2017-12-07

Därför skadar Trumps agerande i Jerusalemfrågan freden

Igår deklarerade president Donald Trump att USA formellt erkänner Jerusalem som Israels huvudstad och att USA ska flytta sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem. Det är ett djupt olyckligt beslut som allvarligt försvårar den tvåstatslösning som är nödvändig för att skapa varaktig fred mellan israeler och palestinier.

En oundgänglig komponent i tvåstatslösningen är att stadens Jerusalems framtid inte avgörs i förväg, utan att östra Jerusalem också kan vara huvudstad i den palestinska staten. Inget palestinskt ledarskap kan få legitimitet hos sitt eget folk för en lösning där hela Jerusalem tilldelas Israel.

Internationellt råder mycket stor enighet om att östra Jerusalem är ockuperat av Israel, och att de israeliska bosättningarna utgör ett brott mot internationell rätt. Folkrätten förbjuder en ockupationsmakt att föra över delar av sin egen befolkning till ett ockuperat område, eftersom en sådan överföring försvårar ett återlämnande av området och därigenom föregriper utfallet av ett fredsavtal. Israels bosättningar i östra Jerusalem och på Västbanken är därför olagliga och fördöms i starka ordalag av världssamfundet.

Donald Trumps och USA:s erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad försvårar därför upprättandet av staten Palestina. Erkännandet gynnar också extremism på båda sidor i konflikten och ökar risken för våldsutbrott.

Omvärlden frågar sig nu hur i fridens dar USA och Donald Trump tänker sig fortsättningen. Vilka incitament finns det för ett palestinskt ledarskap att påbörja fredsförhandlingar med Israel under dessa nya strategiska förutsättningar? Vilken roll tänker sig USA kunna spela i en fredsprocess, när USA nu isolerat sig så starkt från alla sina vänner (utom Israel) i Mellanöstern och i Europa? Jag skrev nyligen en text om hur USA:s diplomatiska agerande urholkar dess ställning som politisk stormakt. Jag noterar att Michael Winiarski i DN i dag kallar USA:s agerande under Donald Trump för ett "självskadebeteende" och han tillägger: Världens enda militära supermakt förlorar i rask takt i politisk relevans.

Om man läser hela Donald Trumps tal går det att identifiera vissa glipor i fasaden. Ingenstans talar Donald Trump om "hela Jerusalem" eller "det odelade Jerusalem". Han betonar också att USA genom erkännandet inte tar ställning till "any final status issues", inkluderande "the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem". Här finns således ett visst utrymme för att argumentera för att USA inte tagit ställning emot att östra Jerusalem skulle kunna utgöra huvudstad i staten Palestina, Det är en lite glipa, men likväl en glipa.


Nu gäller det för Sverige och EU att ta steget fram för att försöka fylla det diplomatiska tomrum som uppstått efter Donald Trumps utspel. Självklart måste EU stå fast i sak, i sin syn på den israeliska ockupationen och staden Jerusalems framtid. Det kommer EU med mycket stor sannolikhet också att göra (även om enskilda EU-stater, som till exempel Tjeckien, kan utnyttja tillfället till att gå i Trumps fotspår). Men att hålla fast är inte tillräckligt. Fler EU-stater borde erkänna Palestina. Därutöver krävs intensifierade ekonomiska och politiska insatser för att stärka det palestinska statsbygget (inklusive en demokratisering av olika palestinska institutioner) för att på marken bygga en verklighet som innebär att tvåstatslösningen inte bara är en vision eller ett tankeprojekt utan också i högsta grad en existerande realitet.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Skadad fred...? En kort bakgrund... palestiniernas mål är att eliminera Israel. Första steget är att på alla sätt bita sig fast i Jerusalem, vilket bl.a. Sverige ställt sig bakom. När nu USA bestämt sig för att flytta sin ambassad är det ett bakslag för denna vision. I realiteten förändras dock inte mycket eftersom Jerusalem hela tiden varit Israel huvudstad.
Samtidigt pågår sammanbrottet av all mänsklig värdighet i Syrien, Irak och Jemen och inte minst i Iran... Hallå! Sverige!

Anonym sa...

Det är snarare så att USAs uttalande och flytt av ambassaden ÖKAR chanserna för fred. Palestinierna har hittils levt i en låtsasvärld där de får igenom alla sina krav och Israel upphör att existera någon gång i framtiden. Låtsasvärlden har skapats både internt och genom villkorslöst politiskt och ekonomiskt stöd från omvärlden. Så länge illusionen bestått har det palestinska ledarskapet inte förberett sitt folk för framtida eftergifter i fredsförhandlingar.

Nu sätter USA ner foten, och ger en stark signal att inte bara Israel utan även palestinierna måste göra eftergifter för att uppnå fred. Om USA därmed bidrager till mera realistiska förväntningar hos palestinierna skulle mycket vara vunnet för fredsprocessen.

Anonym sa...

Jag tycker att Trumps utspel är olämpligt och provocerande. Å andra sidan gör det varken till eller från. En tvåstatslösning är inte längre möjlig inom överskådlig tid.Tåget gick för bortåt 30 år sen. Arafat spelade bort möjligheten och Israels bosättningspolitik har gjort resten. Ett land i form av en schweizerost fungerar inte. Allraminst om det leds av den genomkorrumperade palestinska myndigheten eller terrorstämplade Hamas. Och Sveriges nuvarande utrikesledningen kan naturligtvis inte spela någon medlande roll. En utrikesminister som erkänt Palestina och är persona non grata i Israel är ju rökt som medlare.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Ovan ser vi hur rasisterna och apartheid-vännerna kräver att krigsförbrytelser, etnisk rensning och markstölder ska accepteras. Men sanningen är ju att Israel skapades på stulen mark. Att Israel förintat varje möjlighet till palestinsk stat.

Den enda möjligheten nu är en gemensam stat för alla med Jerusalem som huvudstad. Det kommer förstås bli en där palestinierna är en majoritet, men det är ett problem Israelerna själva skapat för sig och nu bara har att acceptera.

Så en enda stat. Och fram till dess sanktioner mot den israeliska apartheidstaten. Sydafrika har redan visat vad som var lösningen.

Anonym sa...

Jag tycker att det Israel som är orsaken till att läget är spänt. Ambassaderna ligger ju i Tel Aviv. Då borde Israel fatta att det inte är Jerusalem som är dess huvudstad.

De utländska ambassaderna i Sverige ligger i Stockholm och då har vi svenskar självfallet utsett Stockholm som huvudstad. Hur svårt kan det vara.

Mark Twain

Anonym sa...

@ Anonym
"Sydafrika har redan visat vad som var lösningen."
Ja, men palestinierna har ingen Nelson Mandela.
Och hur har det gått sedan Nelson Mandela dog?
Kolla t ex här
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/president-jacob-zuma-anklagas-for-att-ha-kapat-hela-statsapparaten

Klas Bengtsson, realist

Anonym sa...

Anonym 9:25 fm dömer ut andra, som kan vara mer insatta, som rasister och apartheidvänner. Fel och syndabockstänk i en enda röra. Oinformerat om alla händelser unlder decennier. Såna tankar har gjort stor skada i debatten.
Just det, Mark Twain. Israel borde fatta att trots att Jerusalem alltid har varit Israels huvudstad så ska ambassaderna ligga i Tel Aviv. Men svenska konsulatet till Palestina kan ligga i Jerusalem. 😉
A-K Roth

Anonym sa...

Så rätt, realisten Bengtsson. Vidare är den där apartheidanklagelsen befängd.
A-K Roth

Anonym sa...

Ulf, du skriver vad fler europeiska stater måste göra för att främja tvåstatslösning. Men en fråga som alltid undviks är vad Palestinska styret måste göra, eller kanske rättare, sluta att göra. Har du några tankar om palestinasidans ansvar?
A-K Roth