2008-04-02

Nej till statlig kampanjhistoria

I dag publiceras på DN Debatt det s k historieuppropet, där svenska historiker och samhällsvetare protesterar mot att historieämnet görs till slagfält för ideologiska regeringskampanjer. Bakgrunden är regeringen givit i uppdrag åt den statliga myndigheten Forum för Levande Historia att genomföra en "upplysningskampanj" om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer.

Jag är en av de 262 som på kort tid undertecknat uppropet. Undertecknarna representerar en imponerande politisk bredd, och förenas i en oro över den fria forskningens ställning och över politikers försök att detaljstyra historieförmedlingen i samhället. Spåren förskräcker.

Tidigare har en motsvarande kampanj genomförts om nazismens brott mot mänskligheten. Vem står på tur nästa gång? Skall staten genomföra en upplysningskampanj om kolonialismens brott mot mänskligheten? Eller om islamska regimers brott mot mänskligheten - med tanke på t ex situationen i Iran? Eller om kristna regimers brott mot mänskligheten - med tanke på t ex vissa inslag i den katolska kyrkans förflutna? Eller om ateistiska regimers brott mot mänskligheten - såväl nazismen som kommunismen var ju mer eller mindre ateistiska ideologier?

Det råder ingen tvekan om det politiska förtryck som rått i kommunistiska stater, eller om de humanitära lidanden som följt i spåren av förtrycket. Men det kan inte vara statsmaktens uppgift att i kampanjform styra historieskrivningen. Lärarhandledningen i kampanjen om kommunistiska regimer skriver: I en diktatur står alltid historieskrivningen i statens tjänst. Det är en formulering som borde leda till eftertanke.

Tillägg 3 april: Jag utvecklar mina tankar i ämnet i en artikel i Expressen i dag.

51 kommentarer:

Jesper sa...

Ett berömvärt initiativ att försöka avcentralisera historieskrivningen. Lite osocialdemokratiskt, men den ideologiska inkonsekvensen stör inte mig nämnvärt. Det är möjligt att det är mitt minne som fallerar, men jag kan ej komma ihåg dessa indignerade protester när regeringen Persson skapade den första upplysningskampanjen, då "med utgångspunkt i Förintelsen".

Det är två uppenbara skillnader mellan båda kampanjerna: den nuvarande riktar sig mot kommunister och initiativtagarna är borgare. Vilken av dessa skillnader ger upphov till de våldsamma protesterna? Båda?

Anonym sa...

När kommer vi att få en ingående granskning av FÖRINTELSEN 1915 då över 1.5 miljoner armenier kallblodigt mördades av turkarna!
Egon

BR sa...

Upplysningskampanjen mot nazism som FFLH genomförde, framkallade inga protester från någon historiker, mot statlig styrning.
Läroplanen i historia i skolan som berättar om såväl nazismen som kommunism, framkallar heller inga protester.
UOK´s undersökning visar på skrämmande brister i kunskap om kommunistiska diktaturer och Gulag hos svenska ungdomar.
När nu FFLH startar en upplysningskampanj om kommunismens illdåd, avsedd att öka medvetenheten om kommunismens brott, går ett antal historiker av facket i taket och protesterar mot statlig styrning av historieämnet.
Mycket inkonsekvent är detta mot bakgrund av de uteblivna protesterna mot upplysningskampanjen mot nazism.
Att en av underteckarna av uppropet mot kampanjen är vänsterextremisten Åsa Linderborg på Aftonbladet Kultur gör inte motkampanjen mer trovärdig.

Anonym sa...

Jesper slår verkligen huvudet på spiken. Jag väntar intresserat på svar.

I övrigt undrar jag lite över din självbild/framtidsplaner Ulf. I ingressen till DN-artikeln står följande att läsa:

"Det skriver 253 akademiska forskare i historia och andra humanistiska ämnen"

Betraktar du dig i lönndom som humanist?

/ATEIST

Anonym sa...

För övrigt finns det goda skäl att betvivla att en del av undertecknarna egentligen är negativa till offentligt finansierad historieskrivning. Till exempel har två av dem föreslagit att man bör resa ett monument över ett terrorattentat mot brittiska arbetskraftsinvandrare (Amalthea-attentatet 1908):

http://www.politikerbloggen.se/2008/04/02/8629/

Tvivlar starkt på att personer som föreslagit monument över nedbrända flyktingförläggningar hade fått protestera på DN-debatt mot regeringens "politiska" Förintelse-kampanj.

Ulf Bjereld sa...

Till Jesper och Ateist: För egen del hade jag sannolikt skrivit på ett motsvarande upprop även när det var nazisterna som stod i fokus.

Många historiker var kritiska och oroliga redan då. Jag får två förklaringar när jag frågar varför de inte samlade sig till motstånd. Den första är att man trodde/hoppades att det rörde sig om ett engångstillfälle, just för att Förintelsen uppfattas som unik. Nu visar det sig att så inte är fallet. Så säger t ex Johan Perwe från Forum för Levande Historia till tidskriften Klassekampen att myndigheten sannolikt snart kommer att ta sig an nya uppgifter: "som att utreda de negativa konsekvenserna av kapitalismen och kolonialismen". Är det verkligen dit Jesper och Ateist vill?

För det andra fruktade många historiker den opinionsstorm och de anklagelser man anteciperade skulle komma om man protesterade mot en upplysningskampanj om nazismen.

Min egen ämnesidentitet? Uppropet är öppet för alla att underteckna som är "doktorand eller disputerad i ett historiskt eller samhällsvetenskapligt ämne". Så det är bara att klicka in på www.historieupporpet.se om man uppfyller kriterierna och känner sig manad. :)

Anonym sa...

Varför inte vända på steken? Om det nu är så att undertecknarna inte initierade ett upprop mot förintelsekampanjen för att de ansåg denna kampanj vara unik, varför protesterar man då endast mot "politiskt styrd historieskrivning"?

Alla som är insatta i den akademiska världen vet ju att det finns myndigheter som bedriver propaganda om vad vi (folket) ska tycka på en rad områden. Ofta i samarbete med politiskt aktiva akademiker och i förment vetenskaplig dräkt. Ett faktum som bland annat Bo Rothstein har påtalat. Som exempel kan man nämnas

- Arbetslivsinstitutet
- Nationella sekretariatet för genusforskning
- Folkhälsoinstitutet
- Ungdomsstyrelsen

Detta uppenbara faktum har, mig veterligen, ingen av undertecknarna protesterat emot.

Beror detta på att nämnda forskningsinstitut tillkommit under socialdemokratiskt styre och uppenbart producerar information och forskning som stöder undertecknarnas egna politiska agenda (de meningsskiljaktigheter som sman stoltserar med i DN-artikeln torde väl i första hand röra vilket parti på vänster planhalva undertecknarna röstar på eller vilken marxistisk sekt de tillhörde då det begav sig för några årtionden sedan)?

Eller beror det på att historieämnet är unikt (ja, undantaget genushistoria då, vars ideologisering man ju inte protesterat mot tidigare)?

Eller på något tredje alternativ som jagt helt missat?

För inte kan det väl vara så att man på fullaste allvar kan hävda att de uppräknade myndigheterna inte bör ses som ideologiproducenter, eller att man inte känt till deras existens?

/ATEIST

LeoB sa...

ATEIST, Arbetslivsinstitutets nedläggning var nog betydligt mer ett utslag av politisk styrning än dess tillblivelse. Jag observerade just vad bloggen Forskningspolitik pekade på angående nedläggningen. Samtidigt som Arbetlivsinstitutet lades ned för att staten inte skulle bedriva forskning så lät allians-regeringen Expertgruppen för ekonomiska studier uppstå:

http://forskningspolitik.blogspot.com/2007_04_01_archive.html

Arbetslivsinstitutet forskade bl a kring ohälsan och dess samband med arbetsorganisationen. Arbetsgivarna producerar i stället material som säger att man måste skilja på de sjukdomar som individen har fått pga arbetet och de som uppstått vid sidan om. Det synsättet är destruktivt, det blundar för problemen och kostar oss i längden mycket.

Säkerligen finns det mycket, som Rothstein påpekat, att önska kring styrningen av forskningen. Det stora problemet är kanske dock att näringslivet understöder så många förment vetenskapliga studier. Vem vågar lite på att dessa när det gälelr mer kontroversiella saker? (Se t ex vad som nyligen avslöjats om SSRI preparaten. Uppenbarligen stämmer inte läkemedelsbolagens forskning riktigt överens med mer oberoende forskning.)

Anonym sa...

Till loeb: Det ligger säkert en hel del i det du säger. Men nu gäller ju frågan om hur konsekventa de forskare (och vänsteraktivister) som skrivit på det aktuella uppropet är.

Det ligger liksom i sakens natur att undertecknarna inte kan skriva under på din analys då de ju hävdar i) att staten tidigare inte ägnat sig åt politisk styrd "forskning/upplysning" samt ii) inte bör ägna sig åt sådan politisk styrd "forskning/upplysning".

I själva verket visar din analys bara hur inkonsekventa vissa av undertecknarna är, då det knappast torde vara svårt att kunna beslå några av dem att ha förespråkat myndighetsfinansierad propaganda på andra områden.

/ATEIST

Jesper sa...

Till Ulf: information om verkliga och påhittade negativa konsekvenser av kapitalismen kommer med modersmjölken i Sverige, men det skadar säkert inte att upprepa dem.

Frågan är väl om det endast var oron för att bli utmålade som antisemiter som hindrade historiker förra gången dylikt var aktuellt. I så fall är det väl bara att beklaga bristen på civilkurage hos våra akademiker, åtminstone de som höll samma åsikter för sanna när myndigheten skapades.

Förhoppningsvis är det i alla fall inte så att de vill mörka kommunismens brott - riktigt så cyniskt vill jag inte se det hela. Men med tanke på att den vänsteratmosfär som verkar finnas på många humaniorainstitutioner är min undran fortfarande relevant. Det verkar nämligen som att det är enklare att kritisera en borgerlig regering än en socialdemokratisk dito.

Ulf Bjereld sa...

För den intresserade vill jag nämna att jag vidareutvecklar min argumentation i en artikel i Expressen i dag torsdag: http://www.expressen.se/debatt/1.1108580/lagg-ner-statens-propaganda-myndighet

BR sa...

Du råkar i logiska problem med din debattartikel i Expressen Ulf.
För det första kan artikeln ge intryck av att du och de andra undertecknarna av uppropet vill lägga locket på om kommunismens förbrytelser. Du betraktar ju FFLH´s historiebeskrivning som opportunistisk.
Hur ser då en ickeopporunistisk historiebeskrivning av kommunismens folkmordhistoria ut?
Är det den som KPML(r) presenterar?

För det andra. Varför yrkade du inte på nedläggelse av FFLH i samband med kampanjen om förintelsen?

För det tredje finns det ett statligt skolverk som i.a.f. indirekt styr läroplanerna i samhällskunskap och historia.
Skall staten alltså inte ha rätt att styra folkupplysning via FFLH, men ha det i skolundervisningen?

Mitt samlade intryck är nog att du och de andra folkupproparna nog agerar lite för era sjuka mödrar.

Anonym sa...

Ulf du skriver: "För det andra fruktade många historiker den opinionsstorm och de anklagelser man anteciperade skulle komma om man protesterade mot en upplysningskampanj om nazismen."

Ett gott argument FÖR kampanjen! Om det är så att man fruktar opinionsstorm när man ifrågasätter en kampanj om nazismens illdåd men inte när man ifrågasätter en kampanj om kommunismens illdåd säger det en hel del om den överslätande attityd som präglar svensk debatt kring kommunsimens historia.

Men till sist handlar ändå frågan om de underliggande motiv det stora flertalet av undertecknarna har. Man får vara mer än lovligt blåögd för att tro att det är en slump att så oerhört många av dessa är marxister och/eller aktiva på den politiska vänsterkanten (Jo jag vet, där finns någon nyttig liberal idiot också)?

För övrigt stämmer inte den ursprungliga DN-artikelns påstående om partipolitiserad forskning. T.o.m. Ohly har ju accepterat kampanjen.

/Dogge

Anonym sa...

Och hur står sig ditt ställningstagande i relation till ditt engagemang för en statlig värdekommission fär några år sedan (artikeln "Moral är mer än sex och kontokort" i SvD 2001-02-13)?

Har du ändrat ståndpunkt på senare år - och varför har du i sådana fall gjort det? Har regeringsskiftet något med saken att göra?

/ATEIST

SOm för övrigt väntar på svar om hur du ställer dig till andra ideologiproducerande myndigheter som du (och dina medundertecknare) inte har protesterat mot tidigare.

Niklas Lindgren sa...

Ulf, jag kan faktiskt inte ta din artikel i expressen eller ditt medverkande i uppropet som intellektuellt trovärdigt av två skäl:
1. Du säger att du är emot statlig detaljstyrning av historia. Men om det nu hade varit en konsekvent ståndpunkt, så borde du då även vara emot de ideologiska kampanjer som bedrivs av Arbetslivsinstitutet, folkhälsoinstitutet, nationella sekretariatet för genusforskning, och naturvårdsverket. Men här hör man alltså inte ett knyst, varför det blir svårt att ta dig och de andra på allvar.
2. Du påstår att det även funnits ett upprop mot FFLHs Förintelse-upplysning om inte nämnda forskare varit rädda för antisemitstämpeln. Tillåt mig tveka. Exempelvis så sa dr Håkan Blomqvist (som alltså är en av initiativtagarna av uppropet) i debatten i P1 att det var helt ok att bedriva ideologisk upplysning mot Förintelsen då det enligt honom finns ett “konsensus” bland forskare om just nazismen. Tydligen anser då Blomqvist & co att någon sådan konsensus alltså inte finns om stalinismens utrensningar och Pol Pots massmord. Vad tycker du själv?

Anonym sa...

Varför kan inte svenska liberaler tänka själva? Visst, det är anmärkningsvärt att protesterna kommer först när det är brott utförda av diktaturer som kallat sig kommunistiska som ska uppmärksammas. Men var har liberalerna hållit hus? Det är lätt att anklaga andra för att inte ha kritiserat statlig idéproduktion tidigare, men vad har man gjort själva? Man kritiserar den inte nu och man kritiserade den inte då. Vänstern var sen, men bättre sent än aldrig...

/Maria

LeoB sa...

Anonym ATEIST:

Jag tror du rör till det lite för dig. Var får du det här som du skriver ifrån?:

Det ligger liksom i sakens natur att undertecknarna inte kan skriva under på din analys då de ju hävdar i) att staten tidigare inte ägnat sig åt politisk styrd "forskning/upplysning".

Har du verkligen läst vad de skriver?

Kerstin sa...

Jag tycker också att det var tråkigt att det inte organiserades något upprop direkt då FFLH inrättades och visst ligger det en del i kritiken mot oss som skrivit på nu, för inkonsekvens av det skälet. Men bättre sent än aldrig. Det borde även varje sann liberal anse - tycker man, i alla fall om de tar sin egen i vissa avséenden förträffliga ideologi på allvar, då de också borde ha protesterat redan vid förintelsekampanjen dessutom.

Liberaler och konservativa brukar nu inte heller vara några under av konsekvens alltså, så de ska kanske inte kasta sten när de sitter i glashus.

Men nu ska vi alla lära oss "kommunismens skuld". Men vi ska inte tala om att det är lika mycket Sovjets (alltså "kommunismens", enligt det liberal-konservativa språkbruket") förtjänst som amerikanernas, att Hitler blev slagen till slut och Europa befriat från både nazismen och den italienska fascismen. Hur ofta talar man om att c:a 40 miljoner (om jag inte missminner mig) ryssar dog i kriget mot Tyskland och för Europas befrielse, exempelvis?

Och jag tror inte heller att FFLH talat så mycket om att det var storkapitalet som möjliggjorde, ja i stort sett skuffade fram Hitler till makten.

Man lär inte något av historien bara genom att ta fram väl valda delar av den, och ingenting alls om man väljer delar av rent ideologiskt betingade skäl, som man gjort både i fallet med förintelsen och i fallet med kommunismen.

Anonym sa...

Till leob: Förutom undantaget med Förintelsekampanjen är väl det andemeningen i deras budskap?

Eller menar du att de hävdar att staten bedrivit en mängd liknande kampanjer tidigare ,men att det är just det faktum att man angriper kommunismen som är problemet? Även om jag hävdar att så är fallet, tvivlar jag på att undertecknarna skulle vilja ställa upp på en sådan historieskrivning.

/ATEIST

Anonym sa...

TIll Kerstin: Om det nu är så att det är statliga politiserade indoktrineringskampanjer ni vänder er emot borde ni väl i konsekvensens namn kräva att Forum för levande historia läggs ner.

Och vidare borde ni om ni vill framstå som konsekventa kräva att nationella sekretariatet för genusforskning, Homo, Jämo och alla andra propagandamyndigheter läggs ner samtidigt. Dylika krav har ställts av liberaler i flera år.

För inte är det väl så att er protest är unik för historieämnet?

/ATEIST

BR sa...

Jag ber om ursäkt för att jag nu blir lite off topic men kerstins felaktiga uppgifter bör korrigeras.

1/ Sovjet hade aldrig anslutit sig till alliansen mot Hitlertyskland under WWII om inte Hitler hade gått till angrepp 1941. De två diktaturerna hade ju sin ömsesidiga nonaggressionspakt "Molotov-Ribbentroppakten" som sannolikt hade fortsatt vara i kraft om inte Hitler iscensatt Operation Barabarossa
2/Utan USA:s välfiga industriella kapacitet och ekonomiska tillgångar hade inte Sovjet klarat av WWII.
3/ Fråga folken i Östeuropa om de blev "befriade" av Sovjet.
4/ Det var inte "storkapitalet" som "skuffade fram Hitler till makten" även om flera stora industrikoncerner, bl.a Krupp och IG Farben senare drog nytta av hans regim och kriget.
I själva verket var ju Hitler en slags socialist och det passade inte Tysklands kapitalister och industrialister.

Kerstin sa...

br:
Och amerikanerna hade inte gett sig in i kriget om man inte hade blivit angripet vid Pearl Harbor, av japanerna, Hitlers och Mussolinis allierade i Asien.

Ulf Bjereld sa...

Till Dogge: Du underskattar grovt den typ av reaktioner som skulle följt av ett upprop som protesterade mot en motsvarande upplysningskampanj om Förintelsen. Jag skulle inte agerat annorlunda inför ett sådant upprop, men jag förstår kollegor som kanske inte är lika hårdhudade när det gäller anonyma hot och okvädingsord av en art man inte kunde föreställa sig. Dessutom är det - som jag skriver i Expressen-artikeln - inte sant att ingen protesterade. Det är bara att Googla runt lite och sondera Mediearkiven så finner du en hel del protester redan då.

Till Ateist: Jag får väl gräva fram artikeln ur SvD och se vad jag skrev. Jag är på resande fot, så det får anstå lite.

Anonym sa...

Nu betvivlade jag inte att ett sådant upprop skulle ha mötts av reaktioner (så jag varken underskattade eller överskattade några reaktioner). Vad jag istället frågade var varför det är på detta viset? Varför möts inte ett upprop i protest mot en kampanj om kommunismens brott av samma känslor (oavsett om de uttryck dessa känslor tar kan vara olyckliga)? Antagligen för att svensk debatt präglas av en mer överslätande attityd gentemot dessa brott jämfört med nazismens brott. Vilket visar på behovet av upplysning.

Att en och annan protesterade redan förra gången är ju bra. Men för det stora flertalet var det inte så. Att en betydande andel av dessa selektiva protesterande dessutom är hemmahörande på vänsterkanten leder mig att tro att protesten nu i veckan var ideologiskt betingad. Du har inte övertygat mig om motsatsen.

Läs för övrigt Bo Rothsteins utmärkta analys i DN där han är inne på liknande tankar.

/Dogge

Ulf Bjereld sa...

Till Dogge: Du skriver att "svensk debatt präglas av en mer överslätande attityd gentemot dessa (kommunismens, UB) brott jämfört med nazismens brott. Vilket visar på behovet av upplysning." Men då gör du ju (omedvetet?) din egen norm till sanning, som andra skall "upplysas" om. Hur vi skall se på kommunismens brott i förhållande till nazismens brott (eller kolonialismens brott eller imperialismens brott eller kristendomens brott eller islams brott eller patriarkatets brott) är till syvende og sist en politisk och värdebaserad fråga. Att reaktionerna är olika inför de historiska ohygglgheter som har skett är inget som kan upplsyas bort,
utan en följd av skilda värden och politiska bedömningar.

Anonym sa...

Nu tror jag vi nådde koncensus!

/Dogge

Olaus Petri sa...

Jag hör till de historiker som valde att inte skriva på uppropet. Skälet till detta var mycket enkelt, även om jag i sak höll med om själva sakfrågan. Uppropet var nämligen inte partipolitiskt/ideologiskt obundet. När man i en såpass viktigt fråga väljer att pressa in ett likhetstecken mellan "auktoritära kolonialmakter" och "borgerliga regeringar", blir man beklämd. Det förstnämnda skrevs inte ens ut.

Uppropsmakarna kunde alltså inte låta bli att göra en kraftfull politisk markering i en fråga som kunde ha nått en bred uppslutning. Så fruktansvärt onödigt, men ack så talande för hur bankrutt talet bakom den "fria forskningen" var/är.

Att många av de som skrev på först nu börjar skruva på sig, gör inte saken bättre. "Statlig forskning" har ju förekommit länge.

Christian Gerner sade något som var ganska träffande när han påpekade att uppropet nog hade sin grund vissa initiativtagares politiska preferenser.

Anonym sa...

Om de nu är som du säger Ulf - att det inte går att upplysa bort olika reaktioner inför hisotirska ohyggligheter, eftersom de ör en följd av olika politiska värderingar - varför är då undertecknarna så måna om att stoppa Forum för Levande Historias kampanj. Är man endast intresserade av att undvika att skattemedel slösas bort på något onödigt? Knappast!

De flesta undertecknare - liksom de flesta människor i övrigt - tror nog att det finns moraliska värderingar som går djupare än tillfälliga politiska ställningstaganden. Börjar människor plötsligt associera en politisk ideologi som de har sympatier för med likhögar, så kan det hända att man omvärderar sina initiala sympatier.

Hade kommunismen varit lika associerad med likhögar i folkets sinnen som nazismen är hade vi knappast haft lika många kommunister som idag. De flesta människor är trots allt nog så anständiga att information om historiska gräsligheter kan få dem att omvärdera sina politiska värderingar. Eller vad tror du?

Hela tanken med projektet är väl att medelst sådana avslöjanden faktiskt få folket att inse att kommunismen är en moraliskt avskyvärd ideologi.

/ATEIST

Ulf Bjereld sa...

Jag noterar att debatten väcker starka känslor. Min egen position uppfattar jag som trygg och odramatisk. Jag har under lång tid och i en rad sammanhang offentligt argumenterat mot statliga historiekampanjer och statens försök att politisera forskningen - såväl från vänster som till höger (den intresserade kan via mejl få sig en förteckning över mina skrifter i frågan tillsänd :-)). Att underteckna uppropet var för mig en självklarhet.

De som kritserar uppropet kan delas in i två grupper. Den första gruppen är de som tycker att det är rätt att staten driver denna form av kampanjer. Dit tycks ATEIST kunna räknas, som ju skrev: "Hela tanken med projektet är väl att medelst sådana avslöjanden faktiskt få folket att inse att kommunismen är en moraliskt avskyvärd ideologi." Men ATEIST får ju då obevekligen problem med gränsdragningen - hur gör vi med de likhögar som vuxit fram i spåren av t ex kolonialismen, kristendomen, ateismen, islam och patriarkatet?

Den andra gruppen är de som tycker det är fel att protestera nu, när man inte tidigare kritiserat mot nazism-kampanjen. Men den ståndpunkten bygger på myten att det inte förekommit sådana protester - vilket det faktiskt har och i många olika sammanhang.

ATEIST har också bekymrat sig över att jag i en artikel i Svenska Dagbladet (13/2 -01) förordat tillsättandet av en svensk värdekommisison och huruvida det förslaget går på tvärs med vad jag här anfört om att staten inte skall lägga sig i historieskrivningen. Jag har nu letat fram artikeln och kan lugna ATEIST. I artikeln argumenterade jag för att kommissionen skulle initiera debatt i värdefrågor, inte försöka skapa eller ens identitiera en gemensam värdegrund. Så det jag skrivit har jag skrivit.

Anonym sa...

Till ateisten,

Vad är det som är "moraliskt avskyvärt" med egendomsgemenskap? Diktaturens kreatur har skapat “likhögar” i många olika namn.

/OP

Niklas Lindgren sa...

"Den andra gruppen är de som tycker det är fel att protestera nu, när man inte tidigare kritiserat mot nazism-kampanjen. Men den ståndpunkten bygger på myten att det inte förekommit sådana protester - vilket det faktiskt har och i många olika sammanhang."

Kan du styrka det? Kan du finna en artikel där samma historiker klagar över att nazismen brännmärks av staten?

Anonym sa...

Jag insåg att någon annan i detta forum ibland använder sig av signaturen "OP". Frågan om vad som är moraliskt avskyvärt med egendomsgemenskap ska alltså inte tillskrivas den personen.

/OP2

Anonym sa...

Ett förtydligande: Jag är ingen principiell anhängare av statliga historiekampanjer. Min argumentation har endast gått ut på att misstänkliggöra konsekvensen hos (de flesta) undertecknarna av uppropet.

Av det faktum att jag argumenterar för att historisk information kan få människor att omvärdera sina politiska ställningstaganden följer ju inte att jag förespråkar att sådan upplysning ska ske hur som helst.

Med det sagt är jag dock inte någon principiell motståndare till att sådan upplysning sker. Självklart bör elever i den svenska skolan upplysas om vilka konsekvenser olika politiska system har haft under historien (dvs läsa historia). En sådan undervisning bör självklart innehålla upplysning såväl om kommunismens, som kolonialismens och olika religioners illdåd. Annat hade varit beklämmande.

Om nu historieämnet är så dåligt i svenska skolor att man inte lär sig något om kommunismens brott är det väl dock bättre att man upplyser eleverna medelst olika kampanjer, istället för att de inte får lära sig något alls. Bäst av allt vore förstås om historieämnet får ta mer plats.

Eller menar ni undertecknare att det är bättre att eleverna får gå oinformerade än att de får Forums information om kommunismen.

Det är ju trots allt skolelever kampanjen vänder sig till i första hand och inte vuxna. Och vari ligger egentligen den principiella skillnaden mellan att låta skolverket och Forum för historia sköta utbildningen av eleverna?

/ATEIST

Anonym sa...

Apropå din debattartikel i SVd om det önskvärda i en värdegrundskommission: Bara genom att ta upp frågor och sätta dem på dagordningen kan man självklart skapa politisk opinion.

Bara det faktum att du anser att staten bör stimulera till och efterlysa debatt i olika "moralfrågor" (och då gärna glömda sådana som du belyser i din artikel) är att skapa en konstlad opinion (avsaknaden av debatt kan ju faktiskt tolkas som en sorts konsensus om att allt är bra/frågan inte är problematisk).

Likheten med Forum gör Historias uppdrag är slående, då ju de också eftersträvar att

"tvinga[..] till reflektion kring frågor som rättvisa, medmänsklighet och personligt ansvar."

Lite som en begränsad värdekommission!?

/ATEIST

BR sa...

Det finns ingen logik i argumentet att man inte kan upplysa om kommunismens brott för att man inte upplyser om de brott som begåtts i kolonialismens, islams och kristendomens namn.
Det är fritt fram för ett upprop till FFLH att skapa nya kampanjer.
Jag är övertygad om att många kommer att skriva på ett sådant upprop.

Anonym sa...

Kan någon, Ulf Bjereld eller någon annan, tala om vilka som bär ansvaret för att balanserad och fullständig information om politiska händelser och ismer förs fram i svenska skolböcker? Tydligen fanns stora luckor om WWII. Tydligen finns stora kunskapsluckor om annat, bl.a. om kommunistiska regimers brott. Vore inte det vettigaste vara att se till att historiebeskrivningen är så komplett som möjligt - naturligtvis anpassad till barnens nivå - så att detta lärs ut i skolan?

Vilka personer är det som ansvarar för historieböckernas sammansättning? Man kanske kan säga att de ansvariga har misslyckats iom dessa luckor. En kommission för att undersöka Sveriges textböcker kanske?

A-K Roth

Ulf Bjereld sa...

Till ATEIST: Först säger du: "Jag är ingen principiell anhängare av statliga historiekampanjer." Några rader längre ned säger du: "Med det sagt är jag dock inte någon principiell motståndare till att sådan upplysning sker." Du är således varken anhängare eller motståndare till historiekampanjer. Eftersom det är just frågan om historiekampanjer som diskuteras riskerar du att definiera ut dig själv ur debatten.

Därefter påstår du att det är "självklart" att elever i den svenska skolan bör upplysas om vilka konsekvenser olika politiska system har haft under historien. Samt att en sådan undervisning "självklart" bör innehålla upplysning såväl om kommunismens, som kolonialismens och olika religioners illdåd.

Jag säger två saker: 1.) Se upp med personer som i en debatt påstår att något är "självklart".
2.) Av en händelse (?) väljer du att utesluta just ateismen och patriarkatet från den lista över illdåd som det bör upplysas om. Dina selektiva val visar ju att valet av illdådsmakare grundar sig på politiska värderingar och inte något annat. Ett argument i sig varför staten bör avhållla sig från s k upplysningskampanjer om olika ismers grad av ondska.

BR sa...

Nja Ulf.
Politisk koncensus är en utmärkt bakgrund till författande av läroplaner i bl.a. samhällsvetenskap och historia och därmed till statligt inflytande över folkupplysning.
Det råder tämligen god koncensus om att såväl nazism som kommunism är avskyvärda antidemokratiska ideologier som åstadkommit folkmordsbrott av gigantiska dimensioner. FFHL´s kampamj är därmed politiskt väl förankrad.
Motsvarande koncensus gäller knappast om Islam, Kristendom, kolonialism eller det för, genusvetare abstrakt upphöjda onda, Patriarkatet.
Nej ingen skall få mig att tro att inte uppropet mot FFLH´s upplysningskampanj mot kommunismens illgärningar i själva verket är ett upprop för vänsterakademikers frihet att förtiga de brotten

Anonym sa...

Jag har svårt att se varför man måste inta en antingen-eller ståndpunkt för att kunna vara med och diskutera om behovet/önskvärdheten av något (kampanjer). Bara för att man är nyanserad (och säger att det är önskvärt under vissa omständigheter) definierar man väl inte ur sig ur debatten?

Vad sedan gäller din invändning mot mitt selektiva val om vad man ska undervisa om i skolan, så har jag inget emot att min lista utökas. Dock vänder jag mig starkt mot din uppfattning att frågan om vilka -ismer och religioner som ska diskuteras endast skulle handla om politik.

Historia handlar om så mycket mer - till exempel att kunna ge empiriskt och teorietiskt understöd för sina slutsatser om att en viss ideologi eller religion (eller något annat) har lett till folkmord eller andra konsekvenser. Historia är en vetenskap.

Om du verkligen är av upfattningen att all historieundervisning handlar om en politisk selektion av fakta (vilket väl är en rimlig tolkning av det du skriver) kan så måste det ju vara av politiska skäl som du vill att staten inte ska upplysa om kommunismens brott.

Eller är du bara emot att staten ska bestämma det politiska innehållet i historieundervisningen - och att detta arbete ska lämnas åt akademiker? Är så fallet är det väl rätt sannolikt att kommunismens brott inte skulle få lika stort utrymme som i Forums kampanj (i alla fall om man ska gå efter den stora uppslutning som uppropet har fått i historiekretsar).

Själv anser jag att man ska kunna motivera valet om de ideologier som man informerar om med hjälp av empirisk forskning.

/ATEIST

Ulf Bjereld sa...

Till ATEIST: Du bör ju då definiera under vilka omständigheter statliga initierade historiekampanjer är legitima. Nu skriver du att "man ska kunna motivera valet om de ideologier som man informerar om med hjälp av empirisk forskning". Men menar du verkligen att "empirisk forskning" kan ge svaret på om "en viss ideologi eller religion (eller något annat) har lett till folkmord"? Det är ju snarast en teoretisk fråga/tolkningsfråga om det är ismen som orsakat folkmordet, eller om det är andra faktorer som klätts i ismens dräkt.

Historikerna har i vilket fall i dessa frågor ingen samlad uppfattning. Skall staten då gå in och slita tvisten mellan historikerna och avgöra vad som är historisk sanning? Tycker du verkligen det?

Anonym sa...

Upplysningskampanjer är bra i situationer då den vanliga historieupplysningen har misslyckats med att förmedla basala historiska kunskaper. Sjävlklart är det bättre att ha en god historieundervisning. Men i de fall då en sådan itne finns eller ahr funnits är historiekampanjer bättre än att eleverna går ur skolan utan basala historiska kunkaper.

Vad gäller frågan om empirisk forskning så håller jag självklart med dig att god sådan bör bygga på teori. Dock bör intressanta teorier även understödas med ren empiri som talar till deras fördel innan man lär ut dem i skolan. Vissa teorier är helt enkelt bättre än andra på att förklara historiska händelseförlopp.

Och är det så att historikerna har olika uppfattningar om vad som orsakat vad så får man väl redovisa detta i undervisningen (de viktigaste teorierna) Svårare än så är det inte.

Alternativet hade ju varit att inte undervisa i ett ämne som historia över huvud taget. För det blir väl konsekvensen om staten inte ska få gå in och bestämma vilka teorier på området som är bra - eller?

Kort sagt är detta inte konstigare än att staten går in och säger att biologiundervisningen bör byggas på den moderna evolutionsteorin och inte på kreationism eller något dylikt strunt (även om det säkerligen går att hitta nåon forskare som hävdar att kreationismen är sann).

/ATEIST

Anonym sa...

Kort och to the point:

Vilka är det som får uppdraget att skriva svenska skolböcker? Minns gymnasiets grammatikförfattares namn lite grann, även matematikböckers författare på 50-60-talet. Vilka får det uppdraget numera (!) i ämnet historia? Tacksam för svar detta sekel!

A-K

Anonym sa...

Viktig bakgrundsinfo kring uppropet: http://www.smp.se/ledare/den-dolda-avsandaren(574298).gm

/Dogge

Ulf Bjereld sa...

Dogge: Vi har nog lite olika uppfattning om vad som är "viktig bakgrundsinfo"... Det är väl heller ingen nyhet att det är just dessa personer som dragit igång uppropet - åtminstone inte för mig som var en av de allra första som skrev på. Flera av dem är verksamma vid Samtidshsitoriska institutet, som redan 2002 arrangerade konferensen "Public Use of History". Så de har drivit dessa frågor länge, även om protesterna inte tog just formen av ett "upprop" under nazismkampanjen.

Jag rekommmenderar Bärbel Westphals kommentar till Uddhammar: http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/grundlosa-anklagelser(576603).gm Notera också att Uddhammar i sitt svar uppmanar henne som prefekt att vidta disciplinära åtgärder mot de medarbetare som valt att underteckna uppropet. Sa någon yrkesförbud?

Ulf Bjereld sa...

Till A-K: Du frågar vilka är det som får uppdraget att skriva svenska skolböcker? Läromedelsmarknaden är vad jag förstår helt kommersialiserad, där förlag, författare och skolor verkar på en marknad. Förlagen ger ut de lärobäcker de kan sälja, och knyter till sig de författare som är ändamålsenliga i sammanhanget. Det betyder inte att läroböckerna nödvändigtvis är dåliga. Även kvalitet kan vara en marknadsfördel.

Anonym sa...

Tack, Ulf. Det skulle vara intressant läsa några historieböcker på gymnasienivå. I USA sysslar olika grupper med informell curriculum watch, t.ex. tittar igenom sina barns läroböcker. Hittar man underligheter - det kan vara allt från folkkränkande fraser till direkta fel - finns det ställen att rapportera det till.

A-K

Olaus Petri sa...

För att kunna bedöma avsändarnas trovärdighet, dvs om innehållet i uppropet har en viss tendens/dold agenda, är väl Dogges information av högst väsentlig art. Hade det inte varit för de flagranta extremvänsterskrivningarna i uppropet, hade även jag skrivit under.

Nu valde nämnda ledargarnityr att även pressa in sin politiska agenda mellan tandraderna, vilket jag och många med mig ansåg vara mycket olämpligt.

Blomqvist har jag visserligen haft stor respekt för, han är ju den enda socialististen som vågat peta lite i den egna nationalistiska lorten, men efter detta har mitt förtroende naggats i kanten.

Anonym sa...

OP, du syftade väl på Dogges länk till SMP.se? "Sidan kunde inte hittas", stod det när jag försökte.

OP, vad kan man lära sig från detta upprop? Kanske att personlig politik blir oundviklig i sammanhanget? Att man blir hemmablind och inte märker när politikretoriken smyger in? Man är kanske sas "marinerad"?

BTW, vet du vart man vänder sig om man ser luckor eller felaktigheter i sina barns skolböcker? Förläggaren? Registreras protester? I USA med sin multikulturella befolkning har anmälningar ofta t.ex. gällt nedsättande eller ignoranta fraser om Native Americans eller African-Americans eller luckor om dessas historia och bidrag till och medverkan i samhället.

A-K Roth

Anonym sa...

Ja, jag tycker det är viktigt att veta att nästa alla som tog initiativ till uppropet har publicerat sig i vänstertidskrifter, det säger något för många av oss.

Sedan kan jag notera att vi har olika syn på vad "ta någon i örat" betyder. Jag ser det som att det efterfrågas vetenskaplig kritik av undertecknarna.

/Dogge

Ulf Bjereld sa...

Dogge: Prefekten är ju arbetsgivarrepresentant, och i den funktionen ingår verkligen inte att dela ut "vetenskaplig kritik" till medarbetarna. Vetenskaplig kritik utdelas av kollegor vid seminarier, disputationer, recensioner, sakkunnigutlåtanden etc. Inte av arbetsgivaren.

Dessutom är det ju inte "vetenskaplig kritik" Uddhammar tycker att prefekten skall rikta mot medarbetarna, utan ta dem i örat för att de "skrivit under på detta upprop och därmed förordat en partiell historieförnekelse".

Kanske borde "Katarina Blums förlorade heder" visas för alla svenska skolungdomar i upplysningssyfte...

Anonym sa...

Nu ställer även Timbro upp för hisotireuppropet:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=760900

Ska bli kul att se nästa debattartikel i ämnet där de ursprungliga författarna tillsammans med Timbro kräver att Nationella sekretariatet för genusvetenskap och andra ideologispridande myndigheter ska läggas ner.

För du accepterar väl Timbros erbjudande om att föra kampen mot ideologiproducerande myndigheter vidare, Ulf?

Eller räckte det med att protestera mot Forums kommunistkampanj?

/ATEIST