2013-08-21

Så förändrar gasattacken i Syrien förutsättningarna för västs politik

Vi möts av ohyggliga uppgifter om en attack med kemiska vapen i Syrien och som kan ha orsakat hundratals, eller till och med över tusen döda. Vi vet ännu inte om uppgifterna stämmer eller vem som i så fall bär ansvaret. Ett är säkert - en internationell, oberoende utredning måste omedelbart tillsättas och ges ett starkt mandat att undersöka vad som hänt. Ansvar måste utkrävas.

Om de fruktansvärda uppgifterna visar sig stämma finns mitt i all vrede och förtvivlan möjlighet att massakern kan bli en så kallad game-changer (något som plötsligt förändrar förutsättningarna) och äntligen öppna upp för en internationell närvaro i Syrien. Oavsett vem som bär ansvaret för dådet ökar nu trycket på västmakterna och övrig omvärld att agera. President Barack Obama har tidigare tydligt markerat att ett användande av kemiska vapen skulle leda till en förändring av USA:s politik gentemot Syrien.

Västmakterna har utomordentligt små möjligheter att påverka Assad-regimen. Men väst nu har bättre förutsättningar att övertala Ryssland och Kina att enas kring en gemensam linje i FN:s säkerhetsråd och att de ryska vapenleveranserna till Syrien avbryts.  Även Ryssland och Kina ser med oro på Assads politik.

För att kunna påverka Assad på allvar krävs också att Iran ges en roll i den diplomatiska processen. Relationerna med Iran är viktiga för Assad. Men hittills har västmakternas beröringsskräck med Iran förhindrat alla sådana försök.

Här kan nu finnas ett momentum i relationerna mellan västmakterna och Iran. Den nyvalde iranske presidenten Hassan Rouhani har ännu inte hunnit gräva ner sig i positioner som förminskar hans handlingsutrymme. Det finns också vissa små försiktiga tecken på att Iran kan vara villigt att mjuka upp sin position i fråga om det kontroversiella kärnenergiprogrammet. I denna process finns utrymme att övertala Hassan Rouhani att ett oförändrat starkt stöd till Assad-regimen i Syrien inte ligger i Irans eget intresse.

Visst inrymmer resonemanget ovan ett element av önsketänkande. Men de positiva och genomförbara alternativen till det scenario jag skisserar är mycket få. Och passivitet är ett omöjligt alternativ.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Det återstår bara att se om det verkligen har förekommit en gasattack eller om det är en gigantisk föreställning av rebellerna komplett med civila som spelar döda med tvållödder i munnen.
En oberoende undersökning måste omedelbart till.

Orion77 sa...

En expert från FOI förklarade i SVT i kväll varför denna sarin-attack med alla sannolikhet är Assad-regimens verk, och inte ett trick av rebellerna.

Det innebär i så fall att Assad- regimen synar President Obamas tidigare uttalande, när han sa att användning av gasvapnet är det steg som kommer att trigga ett ingripande av USA.

Återstår att se om Obamas uttalande var ett verkligt hot, eller ett skrämskott.

Anonym sa...

Denna totala hänsynslöshet mot civila... helt jämförbart med Hamas cyniska strategi att beskjuta civila mål i Israel med raketer som avfyras från skolor, sjukhus, bostadshus. Avsikten är att skapa rubriker när försvarsinsatser kommer från Israel.

Guardian sa...

Vist är dom lömska araberna - tvingar israelerna att ha ihjäl civila...

Anonym sa...

Guardian

"ha ihjal"??
Du sa det:-)

Anonym sa...

Ja, Hamas och Hezbollah är synnerligen hänsynslösa som föredrar att placera sina stridsplatser bland oskyldiga för att få opinionen med sig när Israel slår tillbaka mot terroristattacker.
När det gäller det nu påstådda gasanfallet i Syrien så gäller det att ha tungan rätt i mun. Ännu finns ingen oberoende bekräftelse och experter har redan uttalat att de symptom som setts inte liknar effekten av någon gas som de känner till inkl. Sarin.

Anonym sa...

Man kan bara spekulera om massdöden i Syrien (om det nu finns någon sådan).
Det vore dock oerhört korkat av Assadsidan att genomföra en attack med stridsgas med FN-inspektörerna av kemiska vapen på plats i Syrien.
Korkad är nämligen inte Assad
Kan det vara matförgiftning med giftet av en en bakterie som bildas i gammal mat?

Orion77 sa...

Kanske borde President Obama tänka om i fråga om sin förestående resa till bl a Stockholm och statsminister Reinfelt, och istället återgå till det ursprungliga programmet, dvs Moskva och President Putin. En överläggning med honom om de eskalerande problemen i Syrien, och hur President Putin eventuellt kan hjälpa till med att finna en lösning, förefaller nu så angelägen att Fredrik Reinfelt (och Carl Bildt) säkert skulle ha full förståelse för den programändringen.

Guardian sa...

Med tanke på att Israel har placerat ut över 600 000 mänskliga sköldar i form av bosättare på ockuperat område, så var det en väldigt stor sten som kom flygande i glashuset.
Apropå hänsynslöst användade av civila.

Anonym sa...

Guardian har uppenbarlligen inte förstått att dom civila israeliska nybyggarna blir mål för raketer bara om såna skjuts mot dom medan civila blir kollaterala mål för israelisk vedergällning mot terroristmål pga terroristernas placering av stridsplatser i civil bebyggelse.
Tänk om, tänk rätt Guardian.

Birgitta Elfström sa...

USA har ingen rätt att intervenera i Syrien och ingen annan stat heller utan ett mandat från FN:s Säkerhetsråd eller från FN:s Generalförsamling. Det finns inget stöd i internationell lag för att göra en s.k. humanitär intervention såsom skedde i forna Jugoslavien även om det finns fog för misstankar om att kemiska vapen har använts. Om Säkerhetsrådet är förlamat på grund av att Ryssland och Kina använder sig av sin vetorätt är det möjligt för Generalförsamlingen att agera under ”Uniting for Peace”.

Guardian sa...

Så civila blir inte mål förrän man skjuter på dom – nämen Sherlock, kom du på det själv?