem som vurmar för en socialdemokratisk come back) är att det främst är moderaterna som backar. Övriga borgerliga partier ligger hyfsat nära sina valresultat. Vad än efterrationella kommentarer kan komma på av "detta är bara naturligt eftersom moderaterna är ett stort parti och har huvudansvaret i regeringen" så är detta inte så självklart. Det kunde faktiskt vara de mindre partierna i regeringen som tappade mest av precis den anledningen att moderaterna är det stora partiet med huvudansvaret i regeringen. Detta kanske är en indikator på vilka väljare som inte längre vill uppge partisympati på ett borgerligt parti: flyktiga väljare. Lätt fånget, lätt förgånget. Kanske kan dessa ord vara en tröst för borgerliga sympatisörer. För det (s) lätt fångat kan ju även förgås lika lätt.

Anonym sa...

Delar helt Gärningsmannens uppfattning. Det är ganska spännande att det är det största partiet i alliansen som tappar. Teorin säger att det borde vara tvärtom, de små partierna som tappar.

Anonym sa...

Regeringens (moderaternas) vikande opinionssiffror är kanske framförallt ett problem för demokratin. Svenskarna visar sig inte vara så mycket politiska ateister (dvs rörliga mellan olika ideologiska positioner) som politiska analfabeter. Demokratin i Sverige står inför ett helt eget klimathot: ingen vet vart opinonsvindarna kommer blåsa. Ska vi leva med att det fattas politiska beslut baserat på vilka som gjort bort sig mest under förra mandatperioden? Skamligt!