2013-06-11

Reinfeldt talar klarspråk i regeringsfrågan. Bra!

Ibland får man rätt snabbare än man trott. För bara några dagar sedan skrev jag att om Sverigedemokraterna fick en vågmästarställning efter valet 2014 så skulle de övriga partierna i en omröstning i riksdagen släppa fram partiledaren för det största blocket som statsminister, till exempel genom att den förlorande sidan i stället för att rösta emot lägger ned sina röster. Och redan i dag träder Fredrik Reinfeldt fram i Expressen och säger just detta: Om de rödgröna tillsammans blir större än alliansens fyra partier, då är vi beredda att släppa fram dem till makten för att på det sättet säkerställa att vi isolerar Sverigedemokraterna från inflytande.

Reinfeldt betonar att hans utfästelse förutsätter att Stefan Löfven och de rödgröna lovar samma sak. Jag förutsätter att så också blir fallet. Utfästelsen är klok i det att den utestänger Sverigedemokraterna från allt inflytande över regeringsbildningen utan att den tummar på några demokratiska principer.

Reinfeldts utfästelse är inte bara statsmannaaktig. Den är också politiskt klok i det att den binder en allt mer ihålig allians tätare samman. Om alliansen förlorar valet läggs allianssamarbetet för fäfot. Det är inget konstigt i det. Men det har börjat resas tvivel om alliansens förmåga att hålla samman även vid en valseger och om inte en blocköverskridande majoritetsregering egentligen vore att föredra. Reinfeldt väljer i artikeln att uttala sig å hela alliansens vägnar, det vill säga även om hur Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna skulle rösta i en votering om Stefan Löfven som statsminister. Jag undrar hur väl förankrat Reinfeldts utspel var hos dessa partier. I vilket fall är det politiskt omöjligt för Jan Björklund, Göran Hägglund och Annie Lööf att nu gå ut och säga att de har en annan uppfattning än statsministern i frågan.

Innebär utfästelsen några hinder mot en blocköverskridanderegering efter valet? Jag tror inte det. Visserligen bidrar utfästelsen till att förstärka bilden av två block som huvudalternativen i svensk politik. Men samtidigt är det uppenbart att utfästelsen endast avser en situation där de olika partierna verkligen vill fortsätta samarbetet inom respektive block. Om Miljöpartiet till exempel hellre skulle vilja samregera med alliansen eller om Folkpartiet och Centerpartiet skulle föredra Socialdemokraterna får vi en helt ny situation. Men dessa scenarier är i dag i högsta grad osannolika. Hur de i så fall bör hanteras i en riksdagsomröstning får man ta därifrån och då - alla hypotetiska utfall kan inte bedömas i förväg.

Ser fram mot mediernas uppföljningsfrågor till Reinfeldts allianskamrater och till Stefan Löfven i denna fråga under dagen.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Ulf, visserligen kan blocken utesluta SD från inflytande över regeringsbildningen, men hur kommer det att fungera med alla andra riksdagsomröstningar under mandatperioden? Kommer inte frestelsen att vara stor att fälla vissa regeringsförslag med SD's hjälp eller innebär aversionen mot SD att politiska förslag som har en riksdagsmajoritet bakom sig kommer att överges om de går emot regeringen? Nyfiken på hur du ser på detta?

Anonym sa...

Till anonym och Ulf: Anonym har rätt. Hur ska Reinfeldt lösa problemet med de omröstningar som sker i riksdagen? Ska Reinfeldt alltid rösta emot SD även om SD röstar för ett M-förslag? Dvs Reinfeldt röstar mot sig själv?
..
Reinfeldt har med detta utspel om att utestänga SD från allt visat att han inte har en susning om politik längre. Det bästa vore om han avgick direkt tillsammans med hela sin regering inann han ställer till med ännu mer skada än vad han redan gjort under snart 7 år. Reinfeldt är ett mycket dåligt skämt som driver Sverige till och även över ruinens brant. Men han vill ju hänga kvar för att få ut sin pension och kanske ett fett jobb inom EU. Resten av Sverige struntar han i.

Anonym sa...

Det går givetvis att manipulera utfallet i ett riksdagsval, men är det inte bättre att införa en mer vettig migrationspolitik i linje med övriga schengenländer, det skulle undanröja många SD - röster 2014. Min tes är att SD. Dubblar sig både 2014 och 2018 om inte förändringar i riktning mot övriga i Europa genomförs i migrationsfrågan

Anonym sa...

Bör man inte fundera varför SD får fler och fler röster samtidigt som man stänger dom ute från samarbete?
Var går gränsen för att neka samarbete?
Ponera att SD när 15%, är det då också rätt att utestänga så många väljares vilja?
Kan det verkligen vara så att idag runt 10% av svenskarna är rasister eller är det bara så att många tycker det räcker nu?
Lennart

Lars sa...

Visst är det bra för den rödgröna sidan att Reinfeldt kommer med det här utspelet. Det är ju bara till en borgerlig regering som SD kan bli ett pålitligt stödparti, men Reinfeldt låter alltså hellre huvudmotståndaren Löfven bilda regering än att ge SD inflytande över invandringspolitiken. Det säger inte så lite om Reinfeldts prioriteringar. Allt som krävs är tydligen att de rödgröna partierna tillsammans blir obetydligt större än alliansen, så släpper allianspartierna fram Löfven till statsministerposten så att han kan bilda lämplig regering. Frågan är dock vad Löfven anser i saken. Kom ihåg att Sahlin inte tyckte att det räcker med att ett av blocken blir störst, då det de facto kan ge SD ett betydande inflytande som tungan på vågen. Hon sa att "ledaren för det största blocket måste ta ansvar för att kunna bilda en stark majoritetsregering". Vad säger Löfven?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sahlin-kritiserar-reinfeldts-besked_5248009.svd

Anonym sa...

Lennart, (s) har ju 30%, trots detta har de varit utestängda i sju år. Är det odemokratiskt?

Orion77 sa...

I dagens riksdagsdebatt fick SD extra stor exponering, då ett flertal av de övriga partierna, inte minst M, vände sig med skärpa mot SD. Statsministern anlade här en brysk och korthuggen attityd. Resultatet är framför allt att SD hamnar i fokus. Detta grepp kommer troligen att köras fram till valet. Jag håller med den som säger här att SD kanske når 15%, och då lär det bli svårt att isolera partiet.

Om de övriga partierna vill få ett valresultat som gör SD betydelselösa under nästa mandatperiod måste de finna en bättre strategi för detta. Deras nuvarande grepp är sannolikt snarare till SD:s fördel.

Anonym sa...

Det är klart att alliansen kan släppa fram Löfvén om de rödgröna blir större än dem. Men får de rödgröna inte >50% i riksdagen kommer de inte kunna regera. Och vill Löfvén göra upp med något av de borgerliga partierna måste sannolikt (v) lämnas åt sidan. Det kan bli en Pyrrhusseger för Löfvén, som sänker (s) trovärdighet som regeringsbildare fullständigt.

Mvh
Mattias

Ulf Bjereld sa...

Tack för synpunkter. Alliansregeringen har ju redan under denna mandatperiod regerat i minoritet, med SD som vågmästare. I nio omröstningar av tio där alliansen och de rödgröna varit oense har SD valt att stödja alliansen. Möjligen har SD:s vågmästarställning inneburit att regeringen varit försiktig med att lägga fram förslag i riksdagen, av rädsla att förlora omröstningen.

Många - däribland Margit Silberstein i SVT Aktuellt i dag - menar att Reinfeldt på senare tid bytt strategi i förhållande till SD. Från nonchalans till brandtal mot dem. Ingenting tyder i dag på att SD skulle få 15 procent i valet 2015. SD är det parti som överlägset flest svenskar tycker överlägset sämst om. Forskning visar att om regering och opposition börjar bråka inbördes om ett parti som SD så gynnas det partiet.

Anonym sa...

En grupp som växer inom SD är akademiker. Har noterat ett växande intresse för SD, just för att partiet står för något som akademien åtminstone tidigare stått för: problematisering, perspektivvändning och öppenhet för nya sätt att se på saker. Histografins betydelse: Lena Melin på Aftonbladet har exempelvis inte förstått vad hennes egen tidnings historia har för inverkan idag. Aftonbladet har på sin egen hemsida en lång redogörelse om bladets historia; Hiertaepoken, den tyskvänliga epoken under kriget etc. Historien påverkar nutiden och till viss del är vi produkter av den. En nyanställd journalist på AB kan inte bortse från sina föregångare, på samma sätt är det med nationalstaten. På AB finns det en företagskultur att följa, på samma sätt är det i samhället: den svenska kulturen finns i vår historia och med all ödmjukhet är vi som lever idag "dvärgen som på jättens axlar nu kan blicka framåt". Vad SD vill är att stödja invandrarna att assimilera sig i samhället. Det innebär inte att vi inte kan låta oss influeras av dem, snarare är det precis det som kommer att ske. En svensk är individ i ständig förändring, så har det alltid varit, men det är delvis en annan historia.

Anonym sa...

Åh vad du är klok och viktig Bjereld. Fortsätt att tolka politiken åt oss som inte orkar läsa vartenda pressmeddelande men ändå vill veta vad som försiggår bakom kulisserna.

Tack. MVH 20-årig vänstertjej

Ulf Bjereld sa...

Anonym 11.27 Tack så väldigt mycket!