2007-01-11

Irak - mera av samma medicin...

I sitt uppmärksammade TV-tal om Irak natten till idag vägrade president Bush istadigt att gå sina kritiker eller den amerikanska folkopinionen till mötes. I stället för att planera för en successiv amerikansk reträtt vill Bush sända ytterligare 20 000 amerikanska soldater till Irak. Få seriösa bedömare tror att fler amerikanska soldater i Irak kommer att förbättra situationen – snarare tvärtom.

Bush har en poäng. Ingen kan veta vad som skulle följa av en amerikansk reträtt. I sitt tal hävdade han: Vi kan inte dra oss tillbaka. Då kollapsar den irakiska regeringen och landet slits isär. Det kan mycket väl bli så. Dagens helvete i Irak skulle faktiskt kunna följas av ett än större helvete om USA drog sig tillbaka. Ingen vet. Irakpolitiken måste formuleras utifrån mer eller mindre kvalificerade gissningar och där konsekvenserna av fel beslut kan bli politiskt och humanitärt förödande. Min egen uppfattning är att ett välplanerat och successivt amerikanskt tillbakadragande ändå är den minst farliga vägen att gå. Den vägen bör påbörjas snarast.

Få av dem som hejade på inför Irakkriget står idag fast vid sina trosvissa bedömningar. Om det är någon läxa som kan läras av ohyggligheterna i Irak så är det att politiska problem sällan eller aldrig kan lösas med militära medel.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Ulf,

Jag undrar vilka argument du bygger ditt ställningstagande om ett tillbakadragande på?

Vilka skäl är det som väger över?

Sett ur USA:s perspektiv vore det naturligtvis en vinst att dra sig tillbaka; inga mer dödade soldater och lägre kostnader för skattebetalarna.

Men för irakierna och regionen so helhet? Är inte risken för ett storkrig mellan sunniter och shiiter med diverse stater i regionen inblandade överhängande?

Och vad säger att Turkiet inte kommer att intervenera för att hindra bildandet av en kurdisk självständig stad i norra Irak?

Själv var jag motståndare till kriget innan det kom igång - men jag är betydligt mer tveksam till ett amerikanskt tillbakadragande.

Tror det vore bäst om USA stannar, och försöker ta upp ett samarbete med Syrien och Iran för att dämpa motsättningarna i Irak.

/Krigsmotståndare

Anonym sa...

Det är det där med verkligheten, den där som tränger sig på förr eller senare och för det mesta och som inte låter sig inordnas i den idealistiska världen, den där verkliggheten som visar att total relativism occh/eller idealism är ren dumhet.

Anonym sa...

Hosea 4:2, 3 & 1
”2 Förbannelser och bedrägeri och mord och stöld och äktenskapsbrott breder ut sig, och blodsdåd följer på blodsdåd. 3 Därför skall landet sörja och alla invånare i det skall tyna bort tillsammans med markens vilda djur och himlens flygande skapelser, ja, till och med fiskarna i havet skall dö.

Varför? Svaret finns i versen 1
Hosea 1
”Hör Jehovas ord, israels söner, ty Jehova har en rättstvist med landets invånare, ty det finns ingen sanning och ingen kärleksfull omtanke och ingen kunskap om Gud i landet.

Lukas 21:11
”Och det skall vara stora jordbävningar och på den ena orten efter den andra farsoter och hungersnöd och det skall vara skräcksyner och från himlen tecken.”
EHEC-bakterien, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Ebola-viruset, fågelinfluensan/spanska sjukan, nyare aidsvirus som är resistent., globala uppvärmningen. Temperaturhöjningen vid artisk och i djuphaven, sunami, 90% av de stora fiskarna är utdöda, ozonlagret, orkaner, terrorism, fiskdöden och havsbottendöden, det sura regnet, övergödningen, träddöden, svält, kärlekslösheten, omoralen, söndrade hem, Hjärt och kärlsjukdomar, pandemier som t ex hiv, Trali, Hepatit B eller söndrade familjer, fetma håller på att bli en global epidemi, giftiga havsbakterien Vibrio vulnificus e t c.
Istäcket i Arktis krymper för 4 året i rad.
Världshaven stiger, stormarna blir kraftigare och jordens medeltemperatur ökar. Alpernas glaciärer har förlorat mer än halva sin ismassa sedan 1950-talet. Naturliga klimatvariationer har alltid funnits, men nu pågår en klimatförändring utöver det normala.
Jordens temperatur och atmosfärens halter av koldioxid följs åt.
Isprover från Antarktis, med värden 650 000 år bakåt i tiden, bevisar detta. Isen avslöjar även att dagens koldioxidhalt är cirka 30 procent högre och ökar 200 gånger snabbare än någonsin tidigare under mätperioden.
Genom användning av fossila bränslen som bensin och andra icke förnyelsebara bränslen orsakar människan stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.
Detta ändrar förutsättningarna för liv på jorden.
I Sverige motsvarar utsläppen sex ton koldioxid per person och år.
Trafiken står för stora delar av detta och ökar dessutom stadigt.
Oroväckande klimatförändring - Källa: Rapporter från FN:s klimatpanel IPCC.
Luk. 21:28.
Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”
Exempelvis så smälter glaciärerna nu med en hastighet som vi inte kunnat föreställa oss.


BE WORRIED, BE VERY WORRIED.
Alltså: ”VAR OROLIG, VAR MYCKET OROLIG”
Det skulle ta allt för stor plats att redovisa det som TIME för fram som grund för sin framsidesrubrik, den lyfter nämligen fram ett flertal exempel på hur vår planet nu kommit in i ett kristillstånd. Exempelvis så smälter glaciärerna nu med en hastighet som vi inte kunnat föreställa oss.

Det talas om att man förutser att havets vattennivå kan komma att höjas med otroliga sex meter! Det innebär nästan en ny ”syndaflod,” i alla fall en katastrof över hela världen. Forskare har ju varnat för att den kurs som jorden är inne på, är ödesdiger. Det är bara det att på senare tid har det gått mycket snabbare än förväntat. Bill Chameides, en framstående vetenskapsman, citeras i TIME: ”Saker händer mycket snabbare än någon förutsett.”
Även om forskarna nu blivit tagna med överrumpling, angående det som nu sker, så har inte den bibelläsare som trott på

Bibelns profetiska ord blivit det.
De omvälvande katastrofer som Bibeln talar om skall prägla den yttersta tiden, har börjat. Jesu budskap till sitt folk är då: ”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.” Luk. 21:28. Källa: The Times
Uppenbarelseboken 11:18 ”Men nationerna blev vreda , och din egen vrede kom, och den fastställda tiden, då de döda skall bli dömda och då du skall ge lönen åt dina slavar profeterna och åt de heliga och åt dem som fruktar ditt namn, de små och de stora, och störta dem i fördärvet som fördärvar * jorden.” * Ordagrant ständigt genomfördärvar.

Vi kan också läsa chockerande saker. Ca 1/5 del av vår tids största epidemi heter Borrelia! Sjukdomen smittar genom, bl.a.: fästingar, myggor, flugor, kvalster, källvatten, stoft från Afrika, sexuella kontakter, mor-foster och genom amning.
Då förstår du själv att vi nästan alla bär på borrelia. Bakterien är infekterar våra celler som efter max 8 mån. spricker sönder och infekterar vår kropp med flera celler. Penicillin dödar 85 %, resten lever vidare. Bakterien binder sig till vårt inflammationsdämpande H-protein och kopierar detta så att vårt immunförsvar inte kan hitta den.
Även om vårt immunförsvar är intakt, så har kroppen en omöjlig kamp att kämpa.
I princip måste du bekämpa bakterien under ett års tid, antingen med antibiotika eller annat naturbaserat alternativ.
"Näringsmedicinsk Tidskrift, nr. 4 och 5 i år.
Aldrig förr har man fördärvat jorden som nu. Jmf 2 Petrus 3:7 och Uppenbarelseboken 21:3 - 5

Endast de som är okunniga föraktar kunskapen om Gud.

Obs!
Vår planet, jorden, rör sig varje år ett varv runt solen, som är vår närmaste stjärna, på exakt 365 dagar, 5 timmar, 48 minuter och 45,51 sekunder. Ja, det materiella universum är ytterst väl organiserat!
Så han som skapat allt så exakt, kan reparera det vi förstört.

Anonym sa...

Jå, sådana åsikter finns det också :-)

Ulf Bjereld sa...

Jodå, det finns uppenbara risker med ett amerikanskt tillbakadragande. Även jag tror att det vore värdefullt om Syrien och Iran kunde dras in i processen med att få ett slut på våldet i Irak. Men ingenting tyder på att dagens amerikanska ledarskap har sådana planer. Med en annan politik är det möjligt att amerikansk närvaro under en övergångsperiod kunnat fungera stabiliserande. Nu tycks det mig i stället vara tvärtom.